Безпека та охорона підприємства: інструкція, організація роботи

В умовах нестабільності російської економіки на процес благополучного функціонування будь-якої компанії впливає цілий ряд факторів. Один з них – забезпечення належного рівня безпеки та охорони праці на підприємстві. Закон РФ “ПРО безпеку” трактує дане поняття як стан захищеності інтересів, які можна назвати життєво важливими.

Тема безпеки та охорони праці на підприємстві досить обширна, і сьогодні ми детально поговоримо про першу складову – запобігання та ліквідації різного роду негативних факторів, здатних нанести серйозний збиток економічної діяльності організації.

На жаль, багато людей (власники бізнесу не виняток) досі дотримуються стереотипів, згідно з якими забезпечення безпеки – сфера компетенції спеціальних державних органів. Але так як підприємницька діяльність належить до тих сфер, всі ризики роботи в яких бере на себе власник, одна з першочергових завдань останнього – не тільки налагодити належним чином техніку охорони праці на підприємстві, але й вжити заходів щодо визначення ключових інтересів компанії, що потребують захисту. А також розробити та здійснити комплекс заходів для реалізації даної потреби.

Як цього домогтися?

Найважливіший інструмент забезпечення охорони і безпеки підприємства – створення на власній базі служби, що відає всіма цими питаннями. І сьогодні ми поговоримо про її структуру і функції, визначимося з головними її цілями. Але насамперед слід скласти перелік тих об’єктів, щодо яких потрібно застосовувати заходи захисту.

Що ж до них відноситься?

Це сама територія підприємства, а крім того – ті об’єкти (будівлі або споруди), які на ній розташовані. Далі мова йде про носіях інформації конфіденційного характеру у вигляді документів або предметів (вантажів) і цінностей речового характеру.

Іншим особливим об’єктом охорони є керівництво компанії і той персонал, який має доступ до інформації конфіденційного типу. Відає організацією охорони персоналу і керівництва окрема інструкція (положення), затверджена керівництвом і узгоджена при необхідності з органами внутрішніх справ та безпеки за територіальною ознакою. Вона, як і інструкції з охорони праці на підприємстві, розробляється і затверджується в якості обов’язкового до виконання внутрішнього нормативного акту.

Основною метою такої охорони персоналу й керівництва можна назвати забезпечення особистої безпеки останніх як в умовах повсякденної діяльності, так і у випадку ймовірності виникнення надзвичайної ситуації. Мова йде про запобігання спроб захоплення зловмисниками знаходиться під захистом інформації шляхом насильницького впливу (фізичного або іншого характеру) на даних осіб, а також про складання рекомендацій зазначеного персоналу про правила поведінки в надзвичайних ситуаціях.

Чим ще зайнята охорона

Інші важливі цілі організації служби охорони на підприємстві:

 • Запобігати спроби зловмисників (сторонніх громадян) потрапити на об’єкт.
 • Своєчасно виявляти і затримувати осіб, які проникають на ввірену територію або намагається це зробити.
 • Забезпечувати збереження матеріальних засобів і носіїв важливої конфіденційної інформації, наявних на об’єкті, в цілях виключення заподіяння підприємству шкоди.
 • Попереджати події і ліквідувати їх наслідки.
 • Найважливіші пункти інструкції з охорони підприємства

  Завдання, які вирішуються службою для реалізації вищезазначених цілей, зводяться до наступного:

 • Контролювати всю територію, що охороняється об’єкта, у тому числі ту, на якій функціонує особливий пропускний режим.
 • Забезпечувати конфіденційність і зберігати в таємниці плановані і проведені заходи закритого характеру на об’єкті, а також розглядаються і обговорюються на них питання.
 • Супроводжувати та охороняти при транспортуванні носії секретної інформації (службові документи, вантажі, матеріальні цінності).

