Інтерактивні методи навчання в школах і вузах

Із збільшенням об’єму отримуваних знань і зростанням вимог до якості освіти класична класно-урочна система поступово витісняється інтерактивними методами навчання. Як випливає з самого терміна, такий спосіб ведення уроку передбачає інтенсивне внутрішньогрупову взаємодію. Нові знання набуваються і перевіряються в безперервному контакті одного учня з іншими і вчителем.

Вимоги до проведення інтерактивних занять

Використання інтерактивних методів навчання припускає, що вчитель або викладач володіють достатньою кваліфікацією. Саме від керівника залежить, наскільки добре члени колективу будуть взаємодіяти один з одним.

Між груповими формами активності та індивідуальним підходом повинен існувати баланс. Колектив має властивість розчиняти в собі окремої людини, в той час як основа інтерактивних методів навчання – формування особистості.

Цікаве:  Піфагор — це філософ і математик Стародавньої Греції. Біографія, дати народження і смерті, історія знаменитої теореми, цікаві факти з життя відомого вченого

Заняття повинно бути побудовано таким чином, щоб учні виявляли активність і зацікавленість на всіх його етапах. Для цього необхідно мати дидактичну базу і достатня кількість наочного матеріалу, а також враховувати накопичений раніше досвід.

І, нарешті, урок повинен відповідати віку і приймати до уваги психологічні особливості учнів. Інтерактивні методи навчання у початковій школі значно різняться за своїми цілями і змістом від аналогічних занять у дошкільній чи студентській групі.