Як порахувати рентабельність: формула, приклад

В ході проведення аналізу діяльності компанії прораховуються різні показники. Це дозволяє зробити висновки про ефективність роботи організації. Одним з важливих показників, який розраховується в ході проведення аналізу, є рентабельність. Існує кілька методик для її визначення. Як порахувати рентабельність, буде докладно розглянуто далі.

Загальне визначення

Як порахувати рентабельність? Для цього необхідно вникнути в суть цього показника. Кожне підприємство працює з метою отримання прибутку. Вона повинна збільшуватися в динаміці. Для отримання прибутку компанія витрачає певні ресурси. Це може бути сировину, працю, фінанси, енергія і т. д. Їх кількість не повинна перевищувати суму прибутку. В іншому випадку компанія працює у збиток.

Чим менше компанія витрачає ресурсів для одержання прибутку, тим краще. Це абсолютні показники, при порівнянні яких можна отримати дані про ефективність роботи компанії. Для цього застосовується формула загальної рентабельності. Вона дозволяє визначити відносний показник. Як порахувати рентабельність у відсотках? Отриманий коефіцієнт помножити на 100. Так виходить результат у відсотках.

Щоб порахувати загальну рентабельність, слід визначити суму прибутку компанії, а також витрати, які виникли при досягненні цього фінансового результату. Інформація для проведення розрахунків береться з бухгалтерської звітності підприємства. Показники рентабельності можуть бути різними. Вони відображають ефективність того чи іншого аспекту діяльності компанії.

Ці показники розглядають як загалом за звітний період, так і по місяцях. Дуже важливо вивчати їх зміни в динаміці. Рентабельність порівнюють з аналогічними показниками плану або конкуруючих організацій в галузі.

Що відображає показник?

Якщо потрібно порахувати рентабельність у відсотках, необхідно розуміти, що відображає отриманий результат. Цей показник відображає кількість ресурсів, які були витрачені на отримання кожного рубля прибутку. Рентабельність відображає, чи ефективно були використані кошти компанії. Якщо ні, прибуток буде недостатньо високою, щоб покрити витрати.

Показник рентабельності має вивчатися в динаміці. Це дозволяє зробити висновки про реальний стан справ на підприємстві. Для цього розрахунок проводиться за кілька попередніх періодів. Далі аналітик відстежує тенденції. Рентабельність повинна постійно збільшуватися. Його зниження свідчить про зростання витрат або недоотримання прибутку.

Якщо будуть виявлені несприятливі фактори, розробляються заходи, які допоможуть усунути негативні тенденції. В іншому випадку в майбутньому підприємство може зіткнутися з масою труднощів. Отримати чистий прибуток буде все складніше. Тому рентабельність різних сфер діяльності компанії обов’язково розглядають у ході аналізу.

Розглядаючи, як порахувати рентабельність підприємства, варто зазначити, що на цей показник впливає низка факторів. Це залежить від особливостей виробництва і зовнішньої конкурентного середовища. Отриманий результат розглядається не тільки в динаміці, але і порівнюється з різними показниками. Так, у ході аналізу порівнюють фактичну і планову рентабельність. Також обов’язково прораховують цей показник для підприємств-конкурентів. Обов’язково розглядають рейтинги компанії, її продукції за кілька останніх років.

Різновиди

Як порахувати рентабельність? Приклади формул будуть розглянуті далі. З їх допомогою можна визначити ефективність використання практично будь-якого ресурсу, джерел їх придбання або витрат. Існує кілька основних формул визначення рентабельності. Вони дозволяють визначити ефективність використання:

 • Майна (активів) – РИ. Відображає ефективність використання наявних ресурсів, які були спрямовані у виробництво.
 • Власного капіталу – РСК. Показує віддачу капіталу, який був внесений засновниками при створенні організації.
 • Виробничих фондів – РПФ. Відображає ефективність використання виробничих запасів, основних фондів підприємства.
 • Витрат – РЗ. Характеризує ступінь віддачі поточних витрат виробництва.
 • Продажів – РП. Прибутковість продукції.
 • Також розраховують витрати на один карбованець продукції та оборотність активів. Кожен з перерахованих показників відображає певний аспект діяльності організації.

  Щоб виконати правильний розрахунок, необхідно знати, яку частину прибутку отримує підприємство від використання тих чи інших ресурсів. Порівнювати потрібно відповідні показники.

