Логістика: історія виникнення, функції

Термін «логістика» в історії згадується досить часто, причому у різні історичні періоди він мав різне значення. У двадцятому столітті логістика перетворилася на наукову дисципліну, яку вивчають у вищих навчальних закладах і активно застосовують на практиці. Сьогодні важко уявити роботу будь-якої транспортної компанії без даної науки. Її впровадження в бізнес і повсякденне життя дало нові робочі місця і дозволило вивести на більш високий рівень діяльність компаній, пов’язаних з торгівлею та транспортуванням вантажів. Історія виникнення логістики, як і етапи її розвитку, являють собою досить цікаву інформацію. Проте найчастіше вона знаходиться в розрізнених джерелах, які читачам складно зібрати воєдино. Сьогодні ви зможете дізнатися про історію виникнення і розвитку логістики, її цілі та завдання, а також головної концепції.

Знайомимося з термінологією

В історії логістики було багато моментів, коли цей термін змінював своє значення. Тому, перед тим як говорити про історію його трансформації в серйозну і потрібну науку, необхідно більш детально розібратися в термінології та її зміни на різних етапах розвитку.

Якщо говорити про сьогоднішній день логістики, то фахівцями використовується близько п’яти різних формулювань, що розкривають суть поняття. У першу чергу потрібно розглянути термін з наукової точки зору. На економічному факультеті будь-якого вузу студентам буде роз’яснено, що логістика – це управління потоками різного характеру: людськими, матеріальними, інформаційними та іншими – з метою їх оптимізації. Оптимізація полягає в зниженні фінансових витрат. Фахівці в даній області розробляють методологію, яка дозволяє зробити управління зазначеними потоками більш ефективним і раціональним.

Розглядаючи термін під кутом практичного розуміння, можна сказати, що він позначає інструмент. При його використанні організація потокових процесів проходить максимально ефективно, а кількість трудових і фінансових витрат знижується в кілька разів.

Практичне застосування логістики досить цікаво, адже воно являє собою вибір оптимальних варіантів забезпечення необхідними товарами осіб, які потребують них. При цьому товар і весь процес може бути охарактеризований як вміння опинитися в потрібний час у потрібному місці.

В історії розвитку логістики наші дні вважаються найбільш сприятливими, так як вона досить активно використовується менеджерами у своїй роботі. Менеджери розглядають дану наукову дисципліну як справжню стратегію управління, що використовується в постачанні. В цьому розумінні логістика відповідає за всі процеси від «А» до «Я»: замовлення товару, його закупівля, зберігання, відправлення, супровід вантажу, організації продажу і тому подібні маніпуляції. Таким же чином вибудовується управління людськими, фінансовими та інформаційними потоками. Однаково ефективно працюють методи оптимізації щодо групи людей, однієї людини або цілого підприємства.

Якщо розглядати термін з точки зору історії, логістика буде мати два тлумачення. Перше прийшло з Англії, де визначення використовувалося у військовому середовищі. Тому в дослівному перекладі термін буде означати «тил» або «постачання».

Греки теж активно використовували це слово у своєму житті, проте вони надавали йому зовсім відмінне від англійців значення. У перекладі з грецької логістика – це вміння обчислювати або раціонально міркувати.

Багатьом здається дивним той факт, що настільки несхожі значення в підсумку трансформувалися в одне наукове поняття. Щоб розібратися в цьому, необхідно звернутися до історії логістики. Що ми і зробимо в наступному розділі статті.

Коротка історична довідка

В історії виникнення логістики і її переродження в самостійну наукову дисципліну практично неможливо відшукати темні плями. Найперші згадки цього терміну відносяться до найдавніших часів. Ще в четвертому столітті до нашої ери його активно використовували греки і римляни. У цей період часу під цим терміном розумілося цілком конкретне мистецтво рахунку. Стародавні греки, які перебувають на посади державних контролерів, часто називали логістами і повинні були відстежувати в першу чергу руху фінансових потоків. Римляни використовували логістів для розподілу продуктів харчування. Цей процес підпорядкований певним правилам, сформованими в результаті точних і складних розрахунків.