  Також:

 • Захищати територію та об’єкт від можливого збройного нападу або насильницьких дій, здатних привести до заподіяння підприємству шкоди.
 • При необхідності виконувати спеціальні завдання, мета яких – забезпечити особисту охорону управління підприємства та персоналу, допущеного до важливої конфіденційної інформації.
 • Забезпечувати пропускний режим транспортних засобів, вантажів та відвідувачам на охоронюваній території. Його мета – встановлювати особистість і вести облік відвідувачів, контролювати ввіз-вивіз носіїв інформації, матеріальних цінностей і вантажів, запобігати незаконне їх переміщення, а також вести контроль за відкритими або прихованими спробами розкрадання майна підприємства.
 • Систематично аналізувати ступінь ефективності системи безпеки і тих заходів, що приймаються посадовими особами щодо охорони об’єкта, виробляти пропозиції по удосконаленню всієї охоронної системи.
 • З чого складається система безпеки підприємства?

  Перш за все – з особового складу (караулів, підрозділів охорони). Потім з усієї сукупності технічних засобів, що застосовуються при охороні місць, де він розміщується, а також методів, якими ведеться захист об’єкта. Нагадуємо ще раз, що мова йде не тільки про охорону державних підприємств.

  Одним з головних елементів системи пропускного режиму, використовуваним в якості місця розміщення особового складу, служить контрольно-пропускний пункт.

  Засоби технічного характеру, які застосовуються при організації охорони підприємства, можна розділити на дві окремі групи:

 • Ті, що відносяться до засобів виявлення (мова йде про охоронної та пожежної сигналізації, “тривожному” сповіщенні, охоронному освітленні і телебаченні, апаратурі з перевірки поштових відправлень, радіозв’язку та прямий внутрішнього зв’язку, а також телефонного зв’язку з поліцією і т. п.
 • Засоби виявлення і ліквідації (приладдя для пожежогасіння, індивідуального захисту, газові пастки, зброю, автотранспорт та інші інженерно-технічні пристосування).
 • Які зустрічаються варіанти організації роботи охорони підприємства? Підприємства та організації різної потужності і масштабу можуть організувати власну діяльність за допомогою обслуговування спеціальними центрами безпеки або шляхом створення на своїй території повномасштабної служби захисту, що має власний штат.

  У другому варіанті організації охорони підприємства самостійні штатні її підрозділи можуть об’єднуватися в окрему службу. Вона складається з постів охорони, груп працівників (включаючи підрозділу особистої охорони персоналу і керівництва), групи супроводу і охорони вантажів і матеріальних цінностей, ДБР (групи швидкого реагування), званої також “тривожною”. При необхідності використовуються сторожові собаки.

  У разі створення власної служби безпеки на підприємстві вона найчастіше стає самостійною одиницею організаційного характеру, що знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні у його керівництва. Служба безпеки очолюється начальником, посада якого, як правило, заступник керівника з питань безпеки.

  Якщо багато співробітників

  У разі великої чисельності персоналу цієї служби потрібне призначення заступників начальника кількістю не менше трьох (за кількістю підрозділів). Кожний з них керує одним з найважливіших відділів служби безпеки і спирається у своїй діяльності, в свою чергу, також на одного або декількох власних заступників.

  Для служби охорони доцільно створити власну канцелярію і бухгалтерії, а також запровадити посаду референта – помічника начальника.

  Якщо нормативні переліки з охорони праці на підприємстві існують для будь-якої галузі виробництва, то на структуру, чисельність і склад служби охорони фірми (компанії, підприємства) в кожному конкретному випадку впливають реальні потреби організації спільно зі ступенем конфіденційності секретної інформації. Саме тому рекомендацій щодо створення універсальної структури такої служби не існує.

  Головні підрозділи

  Тим не менш можливо виділення найбільш важливих структурних підрозділів, присутність яких передбачається при створенні типової служби безпеки великого державного або акціонерного промислового підприємства, холдингу або промислово-фінансової групи.

  До подібних структурним одиницям можна віднести:

  – відділи охорони і режиму;

  – відділ, який відає захистом інформації;

  – інженерно-технічну групу;

  – групу по забезпеченню безпеки зовнішньої діяльності.

