Повстання декабристів на Сенатській площі

Повстання декабристів на Сенатській площі відбулося 14 (26) грудня 1825 року. Це була спроба зробити переворот дворянами, більшість з яких були гвардійськими офіцерами. Повстання на Сенатській площі викликало великий громадський резонанс і надалі позначилося на правлінні імператора Миколи Першого.

Причини перевороту

Що стало причинами для повстання декабристів на Сенатській площі?

 • Дворянська інтелігенція виявилася розчарована правлінням Олександра Першого: ліберальний напрямок змінився тим самим реакційним курсом.
 • Люди, які побували в Європі під час антинаполеонівської кампанії, побачили різницю між європейським і російським рівнем життя. Ідеї Просвітництва, гуманізму і ліберальні настрої стали все сильніше поширюватися в суспільстві.
 • Товариство було незадоволене тим, що так і не відбулося скасування кріпосного права.
 • Всі дворяни отримали освіту і виховання, як в країнах Європи. Освічені люди не могли не помічати неправильного устрою російського суспільства і несправедливого ставлення до селян, невыполнених обіцянок, даних урядом, що і стало причиною появи декабристів.

  Міжцарів’я в 1825 році

  Декабристи вирішили скористатися нестабільною політичною ситуацією всередині країни для проведення повстання на Сенатській площі. Це пов’язано було з міжцарством в 1825 році. Олександр Перший не залишив спадкоємців, і престол повинен був перейти до середнього брата Костянтина. Але лише дуже обмежене коло людей знав, що він підписав папір, в якій відмовлявся від прав на престол.

  Про це стало відомо, коли подані вже принесли присягу новому государеві. Костянтин підтвердив свій намір. Так, імператором повинен був стати Микола. Декабристи вирішили скористатися цим положенням та 14 грудня 1825 року вони вийшли на Сенатську площу. Однією з причин повстання вони назвали захист прав законного престолонаслідника Костянтина. Повстання було придушене, і на престол зійшов Микола Перший.

  Ранні суспільства

  Рух декабристів почалося з діяльності таємних товариств. Самими ранніми були “Орден російських лицарів”, який існував в період з 1814 по 1817 роки. Їх метою було встановлення конституційної монархії.

  Навесні 1816 року було організовано таємне товариство “Союз порятунку”. Його членами були А. Мурах і Н. Муравйов, С. Трубецькой, Павло Пестель та інші майбутні декабристи. В 1817 році був складений статут товариства, в якому говорилося, що всі його члени будуть працювати на благо Російської імперії, сприяти поліпшенню життя в російському суспільстві, і всі учасники обіцяли поводитися справедливо і правильно.

  Але пропозиція про організацію нападу на імператора під час його приїзду до Москви викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. Більшість членів були проти цієї ідеї. Було прийнято рішення про розпуск цього союзу, і на його основі – організувати більш могутню організацію.

  Рух “Союз благоденства”

  Взимку в 1818 році було створено таємне товариство “Союз благоденства”. Незважаючи на те, що воно було таємним, воно було досить відомим серед людей. Його членами були чоловіки старше 18 років, і в суспільстві їх було понад 200 осіб. “Союзом благоденства” управляли Корінна управа і Дума.

  Члени цього товариства поширювали ідеї просвітництва і гуманізму, моральності, і обіцяли вести себе у відповідності з усіма поняттями про честь. Але тільки члени Корінний управи знали про дійсну мету їх руху: утвердження конституційного правління та скасування кріпацтва. У поширенні їх ідей брали участь літературно-просвітницькі співтовариства.

  У 1820 році учасники “Союзу благоденства” підтримали ідею про встановлення республіки і не знайшли підтримки пропозиції про замах на імператора і встановлення тимчасового уряду. Але взимку в 1821 році було прийнято рішення про розпуск співтовариства з-за того, що всі учасники не могли прийти до єдиної думки. Щоправда, передбачалося тимчасово призупинити його діяльність, щоб перевірити всіх його членів і відсіяти радикально налаштованих. Після цього відновити організацію з обраними його членами.

  “Південне товариство”

  На основі “Союзу благоденства” сформувалося дві таємні організації. “Південне товариство” було сформовано у 1821 році в Києві, і на чолі його був П. І. Пестель. Ідеї цієї організації відрізнялися більшим радикалізмом, і його члени були революційно налаштовані.

  Складатися в суспільстві могли тільки офіцери, в суспільстві підтримувалася сувора дисципліна. Головним знаряддям для встановлення нового урядового режиму вони вважали військовий переворот. У 1823 році в Києві була прийнята політична програма товариства – “Руська правда”, складена Пестелем.

  Керувала організацією Корінна дума, головою якої був П. І. Пестель. Суспільство було поділене на три управи, якими управляли такі офіцери: П. І. Пестель, С. В. Муравйов-Апостоли, М. П. Бестужев-Рюмін та інші.

