Поняття ситуаційного аналізу. Дослідження ситуаційного аналізу

Ситуаційний аналіз – це спроба проаналізувати наскільки зовнішні фактори (наприклад, нестабільність економіки держави в цілому) впливають на діяльність тієї чи іншої компанії. Причому на ці обставини сама фірма (або підприємство) вплинути ніяк не може – це не в її компетенції.

Чим ця технологія хороша? А, тим, що вона годиться не тільки для якоїсь однієї окремо взятої ситуації, а для цілого їх комплексу. В цьому полягає універсальність методу і його простота.

Навіщо треба проводити аналіз

Проводити його необхідно, щоб бізнес міг успішно розвиватися далі. У процесі аналізу спочатку визначають всі негативні фактори, що впливають на діяльність підприємства, а потім знаходять способи усунення наслідків цих критичних обставин. Звичайно ж, повністю виключити надалі повторення подібних випадків навряд чи вийде, але можна спробувати звести до мінімуму витрати і витрати компанії в ході своєї діяльності. Саме цим і займаються професіонали, що спеціалізуються на ситуаційному аналізі. Причому проводити подібні заходи треба на постійній основі, щоб бути весь час в курсі ресурсів не тільки свого підприємства, але і своїх конкурентів. Аналіз дозволяє оцінити об’єктивні дані практично всіх суб’єктів, що вийшли на ринок: постачальників, виробників, клієнтів і так далі.

В чому суть процедури

Дослідження ситуаційного аналізу, проведеного в конкретний період часу, дозволяє проаналізувати всі зміни, що відбулися на ринку; діяльність підприємства в цих нових ринкових умовах, а також виробити правильну тактику і стратегію на майбутнє, щоб компанія зберігала свою конкурентоспроможність, найвигіднішу цінову політику, а також гідне якість своєї продукції або послуг.

На замітку! Метою проведення ситуаційного аналізу є створення не тільки нових стратегічних прийомів, але і удосконалення «старих». Тобто тих, які вже є, просто підвищивши їх ефективність.

Завдання ситуаційного аналізу

Грамотно та вчасно проведений аналіз допомагає вирішити наступні завдання:

 • Показати у всіх тонкощах директору і керівникам різних підрозділів картину того, в якому положенні в даний конкретний момент знаходиться фірма.
 • Визначити слабкі і сильні сторони господарсько-виробничої діяльності компанії. Тобто тверезо оцінити існуюче положення справ і дати об’єктивну оцінку.
 • Дослідити перспективи розвитку підприємства в майбутньому. Наскільки шанси обігнати своїх конкурентів реальні.
 • Дати можливість за допомогою ситуаційного аналізу організації керівництву навіть процвітаючої фірми «спуститися з небес на землю» і «позначити нові горизонти» (тобто ще більш перспективні, ніж є на даний момент), так як «немає межі досконалості».
 • Стати поштовхом для визначення способів та методів виходу з кризової ситуації; а також розробити нові стратегічні рішення.
 • Виявити контингент своїх споживачів; охарактеризувати їх, краще дізнатися їх бажання у придбання того чи іншого товару (або послуги); а також оцінити запити ринку і швидкість його розвитку.
 • Зрозуміти, використовуючи системно-ситуаційний аналіз, перспективу своєї конкурентоспроможності. Це можна зробити лише володіючи інформацією про переваги і недоліки своїх суперників по бізнесу. Причому аналіз буде більш результативним у тому разі, якщо до уваги будуть прийматися не тільки діють, а й можливі конкуренти.

Важливо! Підсумком дослідження неодмінно має стати поява нових ідей і цілей (ситуаційний аналіз, безумовно, стане справжнім поштовхом в цьому).

Порядок проведення

Теоретично в ході досліджень відбувається ретельне вивчення таких основних напрямів діяльності будь-якого підприємства, як безпосередньо саме виробництво, кадрова служба, постачання, збут, фінанси і багато іншого.

На замітку! На практиці ситуаційному (маркетингового) аналізу піддаються лише ті сфери, які в конкретній критичної ситуації є найбільш важливими і вразливими. Тим більше, що повний комплекс досліджень обійдеться підприємству «в копієчку». Не кожен може це собі дозволити.

Метод ситуаційного аналізу припускає наявність декількох стадій:

 • Визначення та формулювання ситуації, представляє собою проблему.
 • Встановлення основних факторів, що визначають розвиток тієї чи іншої ситуації.
 • Вироблення єдиної концепції дослідження.
 • Визначення об’єкта, який повинен бути підданий аналізу.
 • Безпосередньо саме дослідження.

