Походження влади: теорія виникнення, структура, методи функціонування

Складові панування

Походження влади в суспільстві – природний результат еволюції. Виділяються три основні компоненти влади:

  • Суб’єкт – носій владного поведінки, це може бути як індивід, так і група осіб.
  • Об’єкт – це той, хто підпорядковується, вибудовує свою поведінку, в залежності від змісту і спрямування владного впливу.
  • Джерело – сила, престиж, закон, матеріальні та соціальні гарантії.

Влада, заснована на страху, призводить до бунту і непокори. Її результат – громадянські війни і повстання. За рахунок цього вона поступово слабшає. Найбільш стабільна система заснована на взаємному інтересі. Цьому сприяє сила переконання і авторитет.

Основні ресурси

У формуванні влади особливе місце займають ресурси. Це джерела, які використовуються для забезпечення впливу. Розподіляються ресурси нерівномірно, тому володіння ними дає переваги деяким особам. Вони можуть використовуватися для заохочення, покарання, переконання. Залежно від сфер діяльності, їх класифікують на:

  • Економічні – матеріальні блага, необхідні для забезпечення певного рівня життя (гроші, продукти, корисні копалини).
  • Соціальні – спрямовані на підвищення статусу і є наслідком економічних (рівень медичного обслуговування, освіту, посаду).
  • Інформаційно-розвиваючі – знання і інтелект, їх доступність для широких мас (інтернет, електронні технології, бібліотеки, інститути).
  • Демографічні – здорове населення, розвинуте в інтелектуальному плані, природний приріст і відсутність великого вікового перепаду.
  • Політичні – злагоджений механізм управління державою. Він заснований на розвиненої політичної культури, наявності партій та апарату.
  • Силові – працюють строго в правовому полі (поліція, судова система, армія).
Цікаве:  Хто очолив перше ополчення

Результат дає тільки комплексне використання ресурсів, але сама універсальна одиниця, без якої походження влади і держави неможливо – це людина.