Завдання та функції транспортного цеху

Розберемо важливі витяги з посадової інструкції відділу, без якого важко уявити роботу підприємства. Мова йде про транспортному цеху. Він вважається самостійною частиною структури організації, а його співробітники підпорядковуються тільки заст. директора з комерційних відносин. Розглянемо його завдання, функції, структуру, взаємовідносини з іншими відділеннями.

Структура

Як структуру, так і штат даного відділення стверджує директор. Зазвичай керівник спирається при цьому на типові зразки, нормативи чисельності працівників з урахуванням особливості діяльності та обсягів роботи.

Транспортний цех (відділ) може розбиватись на автомобільне, безрельсовое, залізничне та ін. підрозділу.

Завдання

Тепер до самого відділу. Головних завдань у транспортного цеху дві:

 • Організувати безперебійне обслуговування підприємства, організації в цілому, а також її підрозділів зокрема. Забезпечити ритмічну діяльність всієї структури з виконання робочих планів постачання і виробництва з мінімальними витратами.
 • Удосконалювати роботу своїх підрозділів, підвищувати економічність транспортного засобу (транспортних засобів), займатися їх модернізацією.
 • Функції

  Набір функцій транспортного цеху досить широкий:

  • Розробка графіків транспортних перевезень – оперативних, місячних, квартальних, річних. Основа для них – плани відвантаження готової продукції, виконання робочих завдань іншими структурними відділеннями.
  • Повний контроль за дотриманням графіку поставок, виконанням плану розвантажувально-навантажувальних робіт.
  • Забезпечення прийому в складські приміщення, підготовки, зберігання, відвантаження продукції строго за термінами, вказаними в договорах. Оформлення документів, які супроводжують транспортні роботи.
  • Участь як в організації, так і вдосконалення облікової системи фінансової і господарської діяльності всіх своїх відділень.
  • Розробка технічних, організаційних заходів, спрямованих на раціональне використання ТЗ, їх модернізацію, зниження витрат на транспорт, введення більш прогресивної техніки, загальне підвищення трудової продуктивності.
  • Впровадження та організація внутрішньозаводських і межзаводских вантажних перевезень.
  • Організація раціональної експлуатації залучених ТЗ загального користування, контроль за виконуваними даними транспортом роботами.
  • Забезпечення своєчасної доставки в юридичний відділ правильно складених претензійних матеріалів функціональної діяльності своїх транспортних відділень.
  • Контроль за своєчасним погодженням перевезень негабаритних продукції, розрахунок її кріплення.
  • Спільно з відділом автоматизації транспортний цех проводить впровадження розроблених технопроцессов на транспортних, розвантажувально-навантажувальних роботах як при внутрішньозаводський, так і при міжзаводський діяльності.
  • Організація та проведення атестації працівників своїх підрозділів.
  • Організація та здійснення перевірок виконання добової норми обороту ТЗ. За даними за місяць транспортний цех готує матеріали для госпрозрахункової та балансової комісії підприємства.
  • Забезпечення схоронності підвідомчій готової продукції.
  • Визначення потреби підприємства в нових ТЗ на основі розрахунків і заготовок – автомашинах, вагонах, навантажувачах, електрокарах, локомотивах, тракторах та ін. Виявлення необхідності замовлення верстатного, гаражного обладнання, матеріалів для ремонту, нових запасних частин для транспортних засобів, що перебувають на балансі організації. Подання заявок у відповідні структури, контроль за їх виконанням.
  • Посадова інструкція транспортного цеху передбачає також розробку планів ремонту підвідомчого транспорту – річних, квартальних і місячних.
  • Загальний нагляд за технічним станом ТЗ, а також вантажно-розвантажувальних пристроїв.
  • Прийняття участі у розробці заходів, спрямованих на забезпечення високопродуктивної, механізованої та безаварійної роботи транспортних засобів і допоміжної техніки.
  • Інструкція (посадова) начальника транспортного цеху передбачає розробку заходів, що забезпечують своєчасне виконання затверджених графіків та планів.
  • Розгляд претензійних, комерційних питань, пов’язаних з функціонуванням відділу, цеху.

