Поняття і види робочого часу

У самому загальному сенсі час – це поняття, що виникає на основі сприйняття подій, діяльності протяжності і тривалості їх, до певної циклічності природних явищ. Людство поділяє його на фізичне, біологічне, психологічне, спіральне, циклічне, лінійне, соціальне, природне та ін. А ми з вами розглянемо в цьому матеріалі види робочого часу. Для початку розкриємо сам термін.

Що це?

Починаємо розбирати поняття і види робочого часу. Російський Трудовий Кодекс (ст. 91) визначає його як час, протягом якого працівник за умовами трудового договору з ним, а також з правилами внутрішнього розпорядку компанії зобов’язаний виконувати свої обов’язки. Сюди також входять інші часові періоди, які, згідно із законодавством РФ, прирівнюються до робітників:

 • простий;
 • оплачувані перерви в роботі;
 • междусменный відпочинок при вахтовому працю;
 • знаходження у відрядженні та ін.

Розбираючи поняття (види) робочого часу, зазначимо, що останнім служить природною мірою праці. Також воно безпосередньо впливає на працездатність, загальне самопочуття працівника.

Робочий час не має одного тлумачення певного. Наприклад, з боку економіки сюди входить тільки той період, який був витрачений працівником на виконання будь-якого трудового завдання. Перерви сюди не входять.

Ми ж буде розглядати поняття і види робочого часу і часу відпочинку з тієї сторони, що представляє це ТК РФ.

Час робочий і фактично відпрацьоване: різниця

А тепер важливий нюанс. Фактично відпрацьований не відноситься до видів робочого часу! Воно буде вважатися якісно інший категорією. Фактично відпрацьованим часом, протягом якого працівник був задіяний у вирішенні робочої завдання.

Що це означає? Якщо оплата праці в організації здійснюється за фактично відпрацьованому часу, то співробітник буде отримувати винагороду тільки за години, що він конкретно присвятив своїй роботі. Обідні, спеціальні перерви, вимушені простої в нього не входять. А значить – ніяк не оплачуються.

Які види робочого часу існують?

Розглянемо найпоширеніші, але в той час і викликають масу питань різновиди:

 • Ненормований.
 • Неповне.
 • Понаднормове.
 • Скорочена.

З кожним із них ми пропонуємо вам ознайомитися детально.

Скорочений тип робочого часу

Скорочений – це вид затрат робочого часу, що буде менше стандартного 8-годинного, але оплачуватися при цьому по нормі. За законодавством може бути встановлений лише щодо певних груп працівників.

До останніх відносяться:

 • Трудящі до 16 років. ТК дозволяє вводити для них не більш ніж 24-годинний робочий тиждень.
 • Трудящі 16-18 років. За законодавством можуть працювати щотижня не більше 35 годин.
 • Трудящі, хто зайнятий на шкідливому виробництві або чия діяльність проходить в небезпечних для життя та здоров’я умовах.

Якщо ми звернемося до ст. 92 Трудового Кодексу, то встановимо, що для педагогів, медиків та інших категорій працівників теж може бути введений скорочений робочий тиждень.

Тривалість трудової зайнятості кожного працівника визначається індивідуально і прописується в договорі наймача з ним. Основа тут – міжгалузеве, галузева угода, правила внутрішнього розпорядку компанії.

Неповний тип робочого часу

Що відноситься до цього виду обліку робочого часу? Відповідь дає ст. 93 Трудового Кодексу. Це робочий час, тривалість якого менше нормального.

А ось тепер його відмінність від скороченого. У тому випадку оплата була за повним тарифом, хоч трудящий проводив на роботі менше годин. А при неповному робочому часі винагороду пропорційно обсягу виробітку. Або часу, що громадянин витратив на свою працю.

