Заходи по профілактиці алкоголізму неповнолітніх

Профілактика правопорушень – це важливе питання, яке включає в свою роботу будь-класний керівник. Проаналізуємо значимість подібної діяльності, а також ті заходи, які можна проводити в загальноосвітніх закладах у даному напрямку.

Актуальність проблеми

Держава вважає дитинство важливим і відповідальним етапом життя людини, виходить із принципів пріоритетною підготовки до повноцінного життя в суспільстві. Окрема увага приділяється формуванню у підростаючого покоління суспільно-творчої активності, високих моральних якостей: громадянськості і патріотизму.

Економічні та соціальні проблеми, характерні для сучасного російського суспільства, суттєво знизили інститут сім’ї, послабили її вплив на виховання підлітків.

В результаті цього процесу зростає чисельність безпритульних дітей, збільшується поширення наркотиків і різних психотропних препаратів, алкогольних напоїв.

У країні щорічно відбувається більше 300 тисяч кримінальних злочинів, скоєних неповнолітніми.

Близько ста тисяч діянь скоюють діти, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Наприклад, насильство в сім’ях, зростання числа дітей, які залишилися без піклування батьків.

Саме педагоги повинні продумувати та організовувати заходи з профілактики алкоголізму, вести роз’яснювальну роботу з батьками, підлітками на уроках, класних годинах, у позаурочний час.

Завдання шкіл

Профілактика алкоголізму неповнолітніх – це прямий обов’язок освітніх установ. Педагоги проводять серйозну роботу з класними колективами, спрямовану на формування в підростаючому поколінні уявлень про здоровий спосіб життя.

Крім того, вчителі надають психологічну підтримку учням, виявляють сім’ї, які перебувають в соціально небезпечному положенні.

Повноцінна програма профілактики алкоголізму сприяє формуванню сприятливого клімату в сім’ї.

Профілактика захворювань, залежностей, асоціальної поведінки не може проводитися без системного формування у підлітків, дітей, молоді особливостей здорового способу життя.

Всі заходи, які педагог планує в класі, мають певний напрямок.

Профілактика алкоголізму серед підлітків здійснюється не тільки в рамках класних годин, позаурочних заходів, але і шляхом залучення підростаючого покоління до різних акцій, пов’язаних з формуванням навичок правильної суспільної поведінки.

Говорячи про профілактику зловживання наркотичних і психотропних речовин, в першу чергу потрібно залучати до діяльності батьків школярів.

Теоретичні аспекти

Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх повинна починатися з пояснення термінів алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління.

Наркоманією називають пристрасть, хворобливий потяг до постійного вживання наркотиків, що призводить до суттєвих порушень фізичних і психічних функцій.

Токсикоманія – це захворювання, яке викликається споживанням токсичних речовин, тобто вживання кофеїну, транквілізатора, вдиханням ароматичних речовин.

При сп’янінні з’являються зорові галюцинації. У процесі вживання наркотиків, токсичних сполук у підлітка з’являється фізична та психічна залежність, бажання будь-якими способами задовольнити потреба в наркотику.

Профілактика алкоголізму серед підлітків сприяє своєчасному запобіганню розвитку залежності. При розповіді про шкоду алкоголю педагог може залучати медичних працівників. Вони роз’яснять підліткам, що зловживання спиртними напоями призводить до соціально-моральної деградації особистості. Розвивається така залежність поступово, супроводжується складними процесами в організмі, які відрізняються незворотними змінами. Спирт стає обов’язковим елементом для регулювання і підтримки обмінних процесів.

Підлітковий період

Профілактика алкоголізму серед підлітків необхідна, так як для даного віку характерні поведінкові, фізіологічні особливості розвитку. Всі діти проходять через стадію «мавпочок», які, наслідуючи іншим ровесникам, копіюють їх риси. Така поведінкова особливість дитячого віку у психології називається реакцією імітації. Вона вважається природною, необхідної для повноцінного психологічного розвитку. У подібних ситуаціях дитина вчиться приміряти на себе різні соціальні ролі, вибудовувати взаємини з іншими людьми.

З-за недостатньої сформованості в такому віці аналітико-прогностичного компонента розумової діяльності підлітки не можуть підбирати правильні зразки для наслідування.

Для того щоб профілактика алкоголізму серед підлітків була ефективною і результативною, на допомогу педагогам повинні приходити батьки учнів.