  Взаємовідносини з виробничо-диспетчерським підрозділом

  Робота транспортного цеху (ТЦ) пов’язана з тісним співробітництвом з іншими відділеннями підприємства. Від виробничо-диспетчерського відділу ТЦ отримує плани виробництва і очікуваних поставок. А надає йому дані про відвантаженої продукції, плани виділення ТЗ окремими цехами.

  Взаємовідносини з підрозділом постачання

  Робота ТЦ з відділами зовнішньої кооперації і матеріального постачання представлена так:

  • Цех отримує плани щодо обсягів завезення матеріалів, інструментарію, комплектуючих.
  • Цех надсилає сюди заявки на необхідні запасні частини, устаткування, матеріали, ТЗ.

  Взаємовідносини з економічним відділом

  Від планово-економічного відділу транспортний цех отримує:

  • виробничі програми підприємства;
  • план своєї виробничо-господарської діяльності;
  • методичні вказівки по госпрозрахунку і планування;
  • ціни на продукцію;
  • затверджені суми бюджету на утримання службових авто.

  У свою чергу, ТЦ надає:

  • проекти плану своєї виробничо-господарської діяльності (по підрозділах);
  • звіти про власну роботу, виконаних планах, проведених заходах;
  • кошторису витрат на утримання службових авто;
  • дані про ритмічності відправлень готової продукції.

  Взаємовідносини з главбухгалтерией

  Від цього підрозділу транспортний цех отримує інструкцію з ведення обліку. Надає же всю документацію, необхідну для бухобліку та контролю за своєю господарською діяльністю.

  Взаємовідносини з відділом праці і з/п

  Від відділу організації праці та зарплати транспортний цех отримує:

  • завдання по зниженню трудомісткості;
  • плани соціального розвитку колективу;
  • завдання по охопленню працівників заходами наукової організації праці (НОТ);
  • ряд штатних розкладів;
  • бюджет на утримання управлінського апарату;
  • проекти типової організації робочих місць;
  • графіки і режими своєї роботи;
  • проекти про преміювання;
  • колективний договір.

  ТЦ надає відділу організації праці:

  • пропозиції щодо вдосконалення робочого процесу, системи оплати, технічного нормування;
  • проекти штатних розписів, бюджету для утримання управлінського апарату;
  • відомості про виконання приписів колективного договору, заходів щодо соціалізації колективу;
  • дані для надання в статистичні організації, вищі інстанції, відомості для аналізу встановлених з/п і організації праці;
  • звіти з виконання завдань НОТ.

  Взаємовідносини з юридичним відділом

  Від юридичного відділу ТЦ отримує:

  • службові записки про виявлені порушення в роботі;
  • допомога в розгляді та пред’явлення претензій.

  Транспортний цех надає юр. відділу:

  • матеріали, необхідні для його роботи;
  • проекти службових договорів, угод;
  • дані для висунення претензій фізичним та юридичним особам.

  Взаємовідносини з відділом автоматизації

  ТЦ отримує від даного підрозділу:

  • документацію на внутрішньозаводські маршрути, автоматизацію та механізацію, навантаження і розвантаження;
  • проект технологічного маршруту на виробництво деталей – для узгодження;
  • розрахунки необхідної кількості ТЗ для певних робіт;
  • аналіз рівня механізації праці.

  Відправляє відділу автоматизації, головному технологу для погодження плани технічних завдань, організаційно-технічних заходів.

  Взаємини зі своїми підрозділами

  Від своїх підрозділів ТЦ отримує:

  • звіти про виконання виробничо-господарського плану;
  • метеріали, необхідні для виконання функцій цеху.

  У свою чергу, надає:

  • плани виробничо-господарських робіт;
  • плани заходів з безпеки руху, технологічних;
  • аналіз виконання завдань з обслуговування відділень підприємства.

  Транспортний цех відноситься до найбільш функціональним підрозділам. Також не можна не відзначити його широке взаємодія з іншими гілками структури підприємства.