По ТК РФ договір про неповному робочому часу наймач може укладати тільки з даними категоріями громадян:

 • Вагітні жінки.
 • Батьки (або законний представник) з дитиною до 14 років (або з неповнолітньою дитиною-інвалідом).
 • Громадянин, який доглядає за хворим родичем (тільки на основі медичного свідоцтва про необхідність такої міри).

Договір укладається лише за особистою письмовою заявою з боку цих осіб. Однак у наймача є право на встановлення неповного робочого часу за власною ініціативою. Про таке нововведення він повинен попередити працівників у письмовому вигляді за 2 місяці до затвердження зміненого графіка.

І ще одне виключення. Неповний робочий час може вводитися наймачем в умовах зміни умов праці, що сильні спричинити за собою звільнення трудящих. Подібна міра за трудовим законодавством може бути встановлена на півроку. Якщо працівник відмовляється від таких умов, то його зобов’язані звільнити з записом у трудовій книжці “за скороченням штату”.

Неповний робочий час може бути представлена в трьох варіаціях:

 • Неповний робочий день. Графік кожного з трудових буднів індивідуальний.
 • Неповна робоча тиждень. Графік роботи на кожен день колишній, але кількість трудових буднів зменшується.
 • Варіант, що включає в себе і перший, і другий тип.

Понаднормовий тип робочого часу

Що включається сюди? Робота за ініціативою роботодавця, на виконання якої трудящому потрібно затратити більше 8 годин на день. Регулюється це ст. 97 ТК, ФЗ, нормативними актами, трудовим і колективним договором.

Для таких робіт керівництвом видається спеціальний наказ. Працівники допускаються до них за власним письмовою згодою.

На понаднормові роботи накладено низку обмежень:

 • До них заборонено залучати вагітних жінок, інвалідів, неповнолітніх працівників, матерів з дітьми до 3 років.
 • Як виняток, інваліди, жінки з дітьми до 3 років можуть брати участь у таких роботах, але за своїм особистою згодою. Та у випадку, коли це дозволяє їх стан здоров’я.
 • Тривалість понаднормового праці – не більше 4 годин за два дні поспіль, не більше 120 годин щорічно.
 • Є й установки щодо оплати. Перші дві години вважаються за 1,5-го тарифом, наступні – по подвійному. Порядок винагороди обов’язково прописується в колективному та індивідуальному трудовому договорі.
 • За бажанням працівника така праця може компенсуватися не фінансово, а наданням додаткових вихідних, за часом не менше витраченого.

Ненормований тип робочого часу

Сюди законодавство теж відносить всю трудову діяльність, що виходить за рамки стандартних восьми годин. Але в чому відмінність від попереднього типу? Працівник залучається тут до виконання термінового або особливо важливого завдання.

Регулюється ст. 142 Трудового Кодексу, а також пов’язаними з ним федеральними законодавчими документами, актами самої організації. Також працівникові має бути виписано додаткову винагороду, якщо його ненормований графік пов’язаний з:

 • Працею в святкові дні або в вихідні.
 • Зайнятістю в нічний час.
 • Поєднанням декількох посад.

Режим

Ще одне важливе поняття. Режим робочого часу – встановлений порядок розподілу норм відпрацьованого часового проміжку. Його вводять самі організації. Фіксується в колективному договорі з трудящими, так і в приписах внутрішнього розпорядку, спираючись на федеральні закони та ТК.

Якщо режим роботи будь-якої категорії працівників відрізняється від загальноприйнятого для фірми або підприємства, то це повинно бути зазначено в трудовому договорі з ним. І не суперечити ТК і російським законодавчим актам.

Різновиди режимів

Наведемо найбільш поширені види режимів робочого часу:

 • Робочий день, що поділено на частини.
 • Гнучке трудове час.
 • Багатозмінний робочий режим.
 • Ненормований трудовий день.
 • Підсумований облік відпрацьованого часу.
 • Поденный облік маси робочих годин.

