Стічні води та їх класифікація

Система відведення стічних вод і всі споруди, що використовуються для цих цілей, входять до складу інженерних пристроїв, метою експлуатації яких є благоустрій міста, житлового або виробничого комплексу. Якщо описувати рідина цього типу, то її можна охарактеризувати так. Це вода, яка була використана для будь-яких цілей, після чого її властивості були значно погіршені, і для подальшого застосування вона стала непридатна.

Загальне поняття опис

Найчастіше стічними водами стають ті потоки рідини, у яких були змінені початкові властивості. Найчастіше такі зміни відбуваються із-за того, що до складу потрапляють різноманітні домішки. Крім того, до цього класу відносять і ті води, які видаляються з міст і населених пунктів за допомогою каналізації або ж стікають з будь-якого промислового підприємства.

Якщо розглядати тип і склад стічних вод, то їх можна розділити на три категорії: побутові, виробничі, атмосферні.

Опис побутового виду рідини

Стічні побутові води – це ті потоки, які були забруднені в результаті практичної діяльності і життєдіяльності людей. Найчастіше у воді цієї категорії спостерігається значний вміст мінеральних і органічних домішок. Якщо говорити про мінеральних сумішах, то це найчастіше амоній, хлориди і т. д. З органічних речовин найчастіше спостерігається наявність безазотистих і азотовмісних компонентів. Найчастіше такі речовини представлені у вигляді білків, жирів або вуглеводів. Рідше, але все ж зустрічаються домішки у вигляді мікроорганізмів або вірусів і бактерій, що несуть різноманітні хвороби.

Типи виробничих стоків

Якщо говорити про стічних водах виробничої категорії, то тут важливу роль грає характер промислового підприємства, що створює ці стоки. Залежно від цього їх можна розділити на кілька груп.

Перша група – це рідина, в складі якої спостерігаються домішки неорганічного походження. Ці склади несуть у собі різні спеціальні токсичні речовини. Це можуть бути стоки гальванічних компаній, будівельних підприємств, заводи по виробництву мінеральних речовин та інші. Відходи з даних підприємств змінюють структуру pH води. Стічні води з такою структурою містять солі важкого металу. Ці речовини вважаються токсичними по відношенню до можливих жителям водойми, куди буде спускатися відпрацьована вода.

Є група вод, яка містить в собі неорганічні сполуки, вважаються нетоксичними. Стоки таких вод створюють такі заводи, як цементні, рудообогатительные та інші. Відходи промисловості не вважаються дуже небезпечними для тих водойм, куди спускається вода.

Ще одна категорія – це промислові стічні води, що містять в собі органічні нетоксичні елементи. Такими відходами характеризується харчова промисловість. Це можуть бути заводи з виробництва молочної, м’ясної, мікробіологічної і іншої продукції. При попаданні такого роду рідини у водойму в ньому значно збільшується такий параметр, як окислюваність.

Остання група, яка вважається найбільш небезпечною, це рідина, що містить органічні елементи зі спеціальними токсичними речовинами. Відходами такого типу характеризується, наприклад, нафтопереробна промисловість. Також сюди варто додати ті заводи, які займаються виробництвом цукру або консервів.

Норми споживання

Методи очищення стічних вод також бувають різного типу. Наявність декількох варіантів обумовлено тим, що для кожної промисловості необхідно мати власний спосіб. Для того щоб розробити відповідний метод очищення, використовуються різноманітні наукові методи. Ще одна важлива умова полягає в тому, що підприємство повинно споживати рівно стільки води, скільки необхідно для його функціонування, щоб не створювати зайвої забрудненої рідини.

Визначення норми споживання води

Перше, що необхідно зробити для того, щоб підібрати метод очищення стічних вод – це визначити ту саму норму споживання рідини для заводу, фабрики і т. д. Для цього існує два способи: наукові та обґрунтовані розрахунки або ж передова практика. Існує також поняття укрупненого споживання води підприємством.

Однак визначення норми підходить лише для промисловості, а що робити з атмосферними опадами, які змивають весь бруд з вулиці, а після несуть її по каналізації і зливають в певному місці? Щоб впливати на ці чинники, необхідно періодично проводити сухе прибирання вулиці. Проте тут відразу варто сказати, що це не вирішить проблему на 100%. У будь-якому випадку атмосферні підземні води буде потрапляти забруднена вода з доріг, яка несе в собі частки органіки, біогенних речовин, нафтопродуктів, солі металів.

Опис міських вод

На практиці досить часто використовується таке поняття, як міські стічні води. У цю категорію найчастіше об’єднують побутові і виробничі потоки. Варто звернути увагу на те, що відводити виробничі, побутові і атмосферні води можна окремо або разом. Найбільш популярними системами стічних вод стали общесплавние і роздільні конструкції. Перевагою використання першої категорії системи є те, що для неї не важко вивести з міста стічних трубах будь-які види забрудненої води. Найчастіше такі мережі ведуть на очисні станції, споруди. Що ж стосується роздільних систем, то тут є кілька мереж трубопроводу, по кожному з яких рухається рідина різного типу. Наприклад, по першому каналу може транспортуватися дощова і незагрязненная вода, а з другого – вода з різними шкідливими домішками.

Які критерії впливають на вибір системи відводу?

При виборі мережі для очищення необхідно враховувати наступні параметри: речовини стічних вод, що містяться всередині складу рідини, оцінюється технічна, санітарна, економічна складова підприємства. Також потрібно передбачити інтенсифікацію діяльності вибраного об’єкта.

