Теми з соціології, її напрямки та історія походження

Соціологія – це наука про суспільство, його зв’язки, особливості будови та функціонування. У процесі вивчення його складних систем виявляються закономірності поведінки людей і пояснюються взаємодії індивіда і суспільства. Головним завданням соціології є прогнозування подій і управління ними.

Історія розвитку науки

Початок зародження науки відноситься до глибокої давнини. Теми з соціології того часу були абсолютно різні. Тоді філософи намагалися знайти відповіді на питання, пов’язані із суспільством та його явищами. Мислителів цікавило, чому люди в тій чи іншій ситуації чинять саме так, а не інакше. Вони порівнювали індивідів різних національностей і намагалися будувати наукові гіпотези, що пояснюють соціальні явища.

Цікаве:  Сучасна типологія суспільства в соціології

Можна підготувати доповіді про історію розвитку соціології на теми:

 • Соціологія в античності.
 • Соціологія в Середні століття.
 • Соціологія в епоху Відродження.
 • Соціологія Нового часу.
 • Перші спроби опису суспільства.
 • Соціологія О. Конта.
 • Соціологія і позитивізм.
 • Соціологія С. Сен-Симона.
 • Деякі вчені вважають, що соціологія є сучасною наукою, яка бере свій початок на Заході.

  Але одне відомо точно: дана наука про суспільство ділиться на три етапи.