Магістерська дисертація: вимоги, оформлення, структура

Магістерський проект – кваліфікаційна робота, на підставі захисту якої проводиться державна атестація спеціаліста з присвоєнням йому кваліфікаційного рівня певної спеціальності.

Магістерська дисертація за тематикою, змістом, використаним джерелам, способу виконання і отриманими результатами повинна засвідчувати, що автор повністю засвоїв навчальну програму навчання в магістратурі, може творчо використовувати отримані теоретичні знання і певний досвід для проведення наукових досліджень, вирішення проблемних управлінських і інженерно-технічних професійних завдань з обраної спеціальності.

Робота над магістерської дисертацією

Написання роботи переслідує кілька цілей:

  • Поглиблення, систематизація та закріплення отриманих студентом під час навчання теоретичних знань.
  • Виявлення його здібностей у плані вибору і аналізу наукової чи практичної проблеми роботи, вміння зробити теоретичні висновки та узагальнення, обґрунтувати конкретні рекомендації.
  • Напрацювання і розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментів.
  • Визначення рівня підготовленості випускника до самостійної практичної роботи і творчого вирішення завдань.
Цікаве:  Неповторні твори Максима Керна

Під час виконання та захисту кваліфікаційної роботи випускник зобов’язаний показати:

  • Вміння осмислити отриману інформацію та надати її у зрозумілій для певної галузі науки формі.
  • Професійну ерудицію та вміння логічно мислити.
  • Вміння працювати з науковою літературою.
  • Загальну грамотність і мовну культуру.
  • Володіння прийомами комп’ютерної техніки.
  • Знайомство з нормативами і правилами оформлення рукописів, прийнятих у науковій літературі.

Приклади робіт (магістерських дисертацій) завжди є у вищому навчальному закладі, де з ними можна ознайомитися.