Щоб не помилитися з вибором системи відводу, необхідно також визначити таке значення, як гранично допустимий скид (ГДС). Під цим терміном розуміють масу елементів, що містяться у воді, які можуть бути допущені до відведення через обрану систему і у вибраному режимі за одиницю часу. Це важливо, щоб забезпечити норму щодо якості води в контрольному пункті.

Найчастіше забруднення водойм, озер і т. д. відбувається з-за того, що сюди спускаються стічні води від промислових підприємств. Скидання забрудненої рідини може викликати зміну деяких фізичних властивостей, наприклад, температури, запаху і т. д. Крім того, такі місця практично відразу стають непридатними для водопостачання населення.

Спостереження за випуском

Звичайно ж, є певні умови випуску брудної води у водойму. Основним критерієм виступає народна господарська значущість, а також характер використання. Після випуску забрудненої рідини якість води у водоймі значно погіршується. Тому випуск дозволяється тільки в тому разі, якщо це не надто сильно відбивається на життя у водоймі, а також якщо це не шкодить розведення риб в майбутньому в цьому місці. Крім того, повинна зберігатися можливість подальшого використання водойми як джерела води для постачання населення.

За виконанням всіх вимог подібного роду спостерігає санітарно-епідеміологічна служба. Ще один важливий момент полягає в тому, що правила збереження водойм не єдині. Все залежить від того, з якою метою буде в подальшому використовуватися сховище. Таким чином, є перша група, куди входять водойми, які повинні залишитися придатними для централізованого і нецентралізованого постачання водою населення. Другий тип – це збереження водойми для купання, відпочинку і занять спортом. Санітарні станції відносять всі водойми до однієї з цих двох груп.

Процес самоочищення води

На сьогоднішній день відомо, що можливий такий процес, як самоочищення води у водоймі. Під цим розуміють протікання гідродинамічних, хімічних, мікробіологічних і гідробіологічних реакцій, внаслідок яких рідина повертається в початковий стан.

Однак щоб досягти такого результату, необхідно дотримуватися певні обмеження на спуск стічних вод. По-перше, випуск забрудненої води не повинен порушувати функціонування інших об’єктів. По-друге, відходить рідина не повинна містити таких речовин або домішок, які можуть засмічувати або зовсім відкладатися всередині труб. У тому випадку, якщо стічна вода виробничого типу не відповідає цим вимогам, то вона попередньо проходить очищення на станції, а тільки потім спускається у водойму.

Процес механічного чищення

Механічна очистка стічної води застосовується в тому випадку, якщо у воді є нерозчинні мінеральні або органічні маси. Найчастіше цей процес є попереднім способом очищення рідини. До використання цього методу вдаються перш, ніж приступити до основним. Якщо виконувати цю процедуру за всіма правилами, то можна добитися того, що кількість механічних зважених речовин зменшиться до 92%, а органічних – до 23%.

Механічні системи очищення води включають у свій склад такі пристосування, як фільтри, решітки. Припустимо, поширеною річчю є пісколовка, яка призначена для того, щоб виділити з рідини великі мінеральні домішки, в даному випадку пісок. Тут використовується таке обладнання, як усреднитель. Це пристрій здатний регулювати склад і витрата стічної води.

Широко поширені такі об’єкти, як первинні відстійники, де можна за допомогою сили гравітації виділити з води важкі механічні домішки, які осідають на дно відстійника. Для того щоб очищати воду, що надходить від нафтопереробних заводів, застосовують спеціальні нафтовловлювачів. Це спеціальний резервуар прямокутного типу, де відбувається відділення нафтових продуктів від води. Тут використовується принцип різниці щільності цих складів.

Біологічне очищення стічних вод

Тут варто зазначити, що біологічний метод очищення вимагає додаткових витрат, але при цьому він використовується досить широко. При проведенні цієї процедури всі органічні сполуки, що наявні у воді, починають окислюватися. Для виконання цієї операції використовуються спеціальні мікроорганізми.

Очищення стічних вод біологічним шляхом можна здійснювати як у природних умовах, тобто на полях зрошування, фільтрації і т. д., так і в спеціальних системах, наприклад в биофильтре. Так створюється сприятливе середовище для розвитку спеціальних мікроорганізмів, які значно прискорюють процедуру очищення. Проте створення таких умов потребує додаткових фінансових витрат.

Хімічні і фізико-хімічні методи

Дані методи очищення рідини придбали найбільшу популярність і значимість при роботі з виробничої стічної водою. Використовувати ці методи можна як окремо від інших, так і спільно з механічними або біологічними. Приміром, є процедура нейтралізації, яка використовується в тих випадках, коли необхідно очистити виробничу стічну воду від кислот, що містяться в ній. Найчастіше цей метод використовується для того, щоб запобігти розвитку корозії всередині металевих систем водовідведення. Також це допомагає уникнути порушення біохімічних процесів, що проходять у водоймі.

Опади

Осад стічних вод – це суспензія, яка виділяється із забрудненої рідини шляхом механічної, біологічної, хімічної чи фізико-хімічної очистки.

Є кілька типів опадів, які залишаються після очищення. Приналежність до певного виду залежить від того, яке саме обладнання або метод використовувалися для поліпшення якості рідини. Грубі домішки, що залишаються на решітках, відносяться до отбросам. Важкі домішки, які залишаються на песколовках – пісок. Плаваючі домішки, що залишаються у відстійниках, відносяться до жирових речовин. Є також опади, підсушені на мулових майданчиках. Всього таких типів досить багато. Скидання стічних вод у водойми повинен проводитися тільки після видалення таких опадів.