У давній історії поняття логістики було в ходу і у візантійців. Однак у цей період йому додали трохи інший сенс і стали застосовувати в контексті військового мистецтва. Вперше в письмових джерелах термін був згаданий приблизно в дев’ятому столітті нашої ери. У трактаті візантійського імператора описувалася концепція логістики, згідно якої формувався раціон харчування військових і розподілявся продуктовий пайок.

В історії Росії логістика як термін теж зустрічається нерідко. Проте настав визначення на наші землі з легкої руки французького військового фахівця Жомини тільки в дев’ятнадцятому столітті. Природно, що і в Росії історія логістики була тісно пов’язана з армійськими буднями. Ця наука повністю займалася всіма переміщеннями військ: на своїй території, в тилу ворога. Крім цього забезпечувала армію продуктами, інструментами, необхідною технікою і тому подібними предметами. Якщо говорити про історію логістики коротко, то потрібно зазначити, що в нашій країні даний термін використовувався аж до революції 1917 року. На початку двадцятого століття він став застосовуватися все рідше і зовсім вийшов з ужитку до двадцятих років минулого сторіччя. Проте як така логістика нікуди не зникла. Радянські фахівці, що займаються забезпеченням армії, стали називатися постачальниками.

Описуючи історію розвитку логістики коротко, можна відзначити, що з давніх часів до наших днів збереглися дві основні трактування терміна. Перша є досить специфічною і використовується в математичних обчисленнях. Її ввів відомий німецький математик, маючи на увазі під нею певну логіку.

Друга трактування міцно переплелася з військовою галуззю. Адже в історії розвитку логістики в Росії та інших країнах вона більшою мірою використовувалася саме як прикладної науки управління армією і діючими військами у воєнний час (коло питань, що знаходиться в сфері діяльності логістики, складно описати коротко).

В історії логістики (про виникнення цієї наукової дисципліни розповімо трохи пізніше) «золотим» періодом вважаються роки Другої світової війни. Саме тоді за принципами логістики вибудовувалося постачання американських військ, які перебувають в європейських країнах. Всі принципи були відмінно відпрацьовані і в подальшому стали максимально активно використовуватися у бізнесі.

Етапи розвитку логістики

Історія розвитку логістики сповнена різних подій. Особливо цікаво фахівцям становлення наукової дисципліни і трансформація її в сучасний вигляд. Історія логістики як науки почалося в середині минулого століття. Цей процес був запущений в Сполучених Штатах і знаходився в прямій залежності від розвитку бізнесу. Він тривав аж до початку двадцять першого століття і був розбитий фахівцями на кілька етапів.

До першого відносять період з двадцятих по п’ятдесяті роки минулого століття. Із загальної концепції логістики за необхідності вичленяли певні фрагменти, які успішно інтегрувалися в діяльність. Але бізнес не прагнув скористатися всіма можливостями, які могла дати йому логістика. Фахівці пов’язують це з низьким рівнем розвитку технологій і відсутністю необхідності використання широкого апарату менеджерів. Економіка в зазначений часовий інтервал перебувала на перехідному етапі. Вона поступово зверталася в бік покупця і відходила від виробника. У підсумку виник фактор конкуренції, який зіграв важливу роль в історії логістики (про термін та його значення ми вже розповіли читачам). Однак у цей же період спеціалісти активно застосовували ідеї логістики для налагодження постачання армії.

Другим етапом становлення логістики вважається інтервал з п’ятдесятих за сімдесяті роки минулого століття. Цьому сприяло формування і остаточне оформлення концепції загальних витрат. У транспортній логістиці (історія є лише частиною загальної історичної канви) вона повсюдно використовується менеджерами та керівниками підприємств. Коротко її можна виразити як вміння групувати фінансові витрати таким чином, щоб зменшити їх на шляху прямування вантажу. На прикладі це виглядає наступним чином:

 • товар від виробника до споживача доставляється автомобільним транспортом;
 • фінансові витрати на доставку невеликі, але на всьому шляху прямування доводиться створювати склади зберігання;
 • кожен склад вимагає свого штату співробітників, а значить, і нових матеріальних витрат;
 • при переході на використання повітряного транспорту, наприклад, зі списку можна буде виключити всі витрати, пов’язані із зберіганням і управлінням вантажем на шляху прямування.