  Рентабельність підприємства

  Щоб зрозуміти загальний сенс показника, необхідно розглянути формулу та приклад розрахунку рентабельності підприємства. Як порахувати цей показник? Формула досить проста. В чисельнику буде чистий прибуток компанії. Можна використовувати для розрахунку та суму виручки від продажу. Вибір залежить від цілей розрахунку. Інформація, необхідна в ході розрахунку, представлена у формі № 2 «Звіт про фінансові результати».

  У знаменник формули потрібно підставити суму всіх активів підприємства. Дані про це наведено у формі № 1 «Баланс». Потрібно порахувати середнє кількість майна підприємства за звітний період. Для цього складають суми активів балансу на початок і кінець періоду. Результат ділять на 2.

  Розглядаючи, як порахувати рентабельність підприємства, формулу і приклад необхідно вивчити детальніше. Цей показник характеризує, як використовується весь капітал організації. Для розрахунків застосовується наступна формула:

  РІ = П / Асред х 100, де П – прибуток до оподаткування (стор 2300 форми № 2), Асред – середня вартість активів компанії за звітний період.

  Якщо цей показник знижується в динаміці, необхідно розглянути його структурні складові. Визначається рентабельність оборотних, необоротних активів, а також основних засобів і т. д. Необхідно визначити, в яких фондах недоцільно накопичуються кошти. Структура капіталу в цьому випадку вимагає оптимізації.

  Приклад

  Щоб зрозуміти особливості показника, необхідно розглянути, як порахувати рентабельність підприємства. Для цього потрібно порівняти показники у минулому і звітному періоді.

  Так, умовна компанія отримала прибуток до оподаткування у попередньому періоді в розмірі 350 млн руб. При цьому валюта балансу склала 950 млн руб. Через рік у бухгалтерської звітності були відображені дані про результати роботи організації. Прибуток до оподаткування склав 650 млн руб. при цьому валюта балансу збільшилася до 2450 млн руб. (за рахунок зростання дебіторської заборгованості).

  Знаючи, як порахувати рентабельність підприємства, формула якої була розглянута вище, можна дізнатися показник рентабельності в минулому і нинішньому році.

  Ріп.п. = 350 / 950 х 100% = 36,84%

  Через рік рентабельність стала такою:

  Ріо.п. = 650 / 2450 х 100% = 26,53%

  Можна зробити висновок, що хоч прибуток до оподаткування зросла у звітному періоді, рентабельність зменшилася. Це викликано зростанням дебіторської заборгованості в структурі балансу. Необхідно знизити її кількість. В іншому випадку кошти компанії будуть використовуватися нераціонально. Знаючи, як порахувати рентабельність підприємства (приклад методики і розшифровки результату були представлені вище), управлінці можуть приймати адекватні рішення про подальший розвиток організації.

  Рентабельність капіталу

  В ході аналізу застосовують і інші формули рентабельності. Як порахувати, наскільки ефективно використовується капітал організації? Для цього необхідно визначити загальну суму фінансових ресурсів, які були направлені на роботу підприємства в розглянутому періоді. Вона представлена в підсумку форми № 1.

  Щоб виконати розрахунок показника використання капіталу, необхідно визначити кількість чистого прибутку організації після сплати всіх відрахувань і податків. Ця інформація представлена у формі № 2 у рядку 2400. Розрахунок буде таким:

  РК = ЧП / К х 100, де ЧП – чистий прибуток; К – середньорічна вартість капіталу компанії.

  Якщо в динаміці цей показник знижується, необхідно розглянути рентабельність власного і позикового капіталу. Можливо, структура пасиву незбалансована. Для цього досить визначити рентабельність позикового капіталу:

  РЗК = ПП / (ДП + КП) х 100, де ДП – довгострокові пасиви (зобов’язання), КП – короткострокові (поточні) зобов’язання.

  Якщо позикового капіталу недостатньо, компанія повинна залучати платні ресурси для здійснення своєї діяльності. Якщо ж їх, навпаки, багато, потрібно знижувати кількість позикових фінансових джерел. В іншому випадку ефективність роботи буде знижуватися. Це призведе до зниження кількості чистого прибутку в майбутніх періодах.

  Рентабельність продажів

  Кожен аналітик повинен знати, як порахувати рентабельність продажів. Цей показник є одним з найважливіших у процесі дослідження ефективності роботи підприємства. Він позначається в зарубіжній літературі літерами ROM. За допомогою цієї методики можна розрахувати, ефективні продажі. Для цього порівнюють суму виручки від реалізації із загальною кількістю коштів, витрачених на створення продукції.

