Як зробити звіт з практики студента в дитячому саду

Більшість студентів, перш ніж отримати статус «молодого спеціаліста», зобов’язане пройти практику в спеціалізованому закладі. Для хлопців, що навчаються в педагогічних вузах, така практика має на увазі роботу в школі, таборі чи дитячому садку. І в кожному з перерахованих місць майбутні майстри своєї справи отримують знання і навички, корисні для майбутньої кар’єри.

Дитячий садок, або скорочено ДОУ, на думку багатьох хлопців і викладачів, вважається самим захоплюючим і важким для проходження практики. А все тому, що в цьому місці важливо вміти зацікавлювати і захоплювати за собою маленьких дітей, яким немає справи до оцінок і загальноприйнятих норм і правил поведінки.

З цієї причини і звіт з практики студента в дитячому саду є дуже важким самостійною роботою. Багато в чому саме вона і визначає ставлення майбутнього вчителя або педагога до обраної професії. Ось чому ставитися до неї безладно вкрай не рекомендується.

Але як же зробити завдання правильно? Про що слід писати в звіті, які теми зачіпати і як їх розташувати в структурі тесту? Відповіді на ці й багато інші важливі питання, що стосуються звіту про проходження практики в дитячому саду, читач дізнається у наведеному нижче матеріалі.

Види студентської практики

Перший момент, який необхідно визначити самостійно чи разом зі своїм куратором — керівником практики, основний. І стосується вона того, яку форму звіту слід вибрати. Адже перед тим, як відправити студента випробувати свої сили в так званих реальних умовах, його протягом довгого часу постачають певним багажем знань. Щоб початківець зміг перейняти правила поведінки, методику викладання та інші важливі дрібниці від діючих вчителів і педагогів, а вже потім кинутися в бій.

Саме тому практика (відповідно, і звіт, і самоаналіз практики в дитячому саду) буде різною. Розглянемо кожен вид по порядку.

 • Навчальна практика передбачає ознайомчий етап практичної діяльності. Під час нього студент немов освоюється в дитячому саду, спочатку вивчає, як працює вихователь з дітьми. А в підсумку проводить кілька занять, виховних заходів під контролем або наглядом свого куратора. Таким чином, головна мета навчальної практики полягає в тому, щоб сформувати у студента початковий досвід роботи в ДНЗ. І звіт по навчальній практиці в дитячому саду діти повинні описати, чому вони навчилися, які висновки зробили і інше. Більш докладно структуру і зміст звіту розпишемо трохи пізніше.
 • Виробнича практика передбачає більш глибоке вивчення трудової діяльності вихователя. І на ній студент повинен приступити до самостійної роботи з вихованцями, провести кілька занять віч-на-віч з дітьми. Тому першочергове завдання виробничої практики — забезпечити максимальний рівень залученості студента у навчально-виховну діяльність, і тим самим підготувати нового вихователя шляхом формування професійних компетенцій в умовах «реального» середовища. У звіті про виробничої практиці вихователя в дитячому саду студенту важливо представити план кожного заняття, завдання, результати, реакцію дітей, оцінити успішність свого виховання і т. д.
 • Переддипломна практика та звіт за нею — підсумкова робота студента, що показує його рівень педагогічної майстерності, на якій майбутні фахівці формують остаточні компетенції, накопичуючи базу для написання диплома.

Оформлення звіту по практиці

Перш ніж приступати до написання звіту студента про практику в дитячому садку, слід розібратися з наступними важливими моментами:

 • Структура роботи. У більшості робіт письмового виду обов’язково повинні бути титульний лист, зміст та три основні частини — вступне слово, основна частина практичної роботи і висновок, список літератури. Звіт по практиці також не є винятком. Але, окрім цього, у ньому важливо виділити і інші пункти: план проходження практики, відгук керівника (куратора), анотацію та додатки. В останніх слід подати необхідні матеріали для занять. Наприклад, картки для навчальних ігор і т. д.
 • Оформлення тексту. Звіт з психолого-педагогічної практики в дитячому саду необхідно набрати на комп’ютері в спеціальній програмі, а після роздрукувати на принтері, використовуючи аркуші формату А4. Важливо, щоб уся робота була надрукована на однакових аркушах одним принтером. В іншому випадку це негативно позначиться на її якості й може істотно знизити оцінку. Кожна сторінка повинна бути пронумерована. Почати звіт слід з титульного аркуша, але цифру на ньому не ставити. Шрифт припустимо тільки Times New Roman. Колір тільки чорний. Розмір або розмір шрифту для основного тексту — 14, для заголовків — 16. Міжрядковий інтервал необхідно встановити полуторний. Також дуже важливо не забути змінити відступи: зліва — 25 мм, справа, знизу і зверху – 20 мм.
 • Оформлення титульного аркуша. Звіт з практики студента в дитячому саду починається з титульного аркуша. І від того, наскільки правильно він оформлений і відповідає вимоги Госту, залежить ступінь «прискіпливості» приймальні комісії, а отже і підсумкова оцінка. Адже титульний аркуш, вступ і висновок — ті частини будь-якої роботи, на які викладачі звертають найбільшу увагу. Якщо вони виконані неякісно, викладачів це насторожить. У підсумку вся робота буде переглянута з особливою увагою і оцінена досить суворо. Крім того, важливо враховувати, що багато вузів висувають власні вимоги та рекомендації щодо оформлення титульного аркуша. Саме з цієї причини студенту слід заздалегідь уточнити у керівника практики ключові моменти, а не шукати приклади звіту по практиці в дитячому саду у різноманітних джерелах.
 • Оформлення списку використаної літератури. Цей пункт починається перерахуванням законодавчих актів або нормативних документів, розташованих в алфавітному порядку. Потім слідують книги, підручники, журнали та інша друкована література. Після список інтернет-ресурсів. В кінці – іноземні ресурси та література. Кожен вид джерел має бути розташований також в алфавітному порядку. Всі друковані джерела мають наступну структуру: Ф. В. О. автора, назва, вид джерела (посібник, підручник тощо), місто, видавництво, рік, номер сторінки. Інтернет-ресурси оформляються дещо інакше: назва джерела, вид — електронний ресурс, потрібна авторизація (якщо немає, то нічого не пишеться), режим доступу (адреса ресурсу), дата звернення (вона не повинна перевищувати десять днів до моменту здачі роботи).

Однак, для того щоб звіт з практики студента в дитячому саду взяли і оцінили по достоїнству, важливо подбати не тільки про його оформленні, але і про грамотному зміст. Ніж «заповнити такий звіт, розповімо в наступному пункті.

Особливості змісту звіту з навчальної, виробничої і переддипломної практик

Вище ми з’ясували, які види практики існують. А тепер розберемося, які подібності та відмінності звітів по кожному з них. Почнемо з того, що звіт з практики студента в дитячому саду являє собою самостійний аналіз студентом вміння застосовувати набуті під час навчання знання, навички та компетенції в реальних умовах. Але, на жаль, не кожен вуз забезпечує своїх випускників повноцінними знаннями. Та й самі студенти нерідко не прагнуть отримати їх. Однак звіт оформляти доводиться всім без винятку. І в цей момент у молодих фахівців виникає маса питань, невирішення яких веде до провалу завдання.

Саме тому важливо чітко уявляти, що ж слід писати в звіті. Отже:

 • Незалежно від того, яка практика – навчальна, виробнича або переддипломна, звіт студента про практику в дитячому саду немислимий без надання характеристики закладу, в якому перебуває студент. У ній слід вказати: назву та адресу ДОУ, види груп і їх вікову категорію, місію та пріоритети дитячого садка, оснащення будівлі (кабінет психолога, логопеда і т. д.), принцип роботи ДНЗ. Також можна в додатку розмістити статутні документи дитячого садка, посадову інструкцію вихователя і т. п.
 • Крім того, до звіту по кожному виду практики необхідно докласти щоденник з практики, який мав неодмінно збігатися зі змістом звіту, і характеристику, написану керівником дошкільного навчального закладу, про роботи та професійні якості студента. На обох документах повинна стояти печатка конкретного дитячого саду і підпис керівника практики.
 • Як ми вже з’ясували раніше, навчальна практика не передбачає отримання студентом професійних навичок. Вона лише знайомить його зі специфікою професії. Саме тому звіт з навчальної практики в дитячому саду може бути формальним. Тобто оформленими у вигляді реферату і займати не більше п’яти сторінок.
 • Виробнича практика більш серйозна і відповідальна, тому проаналізувати її коротко можна. Адже студент не просто спостерігав за діяльністю досвідченого вихователя, він набував початкові професійні навики: сам готував план занять, підбирав матеріали для проведення розвиваючих ігор та інших навчальних методик. Інакше кажучи, він приміряв на себе роль вихователя. Саме тому за підсумками виробничої практики необхідно написати повноцінний звіт розміром до двадцяти сторінок. У ньому важливо зробити наголос на власні досягнення. Описати план кожного заняття, його завдання і мети, реакцію дітей, досягнуті результати, можливі зауваження, недоліки або поправки.
 • Переддипломна практика є заключною, на неї студенти вирушають перед захистом диплома. Її мета полягає в зборі необхідного матеріалу для написання підсумкової роботи. З цієї причини звіт про проходження практики в дитячому саду може містити від 30 до 40-45 сторінок, на яких важливо відобразити самостійно розроблений навчальний план роботи групи на одну зміну, визначити його мету і завдання, описати хід проведення, результати, недоліки, сформувати висновки.