  “Південне товариство” підтримувало зв’язок з польськими таємними організаціями, метою яких було повернення автономії Польщі та деяких провінцій і приєднання до неї Малоросії. “Південці” підтримували зв’язок з “сіверянами”, але ті побоювалися занадто радикальних заходів. Задуми організації були розкриті ще влітку 1825 року, а 25 листопада були повідомлені відомості, в яких повідомлялося про діяльність таємних організацій.

  “Північне товариство”

  У 1822 році в Петербурзі було організовано “Північне товариство” шляхом злиття двох декабристких організацій, на чолі яких були Н. М. Мурах і Н. Тургенєв І.. Пізніше керували діяльністю товариства, крім них, С. П. Трубецькой, К. Ф. Рилєєв та інші відомі декабристи.

  Політична програма була відображена в Конституції, складеній Н. М. Муравйовим. “Північне товариство” було менш радикально налаштована, ніж “Південне”. Але у них були і ті, кому програма “південців” була близька. Це К. Ф. Рилєєв, А. А. Бестужев, Е. П. Оболенський, І. В. Пущин. Саме навколо цих офіцерів стала формуватися радикальна гілка “Північного товариства”.

  Деякі дослідники вважають, що ці члени дотримувалися інших поглядів на державний устрій, вони були прихильниками республіканського ладу. Також групи істориків вважають, що саме завдяки групі людей, які більш радикально налаштовані, і відбулося повстання на Сенатській площі. Ними ж були випущені кілька випусків альманаху “Полярна зірка”, в яких можна було знайти революційні ідеї.

  Програмні документи

  Декабристи склали кілька важливих політичних програм.

 • Конституція Н. М. Муравйова – у ній йшлося про створення Російської Федерації, до складу якої мали входити 14 держав і 2 області. Або в країні встановлювали конституційну монархію, а всі рішення повинні були отримувати схвалення з боку парламенту. Передбачалося закріплення великого поміщицького землеволодіння.
 • “Руська правда” Пестеля П. І. – цей документ відрізнявся від програми документа Н. М. Муравйова. У поданні П. І. Пестеля Росія повинна була стати єдиною державою з сильною централізованою владою і республіканським ладом. Селянська земля повинна була стати общинної власністю.
 • “Маніфест до російського народу” С. П. Трубецького – саме цей документ став гаслом повстання декабристів на Сенатській площі у 1825 року. Примітно те, що цей маніфест був складений напередодні цієї події. Метою повстання було затвердження Сенатом саме цього документа. Згідно з цим маніфестом Сенат повинен був оголосити ряд свобод, відправити у відставку чиновників, які прослужили більше 15 років, і передати владу тимчасової диктатури.
 • У цих програмах були відображені основні ідеї декабристського руху.

  Події на Сенатській площі

  Повсталі хотіли перешкодити складенню присяги новому імператору. Війська повинні були захопити Зимовий палац і Петропавловську фортецю. Членів царської сім’ї декабристи планували заарештувати і вислати з країни або вбити. Керівником повсталих був обраний князь С. П. Трубецькой.

  Спочатку Рилєєв пропонував Коховського проникнути в Зимовий палац і вбити імператора. Але він відмовився. До 11 години ранку на Сенатській площі Санкт-Петербурга стали збиратися повсталі. Але князь Трубецький не з’явився. Тому військам довелося стояти в очікуванні того, коли буде обраний новий ватажок.

  Микола був обізнаний про змову, тому члени Сенату принесли присягу ще рано вранці. Для втихомирення бунтівників був відправлений герой війни 1812 року, Милорадович, але декабристи його поранили. Незважаючи на те, що повсталі отримали звістку про те, що армія присягнула на вірність новому імператору.

  Але декабристи продовжували чекати підмоги. У результаті повстання було жорстоко придушене. Царські війська стріляли картеччю по повсталих і артилерійськими знаряддями.

  Суд над декабристами

  Суд над повсталими був суворим. 17 грудня 1825 року була створена спеціальна комісія під проводом Татіщева. Покарання було винесено з усією строгістю. 5 декабристів були засуджені до смертної кари через повішення. 17 офіцерів були відправлені на каторгу в Сибір, інші були позбавлені всіх звань і розжалувані в солдати або відправлені на невизначений термін у посилання.

  Підсумки повстання

  Події на Сенатській площі 14 грудня 1825 року мали важливе історичне значення для країни. Саме повстання декабристів стало першим об’єднанням людей проти самодержавства. Винятковою особливістю було те, що повсталими були освічені дворяни і офіцери, які розуміли, що кріпосне право необхідно скасувати.

  Саме завдяки декабристів і стали з’являтися революційні ідеї. Цілі повсталих були благородні, але вони зазнали невдачі з-за внутрішніх протиріч: будучи розділеними на кілька спільнот, вони не могли домовитися про шляхи досягнення мети. Повстання декабристів також знайшло відображення не тільки історичних, а й літературних працях.