Музичне виховання дошкільнят, Радынова О. П.

“Музичне виховання дошкільнят”, Радынова О. П., Катинене А. В., Палавандишвили М. Л., – це спадщина М. А. Ветлугиной. Саме тому в роботі дотримані основні принципи технології, запропоновані раніше Ветлугиной.

Коротка характеристика

Підручник Радыновой О. П. «Музичне виховання дошкільнят» побудований так, що численні види музичної діяльності знаходяться у тісному зв’язку, доповнюють один одного. Під музичним вихованням у дитячому садку авто передбачає чітко продуманий педагогічний процес, який спрямований на становлення творчої особистості малюка за допомогою розвитку творчих здібностей, виховання музичної культури.

Як планує досягати поставленої задачі О. П. Радынова? Музичне виховання дошкільників, на думку автора, має здійснюватися через сприйняття дітьми різної музики.

Специфіка допомоги

Підручник Радыновой, Катинене «Музичне виховання дошкільнят» побудований так, щоб придбання умінь, навичок, знань стало не самоціллю, а засобом формування смаків, інтересів, потреб, уподобань дітей. Даний курс спрямований на розвиток складових частин музичного та естетичного свідомості.

На чому ґрунтується музичне виховання дошкільнят? Радынова, Катинене А. В. переконані в тому, що при співі, прослуховування пісень, грі на інструментах відбувається формування і розвиток основних особистісних здібностей дітей. Вони пропонують той твір, який було запропоновано дошкільнятам для прослуховування, організовувати, доповнити танцювальними рухами.

На що робить акцент у своїй програмі О. П. Радынова? Музичне виховання дошкільників, на думку автора – це не тільки прищеплення навичок гри на різних інструментах, але й формування у дитини вміння відчувати кожен інструмент.

Авторами програми введено поняття «словник емоцій».

Що вкладає у зміст цих слів Радынова Ольга Петрівна? Музичне виховання дошкільнят супроводжується накопиченням тих слів, які характеризують настрій, почуття, характер, предаваемые в музиці.

Осмислення «чуттєвості» почутою композиції автор програми пов’язує з розумовими операціями: порівнянням, синтезом, аналізом. Створення у дошкільника «словника емоцій» дозволяє розширювати уявлення про ті почуття, виражені в музиці.

Прийоми діяльності

Які обов’язкові прийоми роботи передбачає музичне виховання дошкільнят? Радынова О. П., Катинене А. В. пропонують використовувати картки під час занять, а також інші дидактичні посібники, що сприятимуть формуванню у дітей наочно-образного сприйняття. Вони виділяють кілька форм проведення музичних занять: фронтальні, індивідуальні, групові.

Яким змістом наповнюють їх Радынова, Катинене, Палавандишвили? Музичне виховання дошкільнят вони пропонують реалізовувати за допомогою тематичних, домінантних, типових, комплексних занять.

Актуальність методики

Різні види мистецтва мають специфічні засоби впливу на людину. Чому так актуально музичне виховання дошкільнят? Радынова, Катинене, Палавандишвили довели вплив цього виду мистецтва на дитину з раннього дитячого віку. При розробці методики вони грунтувалися на інформації про те, що музика, яку слухає мама, впливає на подальший розвиток малюка, що знаходиться у внутрішньоутробному періоді.

Музичне виховання дошкільнят Радынова, Катинене, Палавандишвили називають самим дієвим засобом формування естетичного смаку у підростаючого покоління росіян. Вона має велику силу емоційного дії, формує смаки, почуття маленької людини.

Результати сучасних наукових досліджень говорять про те, що розвиток художніх здібностей, формування основ культури потрібно починати в ранньому дитинстві. На цих висновках ґрунтувалася О. П. Радынова. Теорія і методика музичного виховання дошкільників, запропонована автором, в повній мірі враховує вікові та індивідуальні особливості дітей.

Музика має інтонаційну природу, подібну мови. Аналогічно процедурі оволодіння дитиною навичками спілкування має відбуватися і знайомство з музичними творами різних стилів і епох. Дитина має звикнути до інтонації, переданої композитором, навчитися співпереживати настрою твору.

