Що таке оферта? Визначення, особливості та правила складання

Термін з заголовка статті ми постійно зустрічаємо і в діловій, і в повсякденному житті. Особливо рясніють цим словом всілякі рекламні пропозиції. Але що це таке – оферта – простими словами? У статті ми детально розберемо поняття, зробивши його простим і зрозумілим для читача.

Що таке оферта?

Слово утворено від лат. offero, що означає “пропоную”. Оферта – це пропозиція про укладення угоди. У ньому обов’язково повинні бути перераховані важливі пункти майбутнього договору. А адресована вона може як певної людини, так і цілого кола осіб – обмеженому або необмеженому.

Так що це таке, простими словами? Оферта – письмова або усна пропозиція що-небудь купити у її адресанта, відправника. Важливі її пункти:

 • Предмет пропозиції.
 • Ціна товару.
 • Терміни дачі згоди.
 • Права кожної із сторін.
 • Нормативні акти, що регулюють фінансову операцію, та ін.

Це слово пов’язане також з іншим, теж трохи незрозумілим – “акцептувати”. Що це означає? Акцептувати – прийняти оферту, її пропозицію. Висловлюючи своє схвалення, акцептант (або ж група акцептантів) погоджується укласти договір на зафіксованих у ній (оферти) умовах. У свою чергу, особа, що випустила (скерувало, яке опублікувало) оферту, зобов’язана провести операцію з акцептантом.

Тепер перейдемо до офіційних визначень поняття.

Буква закону

Договір оферти – що це таке, простими словами, ми з вами розібрали. Тепер подивимося, як це поняття визначає законодавство РФ.

За п. 1 ст. 435 ГК РФ: оферта – пропозиція, яке направлено одному або декільком конкретним адресатам, виразно виражає наміри особи, що його видали, вважати себе що уклали договір з тим, хто прийме пропозицію – акцептантом. Оферта обов’язково містить всі ключові умови договору, а також іншу важливу інформацію для контрагента.

За ст. 11 ФЗ “ПРО рекламу” виходить наступне: якщо російський Цивільний кодекс визнає яку-небудь рекламу офертою, то така пропозиція діє протягом 2 місяців з дня виходу оголошення, банери, ролика і т. д., якщо в ньому не вказані інші строки.

Також важливо мати на увазі Віденську конвенцію ООН 1980 року, яку в тому числі підписав Радянський Союз. РФ, таким чином, буде його правонаступницею. Цей документ корисний при вирішенні спорів, коли оферент і акцептант – громадяни різних держав.

Оферта в інших країнах

Якщо ми звернемося до європейського законодавства, то там будуть трохи інші приписи. Що таке оферта? Це пропозиція, що відображає всі істотні умови майбутнього договору. При купівлі-продажу це, наприклад, предмет торгу і його ціна.

А що таке оферта в англо-американському праві? Це не стільки певне, скільки определимое пропозицію. Іншими словами, у адресата повинна бути можливість розуміти всі істотні умови договору, навіть якщо в самій оферті вони не обговорюються. Для прикладу: в реченні не вказана ціна. Однак якщо адресат став акцептантом, то товар йому продається по “розумним”.

Простий приклад

Щоб у читача повністю склався в голові пазл, наведемо один простий і своєрідний зразок оферти.

Молода людина пропонує своїй коханій дівчині вийти за нього заміж. Притому не в жарт: хлопець купив обручку, зібрав родичів, дотримувався всіх прийнятих звичаїв і традицій.

Дівчина може в цій ситуації і погодитися, і відмовити. А ось молодий чоловік повернути назад свої слова, передумати не може. За етичними принципами він зобов’язаний одружитися на дівчині після своєї пропозиції. Якщо, звичайно, таке бажання буде обопільним.

Якщо перетворити цю ситуацію в ділову, то вийде досить яскравий приклад оферти.

Ключові особливості оферт

Всі пропозиції оферти об’єднують такі спільні особливості:

 • Наявність комплексу майбутніх умов договору.
 • Намір оферента укласти договір про майбутню покупці його товару, виробів.
 • Відсутність двозначностей, недомовленості – умови пропозиції ясні і зрозумілі кожній із сторін.

Що стосується самого запрошення укласти угоду, то для пропоновані послуги або товару воно характерне такими особливостями:

 • Вказані найменування, що пропонуються на продаж.
 • Опублікована інформація про ціну і якість цих найменувань.
 • Обов’язково вказаний строк, протягом якого адресат може вислати свій акцепт (погодитися на угоду).

Про набрання чинності

Важливо знати, як законодавство регулює вступ пропозиції оферти чинності. Цю інформацію містять ст. 440, 441 російського ЦК. Тут все просто: договір вважається укладеним відразу після того, як особа-адресат висловило свою згоду з умовами оферти.

Мовчання акцептом (згодою) не вважається! Часто, щоб не виникало недомовок, в оферті вказують порядок укладення договору.

А якщо ми звернемося до американського законодавства, то побачимо, що в цій країні діє так зване “правило поштової скриньки”. Тобто договір укладеним одразу в той момент, коли акцептант опустив лист з висловленням своєї згоди в поштову скриньку надіслав оферту. Або, на сучасний манер, – відповів схвальним меседжем на пропозицію по електронній пошті.

Якими можуть бути оферти?