Паралельно в Америці і Європі в сімдесяті роки стали активно розвиватися комп’ютерні технології. Вони сприяли появі нових видів складського обладнання, методів упаковки, стандартизації тари і тому подібних технічних новинок, які повністю змінили уявлення про транспортно-складської стратегії.

Вісімдесяті-дев’яності роки стали часом розвитку і повсюдного розвитку логістики. Але йшов цей процес в основному в капіталістичних державах. Логістика міцно увійшла в бізнес завдяки електронним комунікаційних систем нового покоління. Тепер відправлення можна було відстежити на будь-якій відстані гранично точно. Фахівці відзначають той факт, що розвитку логістики сприяли багато факторів. Наприклад, до цієї категорії відносять глобалізацію ринку, формування ідей партнерства та створення філософії якості товарів.

Наші дні вважаються п’ятим етапом у розвитку логістики. Сьогодні фахівці розробляють інструменти, з допомогою яких можна буде у будь-якій ситуації доставляти вантажі в строк. При цьому застосовуються всі сучасні технічні досягнення, які поступово трансформуються в єдиний механізм.

Майбутнє логістики фахівці бачать у створенні єдиної схеми, що об’єднує між собою всі можливості інтегрованої логістики.

Концептуальні положення

Ми вже згадали, що на чолі логістики варто раціоналізація і оптимізація. Так як це досить чітка й певна наука, не терпить розмитих формулювань, то вона базується на ряді концепцій. Вони сформувалися протягом усього часу існування логістики, але все ж в більшій мірі оформлення положень в єдину групу сталося у двадцятому столітті:

 • Системний підхід. Реалізувати принципи логістики можна практично в будь-якому місці, вони будуть доречні й ефективні як на маленькій фірмі, так і на великому виробництві. Однак максимальний ефект можливий лише при реалізації системного підходу. Він полягає в об’єднанні всіх етапів виробництва у злагоджено працюючий механізм. Тобто під єдиний контроль ставиться весь шлях, від закупа сировини до отримання готового продукту споживачем в кінцевій точці.
 • Принципи двох «До» і двох «Н». Сучасна концепція логістики передбачає впровадження комплексності, вираженої у вигляді створення інфраструктури, що дозволяє здійснювати централізований потік. Принцип конкретності реалізується в точних розрахунках і оцінках, які в обов’язковому порядку проводяться в початковій точці процесу. Також неможливо уявити логістичний концепт без науковості й принципу надійності. Останній відповідає за безперервність потоку вантажу і його схоронність.
 • Кадровий потенціал. Основоположною концепцією логістики є залучення кадрів з високим потенціалом. Даний факт вимагає створення особливих умов праці, що сприяють розвитку галузі.
 • Облік витрат. Так як суттю логістики є зведення до мінімуму фінансових витрат, то на всьому шляху руху вантажу витрати повинні бути прораховані з максимальною точністю.
 • Підвищення конкурентоспроможності. Реалії ринкової економіки такі, що вижити й досягти успіху можуть лише ті, хто здатний до конкуренції. Логістика це правило враховує, а тому стимулює виробника безперервно покращувати якість послуг.
 • Адаптивність. Наші реалії постійно змінюються, і якщо створені системи можуть ефективно працювати в будь-яких умовах, то ми можемо говорити про їх адаптивності.

Досягнення мети

Будь-яка система має кінцеву мету, досягнути яку можна певним шляхом. Логістика передбачає виконання шести цілком конкретних умов. Тільки якщо система виконує їх всі, то можна говорити про її ефективність. Ми опишемо ці умови коротко:

 • під вантажем розуміється тільки потрібний товар;
 • його якість повинна відповідати потребам споживача;
 • вантаж доставляється в кількості, необхідній покупцеві;
 • доставка повинна відбуватися в зазначений час;
 • місце відвантаження строго відповідає опису споживача;
 • витрати зводяться до мінімуму, незалежно від складності шляху і можливостей виникнення форс-мажорних обставин.