Важливо! Аналіз може бути проведений виключно під керівництвом директора (або гендиректора) компанії. Саме він звертається до маркетологам з проханням провести необхідні дослідження всіх аспектів своєї діяльності.

У процесі роботи часто використовують листи-опитувальники і різноманітні анкети. Проведення ситуаційного моніторингу закінчується оформленням звіту, в якому відображають всі проблеми компанії; шляхи виходу з них, включаючи нову стратегію, яка дозволила б адміністрації підприємства адекватно реагувати на всі зміни, що відбуваються на ринку, і способи, що допомагають досягти позитивних результатів у господарсько-виробничій діяльності фірми в умовах, що склалися.

Особливості застосування

Якщо ви думаєте, що аналіз застосовують виключно в кризові моменти, які періодично трапляються з кожною компанією, то ви дуже помиляєтеся. Все зовсім не так. У міжнародній практиці метод ситуаційного аналізу використовують в обов’язковому порядку один раз (як мінімум) в півроку. Причому це ніяким чином не пов’язують з поточним станом справ на підприємстві.

На замітку! Використання подібних досліджень дозволяє навіть успішним фірмам побачити нові можливості для подальшого процвітання і проблемні моменти, які можуть виникнути в майбутньому.

Технологічні прийоми встановлення основних факторів, що впливають на ситуацію

Сьогодні застосовують такі способи:

 • так звану мозкову атаку;
 • анкетування, яке складається з двох етапів;
 • факторний аналіз (тобто, дослідження основних моментів, що роблять вплив на конкретну ситуацію);
 • шкалювання;
 • модулювання ситуації;
 • кейс-метод.

«Мозкова атака»

Значну роль при використанні такого способу відводять директору компанії, який і очолює кожне засідання експертної комісії. На практиці це виглядає, як звичайна виробнича нарада, на якому обговорюють ту чи іншу проблему; основні чинники, що призвели до критичної ситуації; а також способи їх усунення.

«Мозкова атака» складається з двох етапів:

 • Перший. Включає в себе генерування різноманітних ідей і думок. Основна мета цього етапу встановити доброзичливу обстановку, що дозволяє абсолютно всім висловитися і донести свою точку зору до інших. У результаті повинна скластися найбільш повна картина основних обставин, які впливають на розвиток ситуації в цілому. В процесі висловлювань голова (тобто директор) комісії не повинен виявляти підтримку того чи іншого оратору. Кожна думка (або ідея) має бути піддано обговорення, навіть якщо на перший погляд воно здається явно безперспективним або абсурдним.

На замітку! Якщо в ході «мозкової атаки» голова експертної комісії підтримує лише те, що йому здається «має право на життя», то, скоріше за все, цінність подібних нарад буде зведена до нуля.

 • Другий. Обговорення висловлювань і думок, їх аналіз і вироблення єдиної позиції з певної проблеми. На цьому етапі, проаналізувавши всі фактори, які були виявлені спочатку, залишають лише ті, які здаються головними. Для того щоб це здійснити найкращим чином, доцільно розділити всіх фахівців, які беруть участь у «мозковій атаці» на два табори: прихильників ідеї, які призводять певні докази на користь висловленої точки зору; і супротивників, які також завзято спростовують її. Голова комісії, уважно вислухавши всіх, виносить свій вердикт з приводу важливості того чи іншого фактора з точки зору його дії на ситуацію.

Важливо! Якщо в ході ситуаційного аналізу, проведеного подібним чином, комісія приходить до висновку, що деякі моменти були зовсім невиправдано зараховані до основоположним, то їх негайно виключають із загального списку. І навпаки, якщо фахівці в процесі обговорення виявляють наявність додаткових факторів, які суттєвим чином впливають на стан справ в компанії, то їх відразу ж вносять у перелік, що підлягає більш детальному обговоренню.

Двоетапне анкетування

На першому етапі даної технології кожний з фахівців, запрошений до складу експертної комісії, заповнює анкету (опитувальний лист), спеціально розроблену для подібних ситуацій. У ній учасники вказують всі фактори, які, на їхню думку, впливають на стан справ у компанії; а також дають власне обґрунтування того, чому саме ці моменти вони відносять до числа найбільш важливих. Причому всі обставини розташовують за ступенем їх впливу на ситуацію (в порядку убування за важливістю).

