Календарне планування у дитячому садку

Що являє собою календарне планування у дошкільному закладі? З його допомогою педагог моделює свою діяльність.

Календарно-тематичне планування дає можливість вирішувати певні завдання:

 • формулювати мету, ставити тактичні і стратегічні виховні і освітні завдання;
 • розробити чіткий зміст, підібрати методичні засоби, вибрати форми для реалізації освітнього процесу;
 • передбачити результати діяльності, планувати і коригувати індивідуальну освітню і виховну траєкторію для кожного учасника колективу.

Варіанти планування

Перспективне планування складається на тривалий термін: квартал, рік, чверть. Календарний варіант розрахований на день, навчальну тиждень. Комплексно-тематичний варіант передбачає розподіл певних тем по тижнях.

Педагог має право вибирати календарне планування на кожен день.

Для зручності роботи педагогів дошкільних установ багато дитячі садки використовують єдиний варіант написання плану.

В якості необхідної умови успішної діяльності є володіння вихователем інформацією про індивідуальні особливості і можливості кожної дитини, динаміку росту.

Специфіка діяльності

Календарне планування педагог складає з використанням методичних посібників, рекомендацій методичних об’єднань. Крім того, в роботі допоможуть поради фахівців, дані на курсах підвищення кваліфікації.

Календарне планування буде повноцінним і якісним в тому випадку, якщо воно складається кількома педагогами, які працюють з дітьми одного віку.

Подібне умова гарантує єдність підходу до дітей, дасть можливість підвищити відповідальність вихователів за виконання програми та плану роботи.

Що передбачає календарно-тематичне планування? Група, в якій працює вихователь, відрізняється інтелектуальними, фізіологічними особливостями, які вчитель має враховувати при продумуванні своєї роботи з дошкільниками.

Вихователь спостерігає за дітьми, аналізує їх поведінку, виявляє пріоритети, потім на їх основі вносить коригування в намічену діяльність.

Календарне планування на рік передбачає перерахування всіх напрямків діяльності, зазначення заходів, форм їх проведення.

Технологія розробки

Для початку важливо враховувати режимні моменти: ранок, день, вечірній час. При оформленні плану педагог повинен враховувати також і естетичні вимоги, щоб їх можна було продемонструвати батькам.

Вихователь використовує наступні нюанси:

 • облік співвідношення емоційної, фізичної, інтелектуальної навантаження дошкільнят;
 • збір матеріалу певної складності;
 • повна відповідність програмно-методичного забезпечення;
 • ускладнення прийомів діяльності: словесних, наочних, розвиваючих ігор, бесід, колективних творчих справ;
 • включення різних методів діяльності.

Як правильно скласти календарне планування? Молодша група включає в себе малюків у тому віці, коли вони не можуть тривалий час концентрувати свою увагу на конкретному об’єкті. Ці особливості педагог враховує при продумуванні прийомів і методів виховної, освітньої, розвиваючої діяльності.

Принципи планування

Відзначимо наступні особливості продумування освітньої і виховної роботи з дітьми дошкільного віку:

 • підбір оптимального варіанту навантаження, неприпустимість інформаційної перевантаження;
 • облік медико-гігієнічних вимог до тривалості, послідовності, специфіку проведення різних режимних процесів;
 • включення самостійної діяльності дітей;
 • облік кліматичних, природних умов.

Для того, щоб виховний процес в дитячому садку був результативним, на вільну діяльність має припадати близько 40 % всієї регламентованої діяльності. На свіжому повітрі лікарі рекомендують малюкам перебувати не менше 3-4 годин на день, незалежно від погодних умов.

Важливо виділяти в плані і час на вільну гру малюків всередині дитячого садка.

Педагог застосовує в роботі різноманітні види діагностики, щоб вивчити індивідуальні особливості кожної дитини, побудувати для нього власну освітню і розвиваючу траєкторію.

Важливо включати такі елементи діяльності, які сприяють емоційній розрядці, створюють у школярів відмінний настрій, доставляють їм справжнє задоволення.

Корисні поради

Як має виглядати календарне планування? 2 молодша група характеризується рухливістю, допитливістю, тому вихователь вводить в план розвиваючі рухливі ігри, свята та конкурси.

Є певний алгоритм, згідно з яким складається календарний варіант плану вихователя дитячого садка:

 • оформлення титульного аркуша;
 • формування списку групи;
 • продумування роботи з батьками вихованців;
 • складання тижневої сітки занять;
 • включення в роботу спеціальних занять (з зазначенням дати та дня);
 • самостійна діяльність дошкільнят;
 • загартовуючі заходи.

Форми роботи з батьками

В даний час педагоги дитячих садків використовують різні форми роботи з мамами і татами своїх підопічних:

 • проведення батьківських зборів;
 • індивідуальні та групові консультації;
 • семінари, практикуми;
 • організація спільних свят;
 • проведення анкетування;
 • продумування дозвілля, створення клубів за інтересами;
 • організація тематичних виставок;
 • екскурсії, туристичні походи.

Діяльність вихователя з дітьми

Важлива обов’язкова взаємозв’язок між педагогом і дітьми. Лише в процесі спільної роботи можна розраховувати на отримання максимального результату, закріплення теоретичних знань у практичній діяльності, уточнення та систематизація умінь і понять. Серед форм роботи, які важливо включати в тематичне планування, виділимо:

 • переказ або спільне читання;
 • продумування індивідуального діалогу з кожною дитиною;
 • спільні заняття всередині групи, під час прогулянки;
 • розвиваючі ігри, дидактичні вправи;
 • рольові та творчі ігри;
 • спостереження;
 • художньо-продуктивна діяльність;
 • різноманітний працю;
 • музичні заняття;
 • психічна гімнастика.

Що можна включати в ранковий час? Завдання педагога – включити малюків у працездатний ритм, сформувати у них життєрадісний, бадьорий настрій. Для цього в план роботи вихователь включає емоційно стимулюючу гімнастику.

Ранковий прийом – це час, який сприятливо для індивідуальної роботи з дошкільниками. В якості відмінних параметрів ранніх занять зазначимо невимушеність малюків, їх допитливість, інтерес.

У дообеденное час в дитячому дошкільному закладі проводять заняття по усуненню дефектів мовлення, розвитку комунікативних навичок, стимулювання рухової активності.

Ранковий відрізок включає ігрову діяльність, аналіз ілюстрацій і предметів, бесіди з малюками, здійснюються короткі спостереження за природними об’єктами і явищами.

Є певні обмеження за видами діяльності в ДНЗ в ранкові години:

 • в середній та молодшій групі – не більше 4 видів;
 • у підготовчій групі – до 6 варіантів занять.

Спираючись на запропоновані нормативи, вихователь має право на самостійний вибір кількості ранкових розвиваючих занять.

Висновок

В сучасній дошкільній освіті в останні роки відбулися серйозні зміни. Після введення в ДНЗ ФГОС другого покоління основна діяльність вихователів пов’язана не з освітньою роботою, а спрямована на розвиток індивідуальності дошкільників. Педагоги проводять спеціальні анкетування, що дозволяють їм виявляти обдарованих малюків, підбирати для них індивідуальні розвиваючі траєкторії.