Саме вони знайомлять дітей з «легальними наркотиками»: нікотином, алкоголем.

Спостерігаючи за дорослими, підліток дізнається про традиції вживання алкогольних напоїв на свята. Дитина починає сприймати це як необхідність при створенні атмосфери веселощів, свята в будинку.

Прагнучи бути схожим на тата, маму, їх друзів, підлітки вперше пробують алкоголь. Результати психологічних досліджень свідчать про те, що більша частина підлітків, які вчиняють правопорушення, виховувалися в неблагополучних сім’ях. Помилки сімейного виховання підштовхують дитину до прірви алкогольної та наркотичної залежності. Ніякі інноваційні методики не принесуть бажаного результату, якщо формуються установки не підтримуються в сім’ї.

Організація психолого-педагогічної роботи

Профілактика алкоголізму в школі здійснюється в рамках виховної програми. Цю діяльність курирує соціальний педагог.

Від того, наскільки ефективно продуманий план заходів по профілактиці алкоголізму, залежить успіх всієї антинаркогенной діяльності вчителя.

Лекція

Дана форма є найпопулярнішим варіантом проведення педагогічної профілактики. Як підвищити коефіцієнт її корисної дії? Можна вибрати її в якості самостійної форми при роботі зі старшокласниками, які можуть сприймати на слух великий обсяг теоретичної інформації.

Тривалість лекцій в початковій школі не повинна перевищувати 10-15 хвилин. Їх потрібно комбінувати з рольовою грою, навчанням.

Для проведення подібних заходів можна користуватися послугами співробітників поліції, медичних працівників. Підлітки сприймають цих фахівців набагато краще, ніж звичайних шкільних вчителів.

Організація опитувань

Процес організації педагогічної профілактики правопорушень передбачає проведення різноманітних анонімних опитувань. Вони виконують кілька важливих функцій:

  • дозволяють аналізувати ефективність профілактичної діяльності;
  • отримана інформація дає можливість виявляти найважливіші напрямки подальшої роботи педагога;
  • результати анкетування можуть стати показником результативності проведеної профілактичної діяльності.

Тренінги

Дана форма організована для спілкування в групах. Такі заняття дозволяють успішно вирішувати багато проблем формування особистості підлітка, впоратися з якими іншими шляхами педагогу не вдається. Тренінги повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти – психологи. Подібні заняття проводять тільки з підлітками, які досягли п’ятнадцятирічного віку.

Хлопці отримують відмінні навички міжособистісного взаємодії, набувають додаткову компетентність у сфері спілкування. При роботі в групі підлітки освоюють різні стилі спілкування, усвідомлюють небезпеку вживання алкогольної продукції.

Рольові ігри

Їх педагоги застосовують у роботі з підлітками не тільки під час уроків, але і в процесі позаурочної діяльності. «Приміряючи» на себе різні ролі, школярі освоюють конструктивне спілкування, вчаться чинити опір зовнішньому тиску, вивчають ефективні поведінкові схеми в складних ситуаціях наркогенного зараження.

Подібна підготовка, яка передує реальне зіткнення підлітка зі спробою його одурманення, досить корисна.

Програючи різноманітні варіанти відмови дитини від пропозиції вжити алкогольні напої, педагог формує у своїх вихованців негативне ставлення до шкідливих звичок. Особливо ефективні рольові ігри в роботі з підлітками, які вже мають досвід вживання одурманюючих речовин.

Проектна діяльність

З’явився він на початку минулого століття в США. В даний час проектна технологія стала повноцінним компонентом педагогічних систем. Орієнтується цей метод на самостійну роботу підлітків, спрямовану на профілактику вживання алкогольної продукції.

Висновок

Організація ефективної профілактичної діяльності передбачає включення в план роботи з класним колективом певних заходів. Бесіди, спрямовані на запобігання вживання підлітками алкогольної продукції, можуть бути проведені за такими темами: “Про алкоголь начистоту”, “Здоров’я і алкоголь”, “Скажемо пияцтву “Ні!”, “Кримінальна відповідальність за розпивання спиртних напоїв неповнолітніми особами”.

Для залучення уваги до проблеми дитячого алкоголізму в план роботи школи включають різні акції. Вони спрямовані на формування в підростаючому поколінні інтересу до ведення здорового способу життя, формування навичок правильного харчування. Наприклад, такою масштабною акцією може стати загальношкільний похід, в якому візьмуть участь не тільки діти і педагоги, але й батьки школярів.