  Чим же займається кожне з цих підрозділів?

  Що таке відділ охорони і режиму?

  Це самостійний структурний підрозділ служби безпеки, який знаходиться в підпорядкуванні у її начальника. Завданнями його є:

 • Визначати перелік тих відомостей, які становлять комерційну та державну таємницю, проводити заходи, що забезпечують безпеку таких.
 • Розробляти систему запобігання несанкціонованого доступу до таких відомостей, приймати відповідні інструкції.
 • Організовувати і підтримувати на підприємстві пропускний режим, прохід працівників та різних категорій відвідувачів в окремі, доступні для цього зони.
 • Здійснювати охорону конфіденційних (атестованих для цього) приміщень.
 • Вести особистий захист керівництва та провідних співробітників, забезпечувати безпечне транспортування документів та вантажів.
 • Спостерігати за обстановкою на об’єкті, так і навколо нього.
 • Контролювати працездатність будь-яких елементів захисту – як у повсякденних умовах, так і в передбачуваних особливих – при стихійне лихо, аварії, поломки і т. п.
 • Поговоримо про відділ захисту інформації.

  Його завдання – організувати і фізично забезпечити ефективне функціонування всієї системи захисту інформації. Ведеться робота відділу у формі:

 • Організації спеціальних робіт з охорони підприємства, покликаних захистити важливі документальні матеріали.
 • Розробки автоматизованих систем по обробці інформації і ведення електронного документообігу.
 • Розподілу потрібних реквізитів захисту серед користувачів.
 • Навчання користувачів усіх автоматизованих систем безпечної роботи з інформацією.
 • Вжиття заходів реагування на спроби порушень функціонування захисної системи.
 • Тестування захисної системи та контролю її працездатності.
 • Усунення недоробок в її пристрої і вдосконалення механізмів забезпечення безпеки.
 • Чим зайнята інженерно-технічна група?

  Головна мета її створення – забезпечити безпеку в діяльності організації шляхом застосування засобів захисту технічного характеру. Для цього групою ведуться наступні дії:

 • Визначаються межі території, що охороняється, або зони і встановлюються можливості технічних засобів спостереження за потенційними зловмисниками.
 • Встановлюється перелік технічних засобів, які можуть бути використані для роботи з конфіденційною інформацією (прийомом, передачею, обробкою) в межах контрольованої зони.
 • Проводиться обстеження призначених приміщень для встановлення можливих каналів витоку інформації конфіденційного характеру з-за особливостей конструкцій обладнання, будівлі і застосовуваних технічних засобів.
 • Виявляється і оцінюється ступінь небезпеки подібних технічних каналів (за якими можлива витік інформації).
 • Розробляються заходи щодо їх локалізації та повної ліквідації з використанням для цього засобів як фізичного, апаратного, так і програмного характеру, а також математичні методи.
 • Про групу безпеки зовнішньої діяльності

  Її співробітниками розробляються і проводяться спеціальні заходи, спрямовані на вивчення безпосереднього оточення об’єкта. Мова може йти про відвідувачів, клієнтів, конкурентів і т. п. З цією метою ними:

 • Вивчаються ситуації торгово-кон’юнктурного характеру в зоні діяльності клієнтів (партнерів, засновників і потенційних конкурентів).
 • Проводиться аналіз ситуації станом і прогнозування всієї фінансово-торговельної діяльності, а також тих ймовірних наслідків, що припускають можливість неправомірних дій з боку конкурентів.
 • Збирається й обробляється інформація, що стосується діяльності реальних і потенційних конкурентів, для попередження можливих акцій з викрадення охоронюваних відомостей.
 • Визначається передбачуваний характер і напрямки промислового шпигунства, спрямованого проти підприємства.
 • Ведеться облік і аналіз випадків несанкціонованого отримання конкурентами комерційних секретів.
 • Перевіряється платоспроможність фізичних і юридичних осіб в світлі забезпечення своєчасного виконання ними своїх фінансових зобов’язань.
 • Зазначена типова структура служби охорони підприємства не є універсальною і зобов’язана бути скоригована під кожну конкретну організацію. Вона може бути доповнена новими відділами (наприклад, відділом пожежної безпеки або групою супроводу вантажів).

