Закономірності і принципи виховання дітей

Розглянемо закономірності і принципи виховання. В даний час в суспільстві відбуваються постійні зміни, тому так важливо вчасно вносити коригування в виховний і освітній процес.

Розглянемо загальні закономірності і принципи виховання, які характерні для вітчизняної освіти.

Комуністична концепція

На її базі ґрунтувалося виховання підростаючого покоління. Вона не враховувала ні інтереси дитини, його індивідуальні особливості. Мова йшла тільки про ідейному вихованні, підпорядкуванні особистості дитини суспільним інтересам.

Сучасна концепція

Розглядаючи основні закономірності та принципи процесу виховання, відзначимо наступні фактори:

 • провідна роль відводиться вихованню, а на друге місце ставиться навчання;
 • ефективність навчання пов’язана з зацікавленістю дитини.

Недостатньо використовувати тільки загальноприйняті методи для того, щоб досягти поставленого результату. Саме тому так актуальні педагогічні закономірності і принципи виховання.

Сутність сучасної концепції

Чим вона відрізняється від класичної методики виховної? Яка її мета? Закономірності і принципи виховання пов’язані з отриманням молоддю нових життєвих установок. Для кожної дитини вибудовується індивідуальна виховна траєкторія, по якій йде розвиток малюка. У сучасній педагогіці пріоритет віддається розвитку дитини, а не наповнення його мозку теоретичними знаннями.

Закономірності та принципи процесу виховання, пов’язані з формуванням культурних цінностей, переосмисленням і удосконаленням попередніх методик.

Специфіка сучасного виховання

Сучасні закономірності та принципи виховання у своїй основі мають потреби особистості. Якщо з дитячого віку батьки будуть своєму чаду прищеплювати розуміння того, що він є особистістю, цілком можна позбавитися від різних підліткових проблем, які пов’язані з орієнтацією малюка не на принципах, а на чужу думку. У подібному варіанті виховання закладається думка про те, що сприйняття людини повинно відбуватися не від громадської думки, а від саморозвитку і самопізнання конкретного індивідуума.

Подібні закономірності та принципи виховання полягають у тому, що основний акцент ставиться на внутрішні механізми дитини, що є стимулом до самопізнання і саморозвитку.

Педагог у підлітковому віці допомагає школяреві реалізувати базові потреби, а також встановити їх взаємозв’язок. Серед сучасних методів виховання можна відзначити:

 • умови для самореалізації;
 • пошук власного сенсу життя;
 • придбання певного соціального статусу;
 • задоволення потреб;
 • участь у творчому житті.

Реалізація концепції

Які основні закономірності та принципи виховання дітей? Виділимо:

 • Гуманізм. Він виражається в єдності цілей вчителя і дитини.
 • Вік. Заняття і захоплення дитини повинні бути пов’язані з його індивідуальними можливостями. Наприклад, у сім років таким заняттям можуть стати танці, а в десять років їм на зміну може прийти спорт, малювання або походи.
 • Эгоцентрированность передбачає навчання відповідальності перед собою.

Дії школяра не повинні суперечити його переконанням. Важливо, щоб дитина усвідомлював почуття власної гідності. В такому випадку він доб’ється внутрішньої гармонії. Для реалізації цього принципу підходять різні методи.

Домашнє виховання

Яка основна закономірність і принципи навчання і виховання? В першу чергу вихованням своєї дитини повинні займатися батьки. Необхідний живий і постійний коло спілкування, довірчі відносини між дітьми і дорослими. Дитина не повинна боятися поставити мамі або татові незручне запитання.

Основні методи, принципи, закономірності виховання спрямовані на вплив суспільства на окрему особу. Необхідно встановлювати з малюком довірчі відносини, допомагати йому в розвитку, зміцненні своїх сил. Важливо пояснити дитині, що можна робити, а що небажано. Саме сім’я повинна стати базою психологічного здоров’я маленького громадянина країни. Якщо вдома панує насильство, дитина буде боятися висловлювати свою точку зору, ні про яке саморозвитку не буде й мови. Молоді батьки повинні вивчити закономірності і принципи виховання, щоб малюку було комфортно в сім’ї.

