Соціальні потреби людини – визначення, особливості та види

Існування соціальних потреб зумовлено життям людини з іншими індивідами і при постійній взаємодії з ними. Суспільство впливає на формування структури особистості, її потреб і бажань. Гармонійний розвиток особистості поза суспільством неможливе. Потреба в спілкуванні, дружбі, любові може бути задоволена тільки в процесі взаємодії людини і суспільства.

Що таке «потреба»?

Це нужда в чому-небудь. Вона може носити як фізіологічний, так і психологічний характер, служить мотивом до дії й «змушує» індивіда робити кроки, спрямовані на задоволення своєї потреби. Потреби виступають у вигляді емоційно забарвлених бажань і, як наслідок, її задоволення проявляється у вигляді оціночних емоцій. Коли індивід потребу в чому-небудь, він відчуває негативні емоції, а по мірі задоволення своїх потреб і бажань з’являються позитивні емоції.

Цікаве:  Структура курсової роботи - особливості, вимоги та приклад

Незадоволення фізіологічних потреб може призвести до смерті живого організму, а психологічних – викликати внутрішній дискомфорт і напругу, депресію.

Задоволення однієї потреби тягне за собою появу іншого. Їх безмежність – одна з особливостей розвитку індивіда як особистості.

Потреби змушують сприймати навколишню дійсність вибірково, через призму своєї потреби. Вони концентрують увагу індивіда на об’єктах, що сприяють задоволенню поточної потреби.