  Список найважливіших завдань безпеки

  Що ж можна назвати основними функціями, притаманними діяльності будь служби охорони підприємства? Ось їх типовий перелік:

 • Встановлювати і припиняти обставини недобросовісної конкуренції сторонніх підприємств. Під ними розуміють застосування з метою конкурентної боротьби методів і засобів, що порушують чинне законодавство або прийняті на ринку правила взаємин між конкурентами, – неправдивої реклами, таємних змов в процесі торгів, порушення стандартів постачання послуг і товарів і т. п.
 • Збирати відомості по тих кримінальних справах, розслідування яких підключена служба безпеки. Таких існує дві категорії: по злочинах проти персоналу і проти власності засновника. Прикладом дії другої групи можуть служити грабежі, крадіжки, підпали і дрібні розкрадання.
 • Крім того:

 • Розслідувати факти, що говорять про розголошення комерційної таємниці.
 • Збирати інформацію про тих осіб, з якими у підприємства укладені контракти. Типів таких документів може бути два – комерційні (договору поставки товарів або надання послуг) і трудові, що стосуються постійних або тимчасових працівників. Серед договірних умов може бути письмова згода уклав контракт особи на збір інформації про його особисті та біографічних даних.
 • Відшукувати втрачене майно підприємства і розслідувати факти неправомірного використання фірмових або товарних знаків.
 • При необхідності розшукувати співробітників, зниклих без вести. Подібний розшук проводиться лише в разі наявності підстав припускати, що відсутність зниклого співробітника загрожує реальним чи потенційним збитком для організації. У цьому випадку службою безпеки проводиться комплекс заходів по розшуку зниклих у тісній взаємодії з органами поліції.
 • Виявляти партнерів, визнаних некредитоспроможними, та своєчасно інформувати про них керівництво.
 • Виявляти ненадійних контрагентів. Критерій надійності ділового партнера визначається великим числом угод з іншими фірмами, зірваних з його вини, неякісним виконанням умов договорів, наявністю в складі персоналу осіб, раніше судимих, і т. п.
 • Збирати відомості щодо цивільних справ у разі можливого взаємодії на судових засіданнях. Необхідність подібного збору інформації може виникати у разі виявлення нових документів і свідків, перевірки справжності наданих на суді доказів, надання допомоги представникам влади у фактичному розшуку учасників процесу або майна супротивної сторони, затребуваного для відшкодування шкоди, і т. д.
 • Збирати інформацію, необхідну для проведення переговорів ділового характеру. Сюди можуть відноситися дані про слабких і сильних сторонах позицій і планів потенційних партнерів, їх конкурентоспроможності і платоспроможності. Службою безпеки повинні бути передбачені можливі спроби підкупу або шантажу з боку учасників переговорів та інших несподіваних дій.
 • Захищати здоров’я і життя персоналу від будь-яких посягань протиправного характеру. Така охорона може бути організована по відношенню до всього персоналу в робочий час, або до окремим категоріям – касирам, керівникам і т. п. Час дії даної функції охорони при цьому чітко визначається (денне, цілодобове тощо)
 • Найважливіші цілі охоронця – насамперед запобігти або припинити насильницькі злочини (рекет, замах на вбивство тощо), а також адміністративні проступки у вигляді, наприклад, дрібного хуліганства щодо охороняється категорії осіб. Для цього широко використовуються захисні засоби технічного характеру.

  Також слід:

 • Охороняти майно організації.
 • Забезпечувати порядок у тих місцях, де підприємством проводяться заходи представницького, конфіденційного або масового характеру.
 • Консультувати персонал і керівництво з усіх питань, що стосуються забезпечення безпеки і охорони підприємства.
 • Проектувати, монтувати і обслуговувати кошти, що відносяться до системи охоронно-пожежної сигналізації.