Основоположні знання

Дитина отримує їх з раннього дитинства. До них можна зарахувати необхідність у вмивання, чищення зубів, прийняття душу, миття рук після приходу з прогулянки.

Якщо малюк відмовляється від подібних дій, батьки повинні пояснювати важливість подібних маніпуляцій, показувати приклад. Крики і фізичні покарання не сприяють формуванню таких навичок. Навпаки, вони викличуть агресію з боку дитини, внутрішній протест, який призведе до втрати доброзичливого клімату всередині сім’ї.

Компоненти виховного процесу

Що являють собою педагогічні закономірності? Принципи навчання і виховання застосовують у роботі вихователі дитячого садка, педагоги початкової, середньої, старшої ланки в загальноосвітніх державних установах. Наприклад, дошкільнята втягуються в рольові ігри. Саме такі методичні прийоми можна вважати оптимальними способами впливу на особистість в цьому віці. Рухливі ігри, в ході яких у малюків формуються певні навички та вміння, є чудовим педагогічним прийомом.

Окрему увагу необхідно приділяти оздоровленню дошкільників. Для цього в дитячих садах використовуються спеціальні технології.

Наприклад, можуть бути розроблені індивідуальні оздоровчі програми для кожного дошкільника. Спочатку проводиться діагностика, що включає в себе такі елементи:

 • анкетування;
 • аналіз сформованих рухових навичок;
 • діагностика на тепловізори;
 • складання анамнезу.

Основи валеологічних концепцій

Які закономірності та принципи виховання в педагогіці? Наприклад, основою валеологічного підходу є регулярність занять спортом, орієнтація на психологічні особливості дитини, методики його виховання. Фізична активність важлива для процесу пізнання дитиною своєї індивідуальності. При виконанні вправ малюки отримують комунікативні навички. Естафети, які вихователі включають в спортивні заходи, сприяють самоствердженню малюків, отримання навичок колективної діяльності.

Індивідуальний підхід

Відзначимо основні педагогічні закономірності. Принципи, форми і методи виховання залежать від індивідуальних особливостей кожної дитини. Саме тому в даний час особлива увага приділяється індивідуальному підходу у вихованні підростаючого покоління росіян.

За новим федеральним освітнім стандартам, запровадженим в дитячі сади і школи, педагог вибудовує індивідуальні виховні траєкторії для кожної дитини. Проектна і дослідницька діяльність є оптимальними методами для розвитку і вдосконалення підростаючого покоління.

Саме під час позаурочної діяльності у наставника з’являється можливість для розкриття творчого потенціалу свого вихованця.

Невипадково проектну і дослідницьку діяльність зробили обов’язковим елементом ФГОС другого покоління. Для досягнення оптимального результату важливо, щоб така робота не проводилась епізодично, а була постійним, детально продуманим заходом.

У багатьох загальноосвітніх школах в рамках виконання вимог освітніх стандартів другого покоління стали з’являтися дослідні клуби, проектні студії, волонтерські організації.

Варіант застосування педагогічних прийомів і методів

В рамках предпрофильного навчання для школярів 9-х класів можна запропонувати екологічне виховання. Основною концепцією курсу стане прагнення підвести сучасних школярів до повного усвідомлення енергозбереження, закласти в майбутніх фахівців правильне ставлення до використання природних ресурсів.

Такий курс по своїй типології є міжнаочним. В його основі лежать питання, пов’язані з енергією і енергетикою, электив спирається на змістовний матеріал предметів природничо-наукового циклу: фізика, хімія, географія та екологія.