Як уникнути труднощів у написанні звіту

Дуже часто студенти не сприймають своє завдання серйозно. Прагнуть якнайшвидше пройти практику, скласти звіт і забути про все. Ось тільки така недбалість призводить до того, що у студента не вистачає достатньої кількості матеріалу для написання самоаналізу власної діяльності. В результаті звіт по практиці вихователя в дитячому саду виходить сумбурним, недолугим і неправдоподібним. Зрозуміло, з них розраховувати на пристойну оцінку не доводиться.

З цієї причини, для того щоб написати якісний звіт, слід добре підготуватися.

 • Спочатку ознайомитися з місцем проходження практики. Вивчити його розташування, оснащення, діяльність, структуру груп, предметне середовище, нормативно-правові документи, посадову інструкцію — обов’язки вихователя, познайомитися зі співробітниками, керівником.
 • Потім, базуючись на отриманій інформації, підготувати візитну картку чи паспорт ДНЗ. Написати в ньому назву, адресу, телефон конкретного дитячого садка, Ф. В. О. його керівника, Ф. В. О. методиста, Ф. В. О. вихователів, назва групи, в якій проводиться стажування, режим дня і Ф. В. О. вихованців та іншу важливу інформацію, що стосується місця проходження практики.
 • Після познайомитися з дітьми та їх діяльністю; з’ясувати, за яким методичним матеріалам вони навчаються; шляхом спостережень, бесід, творчих завдань та іншого визначити рівень їх розвитку; сформулювати висновки.
 • Далі скласти план трудової діяльності вихователя. Тобто описати його обов’язки, починаючи з моменту приходу на роботу і закінчуючи звільненням з неї. Зробити висновки.
 • Потім скласти план діяльності вихователя і дітей, продумати методи і прийоми навчання, враховуючи те, що головні завдання вихователя — ознайомлення вихованців з навколишнім світом, адаптації до нього і допомогу у взаємодії з людьми навколо.
 • І нарешті, в підсумку звіту по практиці вихователя в дитячому саду студент повинен грамотно підготувати, провести і обов’язково законспектувати підсумкове творче заняття. Вказати його мета, завдання, етапи, результати, недоліки. Сформулювати висновки.
 • При написанні звіту, а відповідно і при підготовці до практики, слід чітко усвідомлювати, що вихователю важливо вміти: організовувати не одну, а кілька видів діяльності; встановлювати доброзичливу атмосферу в колективі; формувати навички спілкування дітей; сприяти розвитку особистості; обов’язково давати вихованцям час на відпочинок. І ще вихователь повинен залишатися прикладом, тобто своєю поведінкою показувати дітям доброту, турботливе ставлення до людей, ввічливість та інші необхідні навички.

Структура і приклад звіту з навчальної практики

Звіт по ознайомчій практиці в дитячому саду складається з наступних частин:

 • титульного аркуша;
 • змісту (якщо того вимагають правила вузу);
 • введення (цілі і завдання практики, паспорт ДНЗ, коротка характеристика групи);
 • основної частини (щоденник практики, характеристика студента, план роботи вихователя, особливість його діяльності, принцип навчання тощо);
 • ув’язнення (підведення підсумків, аналіз досягнення цілей та виконання завдань).

Вже говорилося раніше про те, що титульний лист, вступ і висновок — три головні чинники, які багато в чому визначають успішність роботи. Саме тому на них важливо звернути особливу увагу. З цієї причини у наведеному далі прикладі звіту з навчальної практики ми зробимо наголос саме на них. Загальні рекомендації щодо оформлення титульного аркуша наведено вище. Але все ж студенту необхідно уточнити в своєму вузі про можливі нюанси. Тепер розберемо вступну та заключну частини звіту за підсумками практики в дитячому саду.

Введення:

 • Почати краще словами: «Я проходила практику». І далі представити паспорт ДНЗ та коротку характеристику групи, до якої була пройдена стажування. А також вказати тривалість практики.
 • Потім вказати мета: знайомство з трудовою діяльністю вихователя; придбання початкового педагогічного досвіду; формування практичних професійних умінь і т. п. І завдання – аналізувати методику й стиль роботи вихователя; з’ясувати особливості дітей різних вікових груп; навчитися будувати спілкування з вихованцями і т. п.
 • Далі у вступній частині звіту по практиці в дитячому саду слід коротко описати ключові етапи своєї діяльності. Наприклад: складання індивідуального плану роботи; ознайомлення з принципами роботи вихователя; проведення порівняльного аналізу діяльності та досягнень місця проходження практики та інших дитячих садів і т. п.

