Читання топографічних карт: прийоми і методи читання, умовні позначення

Наука читання карт і знаків почала зароджуватися одночасно з виникненням самої примітивної писемності. Топографічні карти донині здатні допомогти вирішити широкий спектр наукових і практичних завдань. Використання карт як специфічних моделей відображення навколишньої дійсності з метою вивчення зображених на ній явищ отримало назву картографічного методу дослідження. У наші дні існує кілька способів читання топографічних карт в залежності від переслідуваних цілей. Зараз топографічні карти широко застосовуються як у науково-дослідних, так і у військових цілях, оскільки даний метод відображення інформації про навколишньої дійсності показав себе як якісний, ефективний і універсальний джерело.

Поняття топографічної карти

Топографічна карта – це точний і детальний план невеликої ділянки території з метою його подальшого поглибленого вивчення і виявлення закономірностей і взаємозв’язків. Топографічну карту також називають графічним документом про деяку території, в якому містяться наочні зображення ландшафту і найближчих об’єктів, таких як дороги, культурні об’єкти, типи рослинності та грунтів, комунікації та багато іншого.

Цікаве:  Основні форми наукового пізнання

Розділ науки, що вивчає топографічні карти, називається топографією.

Велике значення в такій картці має масштаб, оскільки він є параметром точності і подробиці відображення на карті різноманітних об’єктів, існуючих на обраній місцевості. Масштаб також побічно визначає призначення карти: різна подробиці карти підходить для різних завдань її застосування. Приміром, без читання топографічних карт військова топографія стала практично неможливою.