Успішність виробника залежить від того, як він організовує роботу по виконанню всіх наведених умов.

Класифікація задач

В саму основу логістики закладений принцип багатозадачності. Система повинна одночасно вирішувати велику кількість завдань, але для полегшення процесу вони поділяються на три групи:

 • Глобальні. Основним завданням цієї групи є досягнення результативності з мінімальними фінансовими витратами, при цьому навколишня ситуація може бути нестабільною або мати стрибкоподібну характеристику. Сюди ж можна віднести і формування логістичних систем, і їх успішне впровадження в роботу за умови безпеки і надійності.
 • Загальні.
 • Приватні. Ця група має вузьку спрямованість. Якщо говорити коротко, то всі завдання підпорядковані загальним, але поставлені більш конкретно. Наприклад, створення запасів на складах в тому вигляді, в якому вони будуть складати граничний мінімум необхідний для успішної діяльності. Також в групу включені заходи по зниженню тимчасового інтервалу зберігання товарів на складах і оптимізація шляху доставки.

Загальні завдання досить широкі, тому ми поговоримо про них трохи більш докладно.

Список загальних завдань

Перерахувати їх усі неможливо, тому ми відзначимо лише найбільш важливі, що дають повне уявлення про логістичних системах. В першу чергу у список цих завдань включається розробка систем для регулювання всіх виробничих потоків. Близько до них стоїть і контроль за рухом фінансових потоків. Досить часто фахівці вирішують ці завдання одночасно.

Не менш важливим є і питання стандартизації. Там, де мова йде про об’єднання всіх процесів у єдиний механізм, стандартизація є обов’язковим до виконання умовою. При цьому необхідно розробити систему для управління пересуванням вантажів на всіх стадіях.

До загальних завдань логістики відносять прогноз втрат, витрат, витрат та прибутку. Окремо стоїть питання транспортних засобів, ця задача повинна вирішуватися на найвищому рівні, щоб забезпечувати безперебійний рух товарів від виробника до споживача.

Взаємозв’язок завдань і функцій логістики

Згідно наукової концепції, функції логістики можна розглядати з двох точок зору. Перша передбачає визначення функціоналу щодо поставлених завдань. Вони діляться на оперативні та координаційні.

Перші мають відношення до безпосередньої участі у кількох процесах:

 • Постачання (відстеження кількості закупівель та руху сировини, матеріальних цінностей, технічного оснащення виробництва, рівня запасів та їх витрачання).
 • Виробництво (контроль всіх стадій виробничих процесів аж до збуту).
 • Розподіл (пошук шляхів для пересування товарів до споживача, напрямок цих потоків і визначення їх наповненості).

Координаційні функції виражаються в аналізі, прогнозуванні та обробці інформації.

Логістичні функції у взаємозв’язку з бізнесом

Щодо бізнесу логістика теж виконує свої функції. Вони визначилися наприкінці двадцятого століття і зараз по мірі розвитку ринку піддаються корекції. Виділяються три види функцій:

 • Базисні. Без них виробник не зможе вести свою діяльність, вони включають в себе три етапи: закупівлю сировини, виробництво, збут готової продукції.
 • Ключові. Від них залежить ефективність ведення діяльності:
  • високий стандарт якості на всіх рівнях і етапах;
  • раціональне управління закупівлями в усіх їх видах, починаючи від сировини і закінчуючи вибором форм поставок;
  • рішення всіх питань транспортування вантажів, включаючи вибір техніки і розроблення оптимального маршруту;
  • регулювання запасів (як сировини, так і готової продукції);
  • управління замовленнями;
  • управління виробничими процесами;
  • розподіл і перерозподіл.

  3. Підтримуючі. Вони є тими нюансами, без яких складно уявити виробництво: організація повернень, закупівля запасних частин і так далі.

  Висновок

  Як ви змогли переконатися, логістика – це важлива частина виробничо-товарних відносин в сучасному світі. Тому застосування її концепцій і завдань, а також усвідомлення функцій дозволяє зробити будь-який бізнес ефективним і незалежним від зовнішніх умов.