Що зазначає у своїй методиці О. П. Радынова? Методика музичного виховання дошкільників, запропонована автором, ґрунтується на придбання емоційного досвіду. Він позитивно позначиться на вдосконаленні мислення, виховання чуйності до мистецтва, краси.

Що дає музичне виховання дошкільнят? Радынова О. П. і її співавтори переконані в тому, що тільки при розвитку емоцій, інтересів, смаків дитини можна розраховувати на залучення його до музичної культури. Дошкільний вік є особливо важливим для подальшого оволодіння дитиною основами музичної культури.

Якщо в процесі музичної діяльності буде створено естетичну свідомість, це стане відмінною базою для подальшого духовного становлення. Саме тому так важливо правильне музичне виховання дошкільнят. Радынова О. П. зазначає, що під час музичного заняття важливо пам’ятати і про загальний розвиток підростаючого покоління.

У дошкільнят є певний досвід і знання про людські почуття, присутніх в повсякденному житті. Саме на їх основі має відбуватися музичне виховання дошкільнят. Радынова О. П. разом з двома співавторами пропонує розширювати соціальний досвід малюків за допомогою музики.

Індивідуальність методики

Крім морального аспекту, музичне виховання володіє величезним потенціалом для формування естетичних почуттів у малюків. Долучаючись до музичного культурної спадщини, дитина знайомиться з різними відомостями про музику, що дозволяє йому вбирати культурну спадщину предків.

Музика впливає і на інтелектуальний розвиток підростаючого покоління. Крім отримання різних відомостей про музику, які мають пізнавальним значенням, в рамках бесіди відбувається вдосконалення комунікативних навичок дошкільнят. Вміння образного уявлення і відтворення мелодії пов’язано з певними розумовими операціями: порівнянням, зіставленням, аналізом, запам’ятовуванням. Це позитивно позначається на загальному розвитку дитини.

Однією з найважливіших музичних здібностей є емоційна чуйність на почуту мелодію. Це дозволяє розвивати в підростаючому поколінні певні якості особистості: доброту, співчуття, співпереживання.

Творча діяльність дошкільників

Однією з головних завдань естетичного розвитку і виховання є формування їх музичних здібностей.

Цікаве:  Що робити, якщо не працює сенсорний екран?

Діяльність припускає активний процес оволодіння культурними досягненнями, суспільним досвідом. Людина протягом свого життя знайомиться з різними видами діяльності, завдяки чому у нього формуються певні особистісні якості.

У діяльності дошкільнят, передбачуваної у рамках музичних занять, відбувається вдосконалення уяви, мислення, пам’яті, сприйняття мистецтва.

Дитина освоює якісь дії, які допоможуть йому отримати зовнішній результат. Наприклад, при знайомстві з піснею малюки слухають вступ, намагаються запам’ятати той момент, коли вони повинні співати. Прослуховування передбачає уловлювання темпу, відображення емоційності виконання куплетів і приспіву.

Дії можуть бути предметними, зовнішніми: маля рухається, співає, диригує, грає на найпростішому музичному інструменті. Крім того в рамках музичного заняття дошкільник вчиться сприймати музику, відчувати її настрій, порівнювати хорове і сольне виконання, прислухатися до власного голосу.

При багаторазовому повторенні такої методики відбувається поступове засвоєння та відпрацювання навичок. Їх сукупність дає дитині можливість справлятися з новими діями, дозволяє йому удосконалювати свої особистісні якості.

Специфічність музичного виховання в ДНЗ

В даний час виділяють декілька видів музичної діяльності малюків: сприйняття, виконавське мистецтво, творчість, освіту.

У них є свої різновиди, описувані в авторській програмі Радыновой О. П., Катинене А. В., Палавандишвили М. Л. наприклад, сприйняття музики допускається через самостійну роботу, а також як результат попередньої іншої діяльності. Творчість і виконавство реалізуються в співі, грі на простих музичних інструментах, ритмічних рухах.

