Сутність, форми, функції історичного знання. Методологія і теорія історичної науки

Розглянемо сутність, форми, функції історичних знань. Історія є колосальним масивом культурного, морального, духовного досвіду людства, який накопичений кількома поколіннями.

Наукове пізнання навколишнього світу є важливим елементом взаємозв’язку між світом і людиною.

Вузьке значення

Під історичним знанням розуміють в науці сукупність уявлень соціальних груп окремо про власне минуле, а також про минуле всього людського суспільства.

Цікаве:  Громадянська війна в Сирії

Ця наука в широкому розумінні є минулою дійсністю, цілісним процесом розвитку і зміни цивілізацій і держав, які пов’язані між собою відносинами слідства і причин.

У вузькому розумінні історією можна вважати ті події, які трапляються з конкретними народами, людьми.

Осмислення здійснюється в двох вимірах:

  • етнологічному (горизонтальному);
  • хронологічному (вертикальному).