На другому етапі ситуаційного аналізу підприємства починається рецензування раніше заповнених анкет, який проводиться у перехресному режимі. Мається на увазі, що опитувальні листи, заповнені самими учасниками дослідження, піддаються аналізу іншими фахівцями. Тобто вони або погоджуються з висунутою версією, або аргументовано відхиляють її, виробляючи обов’язкове ранжування всіх представлених факторів.

При цій технології до складу комісії ще входить аналітична група, яка займається обробкою отриманих анкетних даних. По закінченні своєї роботи аналітики представляють звіт керівнику підприємства, який і приймає рішення щодо основних факторів, що впливають на ситуацію.

На замітку! І «мозкову атаку», і двоетапне анкетування можна абсолютно точно віднести до розряду універсальних технологій, які прекрасним чином можна використовувати не тільки для визначення основних моментів, що впливають на господарсько-виробничу ситуацію компанії, але і для швидкого вирішення інших завдань ситуаційного характеру.

Факторний аналіз

Подібною технологією можна скористатися для маркетингових досліджень та ситуаційного аналізу. В основу методу покладено припущення про аналітичної залежності статистичних даних на планові і фактичні показники, що відображають існуючу ситуацію. У процесі факторного аналізу визначають не тільки перелік обставин та їх класифікацію (тобто, внутрішні чи зовнішні; суттєві або несуттєві; основні або неосновні), але і коефіцієнти (або навантаження), які характеризують вплив кожного із заявлених моментів на показники, що відображають справжній стан і розвиток ситуації в цілому. Отримані результати дозволяють провести ранжування факторів за ступенем їх важливості у плані впливу на стан справ у компанії.

Шкалювання

Великий інформаційний потік не завжди є благом. Так і в цьому випадку: занадто велику кількість факторів може призвести до зниження ефективності проведеного аналізу. Щоб цього не сталося, необхідно продиференціювати всі дані, що надходять, про ситуації, тобто знизити їх кількість і підвищити змістовність. За допомогою методу багатовимірного шкалювання можна вирішити всі ці питання. В результаті досліджень всі обставини піддаються ретельному аналізу і ранжуються. У результаті виходить своєрідна шкала.

Моделювання ситуації

Цей спосіб дозволяє отримати більш повну картину становища справ і визначити, що є рушійною силою процесу. Ніхто сперечатися не буде, що головним показником економічної діяльності будь-якої компанії є виключно прибуток. Це так.

А від яких факторів прибуток залежить? Звичайно ж, від обсягів виробництва, собівартості продукції, поточного її попиту на ринку, а також від конкурентоспроможності. Якщо кожен з показників помножити на відповідний коефіцієнт, то можна з легкістю розрахувати цілком очікуване значення прибутку при наявності тих чи інших факторів, залежно від яких вона знаходиться.

За допомогою цього методу можна здійснювати або довгострокове (наприклад, років на п’ять) прогнозування, або короткострокове. Багато залежить від економічної стабільності в країні в цілому.

Кейс-метод

Мета подібної технології – виявити проблемну ситуацію, її проаналізувати і визначити шлях виходу з неї. Сам по собі кейс-метод не є дослідницьким, проблему представляють через певний набір фактів-труднощів, з якими довелося зіткнутися в процесі господарсько-виробничої діяльності підприємства. Кейс-метод – це здатність працювати в команді.

Swot-аналіз

SWOT-аналіз (ситуаційний аналіз), який був розроблений американським професором Кеннетом Ендрюсом, допомагає отримати більш повну інформацію про сильних і слабкі сторони компанії та дати старт новим цілям і завданням. Абревіатура SWOT розшифровується наступним чином:

 • S – strength (сила).
 • W – weakness (слабкість).
 • O – opportunities (можливості).
 • T – troubles (проблеми).

В самій назві методу закладені основоположні принципи будь-якої підприємницької діяльності.

Цей метод свідчить про те, що не треба «зациклюватися» на аналізі, а варто відразу переходити до позначення головних завдань, тобто визначення того рівня, якого ви б хотіли досягти в процесі реалізації плану. Причому не треба «витати в хмарах» і бажати нездійсненною. Мета повинна бути конкретною, простий і досяжною. Всі зусилля повинні бути сконцентровані на те, щоб її досягти.

Важливо! Пам’ятайте, що другорядні фактори при подібному аналізі зовсім не важливі.

Висновок

Крім перерахованих технологій, можна скористатися й іншими методами проведення ситуаційного аналізу (прикладом служать способи квалиметрического дослідження або формування узагальнених критеріїв). Дерзайте! І у вас все вийде!