Висновок:

 • Почати слід такими словами: «Під час практики мною були зроблені наступні висновки».
 • Після цього слід провести порівняльний аналіз найбільш важливих ситуацій або дій і їх результатів. Наприклад: «Під час спостереження за вихователем зазначила, що педагог включив у діяльність дітей на прогулянці рухливі ігри. У результаті деякі вихованці спітніли».

В основну частину звіту про педагогічну практику в дитячому саду допустимо вставити тільки щоденник практики. А до самої роботі важливо не забути додати характеристику, видану завідуючої ДНЗ за підсумками стажування студента.

Структура і приклад звіту по виробничої практиці

Цей звіт включає в себе наступні частини:

 • титульний аркуш;
 • план проходження практики;
 • характеристику від керівника;
 • зміст;
 • введення;
 • основну частину;
 • висновок;
 • використані джерела списком;
 • додатка.

З приводу оформлення титульного аркуша та необхідності характеристики згадувалося неодноразово. У плані проходження практики необхідно описати всі заходи, які студент збирається провести з вихованцями. Його краще подати у вигляді таблиці: назва, мета, матеріали, час. В змісті потрібно перерахувати всі розділи роботи із зазначенням сторінок. У списку джерел вказати, звідки були взяті ігри, матеріали для бесід та інше. У додатку детально розписати методику — суть кожного заходу, додати необхідний матеріал (наприклад, картки з питаннями) і т. п.

В принципі звіт з виробничої практики в дитячому саду не надто відрізняється від попереднього. Однак цілі і завдання цієї практики будуть дещо іншими:

 • Цілі: знайомство з усіма видами діяльності педагога; вивчення обов’язків вихователя; адаптація до умов педагогічного процесу; формування професійної компетенції; навчання використанню теоретичних знань, отриманих на навчанні, в реальних умовах.
 • Завдання: закріпити теорію на практиці; навчитися орієнтуватися в сучасному освітньому середовищі; вивчати дітей, щоб використовувати отримані знання у майбутній професійній діяльності; почати виробляти індивідуальний стиль роботи.

А в основній частині звіту по методичній практиці в дитячому саду студент повинен буде описувати не спостереження, а свої дії в ролі вихователя.

Структура і приклад звіту по переддипломної практиці

Цей звіт вважається самим серйозним і складним. Адже він як би підсумовує всю навчальну діяльність студента, показує, якого рівня він досяг, як показав себе, та й взагалі, педагогіка — це його покликання чи ні. До того ж переддипломна практика та звіт за нею — це відмінна можливість молодому спеціалісту показати свій професіоналізм перед потенційним роботодавцем. І, треба відзначити, що багато компаній, приймаючи до себе «зеленого» співробітника — вчорашнього випускника, вимагають дипломну роботу, для того щоб дізнатися його потенціал.

Отже, звіт вихователя по переддипломній практиці в дитячому саду складається з наступних частин:

 • титульного аркуша;
 • плану проходження практики;
 • характеристики керівника;
 • анотації — розділу, в якому необхідно виділити актуальність роботи і коротко описати зміст;
 • змісту;
 • введення — вступної частини;
 • основної частини — головною складовою звіту, в ній необхідно докладно описати підсумковий захід: його план, підготовку, перебіг, переваги і недоліки, результати, висновки;
 • укладення;
 • список джерел;
 • додатків.

У цьому звіті також будуть дещо інші цілі і завдання:

 • Мета: оволодіння початковим професійним досвідом; перевірка готовності молодого спеціаліста до самостійної педагогічної діяльності; використання психолого-педагогічних знань, отриманих у вузі, при взаємодії з колективом; збір матеріалу та підготовка до написання дипломної роботи і т. п.
 • Завдання: удосконалення вміння підбирати правильні прийоми, форми та методики виховно-освітньої роботи; розробка творчого заходу, спрямованого на навчання вихованців в ігровій формі і т. п.

Підготувати таку роботу досить непросто. Зате, якщо підійти до її виконання з особливою ретельністю, вдасться значно полегшити процес написання диплома. Адже аналітичний звіт по практиці в дитячому саду можна взяти за основу і доповнити докладними коментарями, підкріпити свої слова і гіпотези педагогічною літературою, методички, посібниками чи цитатами великих педагогів: Костянтина Дмитровича Ушинського, Олександра Івановича Герцена, Антона Семеновича Макаренка та інших.

