Синтез – це що таке? Значення слова

Синтез – це об’єднання, реальне або уявне, різних елементів в одне ціле, в гармонійну систему. Нерозривно пов’язаний з ним аналіз, що передбачає поділ спільного на складові компоненти.

Що означає слово «синтез» з медичної точки зору? Під ним розуміють об’єднання різних явищ і предметів в одне ціле.

Значення у медичному словнику

Разом з аналізом цей процес гарантує формування мислення і понять.

Синтез – це процес створення міцних ієрархічних взаємозв’язків між реальними об’єктами, певна розумова операція. Психологи використовують подібний термін для отримання об’єктивної картини про внутрішній стан людини.

У словнику Ушакова

Визначення слова «синтез» тут розглядається в трьох ракурсах. У першому значенні під ним розуміють метод дослідження, що дозволяє встановлювати зв’язки, отримувати з окремих фрагментів одне ціле.

Дано в словнику, і друге значення слова «синтез» – узагальнення, результат, який отримують з в ході дослідження. Наприклад, відбувається синтез в хімії при утворенні органічних речовин.

Також тут пропонується ще одне визначення такого терміна. Синтез – це щабель у формуванні прогресивних ступенів розвитку у вищу єдність.

Трактування в БСЕ

Термін протиставляють аналізу. Грецьке слово «синтез» в БСЕ розглядається як об’єднання в одне ціле кількох сторін об’єкта. В науці він має на увазі процес послідовної видобутку інформації, її оцінку, розбір. Аналогічної точки зору дотримувалися представники античної геометрії: Евклід, Платон.

Також часто значення цього терміну пов’язують з якимись «синтетичними судженнями». Синтез і аналіз розташовуються не тільки в основі всіх різновидів людської діяльності, але і в найпростіших формах. Вони характеризують поведінку тварин, застосовуються в технічних програмах, комп’ютерному моделюванні. Наприклад, з біологічної точки зору синтез – це аналітична діяльність головного мозку.

Психологи С. Л. Рубінштейн, Ж. Піаже після тривалих досліджень прийшли до висновку, що пізнавальні процеси, характерні для людини, також пов’язані з цим явищем.

Наприклад, в науковому сенсі синтез можна розглядати як взаємозв’язок теорій, що відносяться до однієї предметної області. У сучасній фізиці основи корпускулярної та хвильової теорії пов’язані з об’єднанням окремих ознак і характеристик в єдину картину.

Який можна підібрати синонім до слова «синтез»? Наприклад, замість цього терміна можна використовувати наступні слова: з’єднання, об’єднання, сума. Вибір залежить від заданої для роботи наукової області. Крім внутрішніх процесів, для сучасної науки характерна і міждисциплінарна взаємозв’язок, що дає повне уявлення про єдність світогляду.

Синтез в хімії

Складно уявити собі цю науку без з’єднання декількох простих або складних речовин. Хімічний синтез особливо актуальне для органічних сполук, так як з його допомогою можна розглядати отримання складних біополімерів, передбачати специфіку їх хімічних та фізичних властивостей, припускати основні області застосування одержуваних сполук.

Фотосинтез, який свідчить про освіту з води і вуглекислого газу складного органічного речовини (глюкози), протікає тільки на світлі і є необхідною умовою існування зелених рослин.

Інтерес представляє і хемосинтез, що передбачає об’єднання вуглекислого газу, а також при окисленні неорганічних речовин органічні сполуки.

Нуклеосинтезом називають процес отримання ядер хімічних елементів, які важче атома водню.

Цікаві факти

Завдяки синтезу можна отримати красиву і зв’язне мовлення з окремих літер, складів. Багато слів у нашій мові мають декілька значень, у залежності від того, в якому контексті вони застосовуються. Спробуємо з різних точок зору дати характеристику терміна «синтез». Якщо в загальному варіанті передбачається якийсь процес об’єднання в одне ціле різних понять чи речовин, то в кожному конкретному випадку визначення можуть бути інтерпретації.

Наведемо приклад синтезу, який розглядається в рамках органічної хімії. Чи знаєте ви, що являє собою матричний синтез? Це хімічна реакція поліконденсації або полімеризації, без якої неможливе отримання полімерних сполук. Будова ВМС визначає макромолекули, які взаємопов’язані з мономерами і зростаючими органічними ланцюжками.

Прикладом такого процесу можна вважати біосинтез нуклеїнових кислот білкових молекул. В якості матриці подібної реакції виступають дезоксирибонуклеїнова і рибонуклеїнова кислота.

Під матричним структурним ефектом розуміють здатність матриці впливати на довжину, хімічна будова, просторовий вид дочірніх ланцюгів (елементарних складових елементів).

В якості надскладного процесу – синтезу – можна уявити утворення білкових молекул. Він передбачає використання значної кількості ферментів, здійснюється в організмі на клітинному рівні.

Специфіка подібної реакції полягає у здатності встановлювати в одержуваної макромолекуле певну послідовність амінокислотних ланок. Такий процес передбачає витрату значної кількості тепла. Після завершення реакції здійснюється перенесення білкової макромолекули до місця безпосереднього призначення з допомогою певного поліпептидного лідера.

Синтез у мистецтві

Не тільки класичної фізики, органічної хімії та в різних областях медицини застосовується термін «синтез». Процеси, пов’язані з об’єднанням окремих фрагментів, частин, характерні і для мистецтва. В якості прикладу можна навести застосування в епосі уривка комічного тексту. Також синтез існує між окремими видами мистецтва. Так, на основі певного літературного сценарію створюється на телевізійному екрані конкретний образ.

Останнім часом часто об’єднують в єдине ціле різні види інтер’єрних напрямків: готична напрямок і архітектуру, модерн і класика, хай-тек і прованс. Професійні дизайнери отримують при цьому величезний простір для своєї творчості, створення неповторних образів в інтер’єрі.

Висновок

При грамотному підборі різних видів мистецтва можна розраховувати на отримання гармонійного образу. Так, при правильному підході цілком допустимо введення в старовинні міста сучасних будівель.

Термін «синтез» зустрічається сучасній людині в різних сферах діяльності: науці, техніці, побуті, а також у різних галузях мистецтва.