  У відповідності з метою аналізу може розглядатися рентабельність окремого продукту або загального випуску. Витратами, які беруть участь при розрахунку, є собівартість. Вона може бути виробничою чи повною. У першому випадку в суму витрат не включають витрати на комерцію.

  Такий поділ дозволяє визначити, у якій сфері діяльності організації виникають труднощі. Вони можуть бути пов’язані з нераціональним підходом до організації технологічного циклу. Це зможе виявити аналіз продажу, який розраховується за виробничою собівартістю. Якщо ж зниження рентабельності викликано неефективною комерційною політикою, компанія повинна приділити особливу увагу цій сфері своєї діяльності.

  Розрахунок ефективності продажів

  Знаючи, як порахувати рентабельність, приклад визначення цього показника слід розглянути докладніше. Це дозволить вникнути в особливості цього показника. Так, формула буде такою:

  РП = ВР / С х 100%

  Для прикладу можна порівняти три групи товарів, що випускає підприємство. Продукція «А» принесла у звітному періоді прибуток у розмірі 10 млн. крб. При цьому повна собівартість цього товару склала 25 млн руб. Продукція «Б» принесла у звітному періоді прибуток у розмірі 8 млн руб. Собівартість її складає 19 млн руб. продукція «В» принесла збиток у розмірі 0,5 млн руб. Собівартість випуску склала 15 млн руб. Розрахунок рентабельності буде таким:

  Р«А» = 10 / 25 х 100 = 40%

  Р«Б» = 8 / 19 х 100 = 42,1%

  Р«» = -0,5 / 15 х 100 = -3,3%

  Хоч прибуток від реалізації продукту «А» була вище, він виявився менш рентабельним, ніж товар «Б». Тому компанії доцільніше збільшити випуск цієї категорії продукції. Товар «В» виявився збитковим. Необхідно визначити причини такого явища і вжити відповідні дії по збільшенню цього показника. В іншому випадку всю лінію, яка випускає продукт «В» потрібно закрити.

  Також загальна рентабельність продажів повинна розглядатися в динаміці. Якщо визначається поступове зниження результату, необхідно виконувати розрахунок по кожній групі товарів. Це дозволяє виявити причину відхилень. Також необхідно розрахувати ефективність реалізації продукції не тільки по загальній собівартості, але і за виробничим витратам. Це також зможе відкрити деякі негативні чинники, що стримують розвиток виробництва.

  Основні засоби

  Вивчаючи, як порахувати рентабельність, необхідно розглянути ще одну методику. Вона дозволяє визначити рівень ефективності використання основних фондів організації. Особливо важливий цей розрахунок для підприємств, які застосовують високотехнологічне обладнання.

  Щоб виконати розрахунок, необхідно визначити суму чистого прибутку. Її порівнюють із середньорічним кількістю основних засобів. Формула буде такою:

  РОФ = ПП / ОФсред, де ОФсред – середньорічна вартість основних фондів.

  Якщо цей показник знижується, необхідно визначити причину такого явища. Можливо, на підприємстві накопичується застаріле обладнання, яке не здатне виробляти продукцію необхідної якості. В деяких випадках проблеми спостерігаються в області продажів.

  Цей показник обов’язково порівнюють з попередніми періодами, плановими показниками, а також результатами конкуруючих підприємств.

  Поріг рентабельності

  Ще одним важливим показником, який застосовується в ході планування діяльності організації, є поріг рентабельності. Цей показник визначає такий обсяг продукції, при якому сумарні витрати повністю окупляться. Розрахувати поріг рентабельності можна за формулою:

  ПР = ЗП / ВМ, де ЗП – постійні витрати, ВМ – коефіцієнт валової маржі.

  Щоб виконати розрахунок, потрібно визначити показник валової маржі. Для цього від сумарної виручки від реалізації віднімають кількість змінних витрат. Далі можна провести розрахунок за основною формулою.

  Вивчивши, як порахувати рентабельність, можна всебічно проаналізувати діяльність організації. Подібні методики відкривають ряд даних про адекватність прийнятих раніше управлінських рішень. На основі отриманої інформації можна зробити висновок про ефективність використання ресурсів організації. На основі проведеного дослідження керівництво компанії може здійснити ряд дій щодо поліпшення ситуації у майбутньому.