Спеціалізація вихователя як основний фактор формування звіту по практиці

Вже раніше говорилось про те, що на практику в дитячий сад, табір, школу, училище та інше відправляють студентів педагогічних вузів. Однак спеціальність або освітній профіль у них можуть бути різними. Адже педагоги бувають:

 • шкільні — вчителі таких предметів, як російська, література, математика, суспільствознавство, історія, хімія, фізика і т. д.;
 • інститутів та університетів — викладачі «вузівських» дисциплін — основи інформатики та обчислювальної техніки, релігієзнавство, політологія, культура мови і т. д.;
 • «дитсадкові» — основний вихователь, музичний керівник, вихователь з фізичної культури, інструктор з плавання, педагог-психолог, логопед і т. д.;
 • додаткової освіти — викладачі музики, малювання, танців і т. д.

Саме тому у кожного студента звіт з психолого-педагогічної практики в дитячому садку буде свій, відмінний від інших. Наприклад, у педагога-психолога головним предметом вивчення є особистість людини, його модель поведінки, характер та інше. Тому йому необхідно підготувати різні ігри, які допомагають краще пізнати вихованців, сформувати теми для ненав’язливих бесід, можливо, підібрати мультфільм або казку, націлену на те, щоб налаштувати дітей на потрібний лад. Логопеда ж така методика без потреби, адже йому важливіше дослідити дикцію малюків. Для цього йому потрібно провести заняття на тему скоромовок або ж вивчити і поставити з вихованцями невелику сценку, наприклад, однієї з казок Корнія Чуковського.

Таким чином, зміст звіту по логопедичної практиці в дитячому садку буде істотно відрізнятися від звіту за психолого-педагогічною. Про це слід пам’ятати, щоб роботи не довелося переробляти.

Як підготуватися до практики в дитячому садку?

З питанням, сформованим в заголовку, стикаються студенти, які навчаються за будь-якого профілю, крім тих, хто навчається за напрямом «викладач дошкільної освіти». Адже вони готуються до того, що будуть навчати дорослих дітей в умовах школи. А на практиці в дитячому садку їм доведеться випробувати себе зовсім в іншій ролі і, відповідно, умовах. Щоб підготуватися до такої практики, важливо попередньо розібратися, що ж представляється собою робота в ДНЗ. Адже це допоможе підготувати вірні методики, прийоми і способи навчально-виховної діяльності. Тоді майбутнього вихователя, психолога чи логопеда у звіті по практиці в дитячому саду не доведеться фантазувати і «підганяти» роботу під події, описані в щоденнику практики. Крім того, вдасться отримати і позитивну характеристику, яка матиме чималий вплив на оцінку.

Отже, головна особа в ДНЗ — це завідуюча. І саме зі знайомства з нею слід почати вивчення місця майбутньої практики. Також в кожному дитячому саду є старший вихователь, який займається методичною роботою. Він підкаже всю необхідну для складання паспорта установи інформацію про його діяльність та інших важливих моментах. У кожній групі є вихователь. В основному, їх навіть два. Вони спільно працюють і здійснюють не тільки нагляд за вихованцями, а й планування заходів, прогулянок, годівлі та інших виховно-освітніх дій.

У багатьох вузах дозволяють студенту самостійно підібрати місце проходження практики. Тому в нього з’являється можливість визначити не тільки відповідне ДОУ, але і вік групи. І це багато в чому полегшить підготовку до практики і написання звіту з нею. Також студент може попросити у завідуючої посадову інструкцію вихователя, щоб ознайомитися з нею і пізніше включити в звіт про переддипломної практиці в дитячому саду психолога, логопеда або основного вихователя.

Що входить в обов’язки вихователя

Від того, яким освітнім профілем володіє вихователь, залежить його робочий день. Наприклад, в обов’язки основного вихователя входить:

 • зустріч вихованців;
 • годування дітей;
 • проведення розвиваючих занять;
 • одягання дітей, супровід і догляд на прогулянці;
 • роздягання і відправлення на денний сон;
 • підйом вихованців;
 • супровід дітей на додаткові заняття;
 • повернення батькам вихованців.

У викладача-психолога зайняті лише деякі години, в які він оцінює особистісні характеристики дітей різними методиками, що відповідають віку групи. Точно так само і у логопеда. Тільки він займається розвитком зв’язного мовлення вихованців, корекцією звуковимови, збагаченням словникового запасу малюків і т. д.