Музично-освітня діяльність передбачає загальну інформацію про музику як окремому виді мистецтва, а також певні знання про музичні жанри, інструменти, композиторів. Будь-який вид музичної діяльності, володіючи специфічними особливостями, передбачає оволодіння дошкільниками тими способами діяльності, без яких вона неможлива. Музика сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості дошкільника. Саме тому важливо застосовувати всі види музичної діяльності, щоб в повній мірі задовольняти замовлення держави за ФГОС другого покоління.

Взаємозв’язок видів діяльності за Радыновой О. П.

На основі матеріалу Н. А. Ветлугиной, О. П. Радыновой була створена схема, що показує взаємозв’язок компонентів музичного виховання дошкільнят.

При сприйнятті музики, що має різну емоційну забарвлення, відбувається розвиток ладового почуття.

Музично-слухові уявлення в дошкільному віці розвивають з використанням тих видів діяльності, які дозволяють їх проявляти: гри по слуху на музичних інструментах, співу. Ритмічне почуття відображається в ритмічних рухах, відтворення за допомогою хлопків ритму мелодії, в співі. Розвиток емоційного відгуку на певну музику формується у дошкільників в процесі різних видів музичної діяльності.

Як сформувати музичне сприйняття дошкільнят

Сприйняття являє собою процес відображення явищ і предметів у корі головного мозку, що надають дію на аналізатори людини. Це не механічне, дзеркальне відображення мозком того, що він бачить і чує. Це активний процес, який можна вважати першим етапом розумової діяльності.

Сприйняття музики починається з того моменту, коли дитина ще не включився в інші види музичної діяльності, не може сприймати інші галузі мистецтва.

Сприйняття музики є провідним варіантом музичної діяльності в будь-яких вікових межах дошкільного періоду. Сприймати, слухати музику – означає відрізняти її характер, стежити за зміною настроїв. Музикант-психолог Е. В. Назайкинский, на якого посилається у своїй методиці О. П. Радынова, пропонує розрізняти два терміни: музичне сприйняття та сприйняття музики. Під першим терміном він передбачає відбулося сприйняття музики – осмислене і відчуте.

В іншому випадку музику дитина починає сприймати як звичайні звуки, дратівливі орган слуху. Дорослий та дитина мають різний життєвий досвід, тому і сприйняття музики у них відрізняється. У малюків воно відрізняється емоційністю, непроизвольностью. По мірі дорослішання, оволодіння навичками мовлення, дитина починає співвідносити музичні звуки з явищами, знайомими йому життя, виявляти характер почутого твори.

Діти старшого дошкільного віку мають достатній життєвий досвід, тому при сприйнятті музики їхні враження набагато різноманітніше, ніж у 2-3-річних малюків.

Висновок

Якість сприйняття залежить не тільки від віку, але і від інтересів, смаків. Якщо малюк розвивається в «немузичних» середовищі, у нього часто формується негативне ставлення до класичної музики. Вона не знаходить в ньому емоційного відгуку, так як малюк з дитинства не звик до співпереживання, відкритого вираження своїх почуттів. Програма Радыновой О. П., Катинене А. В., Палавандишвили М. Л. дозволяє включати в виховний процес не тільки емоції, але і логічне мислення.

Під час першого прослуховування музичного твору дитина осягає його сенс. При повторному звучанні спосіб поглиблюється, стає більш відчутим, осмисленим. Багаторазове прослуховування одного музичного твору сприяє вихованню творчості і музикальності у дітей дошкільного віку.

Саме тому потрібно формувати навички виявлення відмінностей в музиці з раннього дитинства. Кожний віковий етап характеризується певними виражальними засобами, які допомагають дитині відрізняти різні музичні стилі: це гра, слово, рух. Програма передбачає отримання з раннього дитинства різних музичних вражень, накопичення досвіду сприйняття мистецтва.

Автори програми переконані в тому, що виховання допомогою світу мистецтва в дитячому садку є організованим педагогічним процесом, який спрямований на виховання музичної культури, формування творчих здібностей дошкільників з метою розвитку творчої, високоморальної особистості.

Простота і логіка даної методики відзначені багатьма вихователями, які апробували її у своїй роботі. Вони на практиці підтвердили ефективність програми, а також її універсальність.