Методи оптимізації управлінських рішень у менеджменті

До найпопулярніших методів оптимізації управлінського рішення відносяться: моделювання на основі математики, експертна оцінка, мозковий штурм, ігрова теорія.

Всі перераховані методи здатні доповнювати один одного або працювати в комплексі. Вибір повністю залежить від інформації. До даних методів варто підходити виважено, адже їх правильне виконання гарантує позитивний результат.

Характеристика методів

Моделювання на основі математики використовують, переважно, в ті моменти, коли при управлінні застосовується цифрова інформація. Такий спосіб дозволяє давати кількісні характеристики проблем, які виникли в ході роботи, і можливість знайти спосіб для їх вирішення.

Даний метод оптимізує управлінське рішення, використовуючи наступні етапи:

 • Ставиться задача, рішення якої потрібно знайти.
 • Будується математична модель.
 • Знаходиться рішення для побудованої моделі.
 • Перевірка здійснюється за допомогою експериментів і згодом перевіряється рішення, отримане на її основі.
 • Розробка рекомендацій для використання отриманого результату.
 • Метод оптимізації управлінського рішення на підставі оцінки експерта використовують в той момент, коли поставлену мету важко вирішити і сформулювати математичним способом. Даний метод передбачає розгляд складних питань на етапі прийняття рішення особами, які мають знання та досвід роботи. Експертний висновок оформляють документально, з фіксуванням всіх рішень і результатів дослідження. Першим ділом у звіті вказують дані про те, хто, де, коли і чому проводив дослідження. Тільки після цього описують об’єкт, спосіб і результат, який вдалося отримати в процесі виконаної роботи. У висновку прописують висновки та рекомендації експертів.

  Цікаве:  Як позбутися від боргів: особливості, рекомендації та відгуки

  Метод оптимізації управлінського рішення, заснований на мозковому штурмі, використовується в той момент, коли є мінімальна інформація про проблему і при цьому встановлюються короткі строки для вирішення. В такі моменти запрошують фахівців, які в цьому розбираються. Вони беруть участь в обговоренні та прийнятті рішення. В такі моменти строго повинні дотримуватися вимоги:

 • Говорити по черзі, не перебивати інших експертів.
 • Висловлюватися лише в той момент, коли є що запропонувати.
 • Жодне висловлення не піддається критиці.
 • Будь-яка пропозиція має фіксуватися.
 • Такий підхід дозволяє вирішити проблему досить швидко. До нього відноситься метод оптимізації управлінських рішень, різновидом якого є журі. Для вирішення проблеми залучають фахівців з різних сфер і галузей. Це дозволяє отримати альтернативне рішення і нові ідеї.

  Суть гри полягає у впливі на конкурентне середовище. Наприклад, якщо після використання цього методу підприємець вирішив, що після збільшення вартості на товари і послуги конкуренти не зроблять цю ж маніпуляцію, то краще всього не використовувати задумку. Так як можна потрапити в незручну ситуацію при боротьбі з конкурентами.