Для роботи педагог використовує індивідуальну, групову роботу, блок практичних завдань, рольові ігри, дискусії. Навчання буде сприяти розвитку в учнів навичок управління та проектування, що повністю відповідає вимогам федеральних стандартів другого покоління.

Даний курс покликаний ознайомити учнів з новими спеціальностями, які безпосередньо пов’язані з енергетикою, управлінням у сфері енергоспоживання, видобуванням і зберіганням корисних копалин.

Курс знайомить учнів з такими професіями: еколог, інженер-еколог, геоэколог, фізик. Педагог отримує можливість закласти теоретичну і практичну базу розумного енергоспоживання; познайомити учнів з сучасною культурою енергозбереження в побуті та на виробництві.

Завдяки застосуванню інноваційних технологій, педагогічних прийомів, можна вирішувати такі завдання:

 • розкривати основні природні закономірності, які безпосередньо пов’язані з енергією і енергоспоживанням;
 • довести роль людини в появі енергетичної кризи;
 • націлити учнів на виявлення нових способів виходу з енергетичної кризи;
 • розвинути навички, необхідні для розумного енергоспоживання, залучаючи учнів до енергозберігаючої діяльності.

В курсі застосовуються активні форми і методи навчання. До них відносяться ділові і рольові ігри, аналітичні роботи, різноманітні дискусії, практичні експерименти, круглі столи. Кожне заняття передбачає використання декількох форм організації роботи учнів. Пропонуються домашні завдання (експерименти, дослідження, досліди, аналіз та обробка теоретичної інформації, анкетування), у виконанні яких можуть брати активну участь всі члени сім’ї учня. Особлива увага в курсі приділяється подолання абстрактності знань і використання їх в повсякденному житті, мотивації учнів до самовизначення у прийнятті своїх рішень. Учні можуть побачити практичний результат своєї діяльності не тільки в процесі навчання, але і в ході застосування отриманих умінь і навичок в побуті і трудовій діяльності.

Вивчаючи даний курс, учні:

 • усвідомлюють основні фізичні закони і ті закономірності, які пояснюють енергетичні процеси;
 • проаналізують залежність розвитку суспільства від застосування енергії;
 • усвідомлюють значимість розвитку суспільства від використання енергії;
 • навчаться основам енергозбереження;
 • спробують свої сили у прийнятті управлінських рішень в сфері енергетики.

Висновок

Закономірностями виховання є зв’язки між окремими компонентами системи, що забезпечують конкретний результат виховного процесу. Вони відображають сутнісну характеристику процесу розвитку. Конкретизуються принципи виховання: в технологіях, засобах, методах, прийомах. Ланцюжок є єдиним смисловим стрижнем, сприяє досягненню позитивного результату освітньої і виховної діяльності. Тільки в тому випадку, коли індивід проявляє активність, можна досягти позитивного результату. На базі цієї закономірності формулюється принцип виховання – підтримка і напрямок потреб дитини в активності.

Педагогічний процес є логічним поєднанням різних видів діяльності, при включенні в які дитина не може зберігати пасивність. Для підвищення його активізуючою ролі важливо підбирати такі прийоми і методи, які спрямовані на підвищення емоційної, рухової, пізнавальної активності. Якщо вчитель усвідомлює закономірність виховання, погоджується з нею, він спирається у своїй професійній діяльності тільки на продуктивні методи, що дозволяють дитині повною мірою реалізовувати себе в якості повноцінної особистості.

Федеральні освітні стандарти, які в даний час впроваджені в дошкільний і шкільний російське освіта, спрямовані на формування повноцінних громадян країни, які пишаються своєю країною, своєю історичною спадщиною. Прийоми та інноваційні методики, що використовуються у вітчизняній системі освіти, істотно відрізняються від тієї освітньої структури, яка існувала в Радянському Союзі.

Перехід до особистісно-орієнтованого навчання сприяє вихованню активних громадян, готових відповідати за свої вчинки.