Принцип Даламбера: що це, опис

Механіка-це розділ фізики, в якому вивчається рух тіл, а також взаємодії між цими матеріальними тілами. Цей розділ фізики включає в себе динаміку – один з підрозділів механіки, який присвячений вивченню причин виникнення механічного руху. Одним з основних принципів динаміки називають принцип Даламбера. Він дає можливість формулювання задач динаміки через задачі статики, що істотно полегшує розрахунки.

Метод кінетостатікі

Динамічні задачі часто вирішуються за допомогою законів Ньютона. Однак це не єдиний спосіб. Розроблено принципи механіки для вирішення таких завдань – це деякі вихідні положення, що лежать в основі способів вирішення динамічних задач. Одним з таких принципів є принцип Даламбера, який взаємопов’язаний з методом кінетостатікі. Даний метод є одним із способів вирішення динамічних задач, який базується на написанні динамічних рівнянь у формі рівнянь рівноваги. Метод кінетостатікі знаходить застосування в теорії механізмів і машин, опір матеріалів (опір матеріалів), в інших галузях теоретичної механіки. Його використовують для спрощення вирішення ряду загальнотехнічних завдань. Найбільш зручний для рішення першої задачі динаміки (визначення діючої сили або однієї з кількох сил на матеріальну точку за умови, що задані її маса і рух).

Цікаве:  Сополімери - це різновид полімерів. Види, будова, властивості кополімерів