Основні параметри пожежі: визначення, класифікація, розвиток, способи і засоби припинення пожежі

Для пожежників важливо знати основні параметри пожежі – попередня оцінка ситуації ґрунтується саме на них. Зорієнтувавшись в особливостях події, можна підібрати оптимальну стратегію порятунку людських життів та майна. Втім, не тільки працівники пожежних частин повинні орієнтуватися в цій темі: її викладають в рамках загальноосвітнього шкільного та університетського курсів, для підвищення грамотності широких верств населення.

Загальні положення

Перш ніж розглядати основні параметри розвитку пожежі, слід визначитися з поняттям. Що за явище прийнято позначати цим терміном? Якщо процес горіння не піддається контролю і протікає за межами певного вогнища – можна ідентифікувати дане явище як пожежа. Процес одночасно і хімічне, і фізичний.

Цікаве:  Організація робочого місця: основні вимоги, технічне оснащення, забезпечення безпеки

Аналіз основних параметрів пожежі та їх визначення безпосередньо пов’язані із самою суттю процесу. Горіння пояснюється швидко протікають хімічними взаємодіями деяких матеріалів і кисню, який міститься в атмосфері, під його впливом відбуваються процеси окислення. При цьому виділяється вуглекислий газ, вуглець і водень. Горіння може бути гетеро – і гомогенним.