Мотив – це… Що таке мотив? Значення слова мотив

У російській мові досить багато слів, що мають неоднозначний зміст, наприклад, слово “мотив” є багатозначним. Більшість людей знає про музичний мотив, але чомусь випускають з уваги його інші значення. В залежності від контексту, в якому вживається цей термін, різне визначення слова “мотив”. Областей вживання досить багато: психологія, музика, література, образотворче мистецтво, молекулярна біологія. І в залежності від контексту, значення разюче відрізняються один від одного. Варто розібратися, що таке мотив. А точніше, у яких областях доречно застосовувати це слово і в чому відмінність між різними мотивами”.

Види мотивів

На сьогоднішній день, як говорилося вище, відомо кілька областей застосування. У кожній області своє значення слова “мотив”. Щоб розуміти більш точно, що з себе представляє цей термін, необхідно детальніше вивчити як контекст речення, у якому використовують це слово, так і визначення в цілому. Найчастіше тільки фахівці в тій чи іншій області в курсі, що означає слово конкретно в даній сфері. Насправді, багато значень. В психології це щось, що спонукає до дії, а в біології – послідовність нуклеотидів. Варто детальніше зупинитися на кожному з них, хоча б елементарно для розширення свого кругозору. Можливо, колись це допоможе вам не вдарити в бруд обличчям. Отже, приступимо.

Мотив в психології

У психології мотив – це образ, який є сукупністю цінних для людини предметів (як ідеальних, так і матеріальних), який визначає напрям діяльності людини, досягнення якого (тобто образу, бачення) виступає в якості сенсу самої діяльності. Наприклад, у вас є уявлення про ідеальний відпочинок на морі. З того моменту, як у вас з’явилася мета добре поїхати відпочивати до моря, все, що ви робите, спрямоване на досягнення цієї мети. Ідеальний відпочинок виступає в якості мотиву вашої діяльності. Або ж для того, щоб знайти хорошу роботу за спеціальністю, ви з самого першого курсу намагаєтеся вчитися, займаєтеся будинку додатково, читаєте допоміжну літературу, а по завершенні навчання розсилаєте резюме, в якому описуєте всі набуті навички та знання. Тобто працевлаштування виступає в якості мотиву ваших дій, все, вся ваша діяльність спрямована на досягнення конкретного ідеального результату – влаштуватися на хорошу роботу безпосередньо за фахом.

Мотив у літературі та мистецтві: визначення

З точки зору літератури, мотив – це повторювана з одного літературного твору в інше частина сюжету, образу, епізоду. Прикладом можуть служити красна дівиця в біді, охоронці-дракони, тридев’ять земель, прекрасний принц тощо. Зазвичай певні мотиви характерні для конкретного жанру. Наприклад, у казках часто можна зустріти прекрасного принца на білому коні, але ніяк не серію злочинів, які головний герой повинен розслідувати. В сучасних казках можна таке зустріти, але поки не є типовим подібний формат сюжетної лінії.

В образотворчому мистецтві, мотив – це повторюваний малюнок-шаблон, ідея, тема) в різних предметах мистецтва, який в той же час демонструє ставлення художника до свого твору і формує думку споглядальника. Наприклад, повторювані візерунки на різних полотнах. Або повторювана сюжетна лінія. Також прикладом може служити пишність природи на полотнах із зображенням весняного пейзажу. Або зневіру осінніх днів.

Музичний мотив

У загальноприйнятому розумінні мотив – це мелодія, наспів музичного твору. Якщо заглибитися в нетрі термінології, то мотив являє собою музичний фрагмент, що виділяється із всієї музичної фігури. Також мотив називають основою музичного твору. Музичний мотив є найбільш запам’ятовується частиною музичного твору, будь то попсова пісня чи “Місячна соната” Бетховена.

Мотив: молекулярна біологія

Це слово відоме і біологам. Мотив – це майже не змінюється в процесі еволюції досить коротка послідовність амінокислот (в білках) або нуклеотидів (в дезоксирибо – і рибонуклеїнових кислот), наявна певну функцію (біологічну). Вона практично не змінюючись у ході еволюції.

Мотив: узагальнення, висновки

Отже, слово “мотив” походить від латинського moveo (рухати)», є багатозначним. Залежно від області застосування, значення, природно, змінюється. У психології під мотивом розуміють сукупність дій людини, спрямованих на досягнення своєї мети – ідеального об’єкта або бачення. В літературі в якості мотиву виступають герої переходять із твору в твір, однакові сюжетні лінії. З точки зору молекулярної біології, мотивом можна назвати коротку послідовність амінокислот або нуклеотидів. Музичним мотивом називають виділяється фрагмент музичного твору, який є найбільш незабутнім. Обговорюючи мотив в образотворчому мистецтві, можна сказати, що який-небудь образ, малюнок, тема, шаблон, яскраво виражає ставлення художника до свого творіння, а так само формує у обивателя думку і враження.

Таким чином, можна зробити висновок, що, незважаючи на відмінності у сферах вживання, значення слова “мотив” у всіх областях застосування мають загальні риси. Деяка схожість визначень пов’язана з спільністю походження слова. Добре розуміючи значення слова, ви зможете грамотно використовувати його в усній і письмовій мові.