Регулювання режиму Трудовим Кодексом

В контексті видів робочого часу ми розглянули і його типи режимів. Давайте звернемося тепер до законодавства, що їх регулює – це ст. 100 ТК:

 • Нормування робочого тижня. Може бути 5-денний з двома вихідними, 6-денний з одним вихідним, з днями відпочинку за змінним графіком або неповною.
 • Акт відповідає і за ненормовані робочі будні в графіку деяких категорій трудящих.
 • Як кількість, так і тривалість трудових змін (або неповного робочого дня).
 • Час початку і закінчення трудової діяльності (зміни).
 • Кількість перерв у робочий день, їх тривалість.

Що стосується інших видів тривалості робочого часу:

 • Гнучкий графік регулюється ст. 102 Трудового Кодексу.
 • Робочий день, розділений на частини, – ст. 105 ТК Росії.

Перерви

Розглядаючи види робочого часу за Трудовим Кодексом, важливо не забути зазначити, що дане поняття повноправно входить і кілька типів перерв.

Це наступний короткочасний відпочинок:

 • Перерви для приймання їжі. Російське законодавство передбачає їх тривалість від 30 до 120 хвилин в кожен трудовий день. Наймач зобов’язаний надати працівникам таку перерву саме в робочий час. Інформація про нього має бути і в правилах внутрішнього розпорядку.
 • Перерви для обігрівання. Тільки для того випадку, коли працівники трудяться в неопалюваному просторі. Необхідний перерву і для тих осіб, хто займається розвантажувальними та навантажувальними роботами. При цьому повинні бути передбачені приміщення для обігріву.
 • Спеціальні перерви. Їх обумовлює особлива організація діяльності, складні технології роботи.
 • Перерви для молодих матерів. Для жінок, що мають дітей до 1,5 років, – вільний час іде на годування дитини. Така перерва теж буде робочим часом. Він жінці оплачується за тарифною ставкою. За бажанням матері ці перерви можна переносити, переміщати ближче до початку або до кінця трудового дня або ж приєднувати до часу щорічної відпустки.

Приклади перерв

Давайте звернемося до конкретних прикладів.

Ті працівники, що кожен робочий день зайняті на відкритому повітрі або в неопалюваному приміщенні, мають право на 10-15-хвилинний щогодинний перерву для обігріву. Це двірники, стропальники, монтажники, вантажники і ін Крім того, за законом їм належить і гаряче харчування.

А тепер інша сфера в розгляді видів робочого часу. Це робота з комп’ютером – вона навіть відноситься до розряду особливою. За законодавством працівник має право на додаткову 10-15-хвилинну перерву після кожних 2-3 години своєї діяльності за пристроєм. Правило діє тільки для тих працівників, хто виконує свою роботу за ПК, ноутбуком весь робочий день, не відлучаючись від техніки.

Норми

Розглянемо види норм робочого часу. Основних визначено їх дві:

 • Щоденна.
 • Щотижнева.

Вже від останньої (щотижневої) фахівцями визначаються річні, піврічні, квартальні та місячні робочі норми.

Звернемося до ТК Російської Федерації. Стандартна норма робочого дня – 8 годин. Відповідно, трудова тиждень не може бути більше 40 годин. Така норма обов’язково прописується в трудовому договорі з працівником. Якщо його діяльність проводиться в особливих умовах, то це теж повинно вказуватися в документі.

Законодавство передбачає спеціальні правила щодо нормування робочого часу:

 • Якщо працівник працює за 6-денним графіком, то його робочий день напередодні вихідного не може бути довше 5 годин.
 • Є норми і передсвятковим датами. В такий день працівники повинні бути зайняті на 1 годину менше, ніж зазвичай. Якщо ж правило не дотримане, то робота в цей час визнається законодавством понаднормової.

Робочий час – дуже важливе поняття для трудящого. Саме від нього залежить винагороду за працю, а також загальне самопочуття, працездатність громадянина. Тому завжди потрібно перевіряти положення про робочому часу у власному трудовому договорі.