Засоби праці — особливості, види, історія та цікаві факти

Будь-яка діяльність людини неможлива без засобів праці. Тобто без усіх тих предметів, механізмів, інструментів, за допомогою яких створюється кінцевий продукт. У сучасному світі вдосконалення техніки приділяється особлива увага. Чим і простіше взаємодіяти із засобами праці, тим більше ефективність виробництва.

Основні поняття

З точки зору економічної теорії на питання про те, що таке процес виробництва, можна дати таку відповідь: це послідовність деяких дій, в результаті яких відбувається перетворення матеріальних і сировинних ресурсів у готову продукцію. Розглянемо самий звичайний приклад: як зробити табурет? На початку беруться дошки, а в кінці виходить готовий предмет для сидіння. Весь процес – це взаємодія трьох основних складових:

 • Людини – робочої сили.
 • Дошки – предмета праці.
 • Пили, молотка, цвяхів – засобів праці.
 • Предмет праці завжди відіграє пасивну роль. Це саме ті речі, матеріали, які перетворюють на щось інше. Але перетворення неможливо зробити без інструментів.

  Отже, засоби праці – це предмети чи знаряддя, необхідні для виробництва товарів і послуг.

  Фінансовий погляд

  Фінансовий словник дає трохи розширене тлумачення. В ньому засоби праці розглядаються як комплексне позначення всього, що відноситься до підприємства і допомагає брати участь у перетворенні предметів праці. В цьому випадку розглядається поняття, яке охоплює і будівлі, і пристрої.

  Вплив може бути не лише хімічним, а й фізичним, хімічним. У такому випадку, всі необхідні компоненти, реактиви, прилади теж будуть ставитися до основного поняття.

  Такий підхід дуже важливий для фінансового питання. Оскільки всі засоби праці враховуються на балансі підприємства, то потрібно чітко розуміти їх класифікацію.

  З історії

  А чи давно виникли засоби праці? Наскільки відомо, перші знаряддя, які допомагають людині здобути їжу виникли приблизно 2 мільйони років тому. Це були примітивні пристосування: ручне рубило, дискові сокири, різьбярі по дереву. Не було технології виготовлення самих інструментів. Людиноподібні мавпи просто користувалися камінням потрібної форми.

  Чим далі відбувалася еволюція, тим більше вдосконалювалися знаряддя праці. Поки, нарешті, люди не стали узагальнювати наявні знання і вводити поняття засоби виробництва. Засоби праці в ці часи (кінець 19 століття) стали основним об’єктом обговорень.

  Найбільшу увагу робочій силі і способів взаємодії з різними знаряддями приділяв у своїй теорії Маркс К..

  Основні положення теорії Маркса К.

  До марксистської теорії всі попередники розглядали політичну економіку з точки зору її матеріальної цінності, або користі для народного господарства. Маркс К. заявив, що не можна розглядати величезну сферу, не враховуючи самого головного – процес відтворення. Ґрунтуючись на працях А. Сміта, Д. Рікардо та інших, Що Маркс і Ф. Енгельс сформували своє вчення, в центрі якого була людина і засоби праці.

  З цієї точки зору, вчені виділили п’ять історичних періодів. Кожен з цих етапів характеризується спільними рисами: релігійними течіями, політичними концепціями, типами відносин. І все це мало відображення у способах виробництва. Ось ці періоди:

 • Первіснообщинний.
 • Рабовласницький.
 • Феодальний.
 • Капіталістичний.
 • Комуністичний.
 • Завдяки К. Марксу сформувалося сучасне поняття про вартість праці. Саме він вперше для свого часу порушив питання збільшення вартості товару в процесі його перетворення. Він говорив, що використання засобів праці – це не тільки те, що ми бачимо: верстат, молоток, креслення, але і інша абстрактна сторона, яку треба включити витрати розумової діяльності людини.

  Визначення К. Марсу

  Маркс К. дає таке визначення засобів праці: це одна річ або їхню сукупність, які людина поміщає між собою і предметом праці. Вони використовуються як посередники чи провідники від думки до дії. Ми подумали, що потрібно в цьому місці скріпити деталь, а значить взяли молоток (знаряддя) і вбили цвях.

  Види засобів праці

  В залежності від первісного джерела, можна виділити дві великі групи:

 • Природні засоби праці – це ті, які дала людині природа, він використовується їх у господарській діяльності. Наведемо приклади. Родючі землі – на них вирощують пшеницю, річки – енергія води дає електрику. Окремо деякі вчені відносять до цієї категорії приручення диких тварин, які зараз вважаються домашніми: корови, коні, собаки, кури і т. д.
 • Технічні – створені людиною. Видів технічних засобів існує дуже багато.
 • Технічні засоби праці

  Розглянемо укрупнену класифікацію з допомогою таблиці

  Група

  Призначення

  Будівлі

  Споруджуються для створення сприятливих умов для безперервного виробничого процесу

  Споруди

  Незважаючи на те, що вони створені як будівлі, вони безпосередньо беруть участь у процесі виготовлення чого-небудь. Наприклад, доменні печі.

  Силові установки

  Є джерелами енергії

  Робочі машини і апарати

  Вважаються основними знаряддями, на яких відбувається процес перетворення одного продукту в інший.

  Інструмент і пристосування

  З їх допомогою людина впливає на предмет.

  Господарський інвентар

  Є обов’язковими, але безпосередньо в технології виготовлення чого-небудь участь не приймають. Вони обслуговують основні машини і інструменти: чистять, прибирають, приводять в порядок.

  Транспорт

  Є сполучною ланкою між окремими етапами виробничого процесу.

  Охорона праці

  Охорона праці – це комплекс заходів, спрямований на захист працівника, його здоров’я та благополуччя під час виконання ним службових обов’язків.

  Засоби охорони праці – це індивідуальні пристосування, основна функція яких – зменшити негативний вплив шкідливого оточення. Їх можна розділити на дві великі групи:

  • Для захисту органів дихання (протигаз, пов’язка, респіратор);
  • Для прикриття шкірних покривів (плащ, спецодяг, рукавички, головні убори).

  Це укрупнена класифікація і основні засоби, які повинні бути на кожному підприємстві.

  Колективний захист

  Будь-який підприємець повинен подбає про безпечні умови роботи і робити все можливе, щоб запобігати аварії та катастрофи. У цьому полягає суть колективного захисту праці. Найбільш небезпечними вважаються виникнення пожеж. Засоби захисту праці від пожеж:

 • Первинні засоби (вода, пісок, земля).
 • Пожежне обладнання та інвентар, які завжди повинні розташовуватися в доступній зоні.
 • До останньої категорії належать: лопати, відра, вогнегасники. Чим більше небезпека загоряння на виробництві, тим більше уваги повинно приділятися методам швидкої локалізації вогню. Кожен працівник повинен бути проінформований про можливі небезпеки, пов’язані з його діяльністю і методами їх запобігання.

  Висновки

  Основні засоби праці – це ті інструменти, агрегати, будови, які допомагають людині відтворювати продукт із сировини та первинних матеріалів. Їх можна класифікувати за різними параметрами, але навіть в домашніх умовах ми щодня стикаємося з десятками предметів, які полегшують наше життя. Якщо подивитися теоретично, то перше засіб праці – це дерев’яна палиця, знайдена человекоподобной мавпою.