Що таке оферта? Під цим терміном приховано кілька видів речень. Коротко розглянемо їх:

 • Публічна оферта. Це пропозиція, отправляющееся невизначеного кола осіб. Воно також містить у собі всі ключові умови договору. Оферент (особа випустило оферту, її емітент) заочно висловлює згоду укласти договір з кожним, хто відгукнеться на його пропозицію. Тому акцептант має право вимагати від нього виконання зобов’язань, зазначених в оферті. До речі, саме це найпоширеніший вид цієї пропозиції.
 • Вільна оферта. Сюди відносяться пропозиції надсилається кільком очікуваним покупцям. Поширюється оферентом метою попереднього вивчення ринку.
 • Тверда оферта. Пропозиція, яке надсилається тільки одному потенційному покупцеві. Причому воно обов’язково містить термін, протягом якого оферент пов’язаний зобов’язаннями здійснення акту продажу. Якщо в цей час від адресата прийде акцепт, то угода автоматично буде здійснена.
 • Безвідклична оферта. Такий термін означає укладення договору оферентом на вказаних ним умовах з усіма охочими без можливості відкликання або скасування раніше опублікованого пропозиції. В основному, використовується корпораціями-акціонерами у запрошеннях на погашення, викуп цінних паперів у бік своїх акціонерів.

Детальніше про публічною офертою

Публічний тип оферти – це пропозиція для всіх, хто відгукнеться. При цьому, розміщуючи його, оферент повинен враховувати, що у нього немає права віддати перевагу якійсь одній особі при укладенні договору. Виняток – випадки, передбачені державним законодавством.

Ст. 437 ГК РФ вказує три важливих і обов’язкових умов для всіх публічних оферт:

 • Пропозицію про укладення договору повинно відображати всі істотні умови останнього.
 • Всім адресатам повинно бути зрозуміло, що оферент виявляє намір укласти договір купівлі-продажу.
 • Операція відбудеться між оферентом і тією особою, хто без застережень приймає виражене пропозицію.
 • Пункт №1 цієї статті також за замовчуванням називає публічною офертою наступне (якщо інше не міститься в самому реченні):

  • Виставлені товари на прилавках.
  • Демонстрація зразків виробів у друкованих, віртуальних каталогах.
  • Товари, розташовані в спеціалізованих місцях продажу.
  • Вітрини.
  • Список продукції в інтернет-маркетах.
  • Меню із зазначенням страв у кафе та ресторанах і ін.

  Публічна оферта-зразок обов’язково включає в себе:

  • Згода на обробку персональної інформації про клієнта (який саме).
  • Гарантійні зобов’язання та терміни.
  • Порядок оплати найменування.
  • Можливість доставки товару.
  • Порядок повернення неякісного, не підійшов вироби.
  • Розгляд претензій з боку покупців, вирішення спорів у суді.

  Про договір

  Так як найчастіше обидві сторони (оферент і акцептант) не можуть бути присутніми в одному місці під час операції, то методом її укладення стає просте акцептування.

  Сам же договір-оферта схожий на стандартний: зазначаються контрагенти, предмет, з приводу якого складається документ, зобов’язання сторін, способи та порядок оплати, терміни відповіді на пропозицію, реквізити та підписи сторін. Він вважається укладеним, коли виконане діяння, яке було заздалегідь визнано акцептом.

  Оферта та реклама

  Часто, дивлячись або прослуховуючи рекламу, ми зустрічаємо набридливе “пропозиція публічною офертою не є”. Що ж це означає? Незважаючи на деяку схожість пропозицій, світове законодавство не прирівнює рекламу до оферти.

  За російським Цивільним кодексом (ст. 437, п. 1) реклама – це готовність приймати запрошення до торгу, переговорам. Таким чином, комерційна пропозиція не завжди буде офертою. Його відрізняє більш вільний виклад, відсутність визначених строків дії та ін. Ви не зможете змусити продавця продати вам товар за умовами, зазначеному в рекламному буклеті, якщо на цьому папері не написано, що вона є публічною офертою (ЦК, ст. 435).

  Проте у світовій практиці є одне “але”. Якщо реклама містить у собі інформацію, яка вводить споживача в оману щодо ціни продажу предмета, то вона може бути розглянута як оферта. Іншими словами, продавець, виготовлювач зобов’язаний укласти договір з покупцем саме на тих умовах, які він вказав у своїй пропозиції.

  Облігації і оферта

  Оферта постачальника – не єдиний вид цієї пропозиції. Використовується вона і емітентами облігацій. У цій сфері офертою називається можливість за заздалегідь визначеною ціною погасити цей вид цінного паперу.

  Для довгострокових облігацій оферта – це засіб, за допомогою якого стає можливою регулювання прибутковості та емітентом і інвестором. Іноді величина виплат за купонами може бути нижче ринкової вартості цінного паперу. Так емітент виправляє її прибутковість.

  Дата оферти облігації завжди встановлюється заздалегідь і не може змінитися. За допомогою такої можливості емітент регулює відсотковий ризик, а акціонер – кредитний. Вартість викупу по оферті – це сума, до якої в результаті переговорів прийшли обидві сторони (інвестор і емітент). Вона може бути як вище, так і нижче ринкової ціни облігації. Сам порядок викупу завжди визначається договором, укладеним між емітентом та акціонером.

  Ось ми і розібрали з усіх сторін, що є офертою. Найбільше сьогодні поширена її публічна форма, яку важливо відрізняти від звичайної реклами.