Трудовий контракт: особливості, вимоги, зразок

У сучасному суспільстві практично всі відносини між юридичними та фізичними особами оформляються офіційними підтверджуючим документом. Часом навіть міжособистісні відносини підлягають певного оформлення. Одним з видів договірних відносин виступає трудовий контракт або договір. Він виступає гарантією для обох сторін, має юридичну силу, накладає певні обов’язки та наділяє правами. Правильне оформлення цього документа – запорука плідної та приємного співпраці з мінімальними ризиками, як для роботодавця, так і для працівника. У цій статті розглядаються особливості оформлення, призначення, складу даного документа.

Розшифровка поняття

Трудовий контракт, він же договір – виступає в якості документа, що фіксує обов’язки, права, відповідальність, список робіт, розмір оплати праці між структурою або фізичною особою, яка пропонує роботу, і здобувачем. У трудовому законодавстві є певні особливості щодо оформлення та виконання зобов’язань між роботодавцем і працівником. Одним з незаперечних умов є офіційне оформлення працівника і надання йому певного соціального пакета. Саме трудовий контракт або договір є способом виконати цю умову.

Варто зазначити, що контракт як угода у російському трудовому праві – поняття тотожні. У ТК РФ немає визначення слова “контракт”, але в побуті воно використовується і несе в собі всі функції договору. В основному, це поняття застосовується до трудових відносин, оформленим на певний строк. Іншими словами, контракт – строковий трудовий договір.

Значення для сторін

Багато людей відносяться до необхідності офіційного оформлення скептично. Ця процедура зобов’язує обидві сторони нести додаткові матеріальні витрати у вигляді податків та соціальних відрахувань. Також офіційне оформлення не вигідно роботодавцю, так як позбавляє його можливості звільнити працівника за власною ініціативою без вагомих причин. Більшість російських роботодавців воліє максимально тривалий час тримати нових працівників на випробувальному терміні без належного оформлення. Це дозволяє істотно заощадити на зарплаті й інших виплатах, так як у стажерів оплата праці зазвичай набагато нижче, ніж у повноцінно прийнятого на роботу співробітника. У багатьох випадках при такому підході спостерігається високий відсоток плинності кадрів”. Деякі стажисти не витримують тривалої експлуатації з мізерною віддачею у вигляді оплати, інших начальство звільняє самостійно, знайшовши “вада” у трудовій діяльності.

Що дає трудовий контракт сторонам

І працівник, і роботодавець при створенні нових трудових взаємин несуть певні ризики. Для працівника такими можуть бути такі ситуації:

 • звільнення за ініціативою роботодавця в непередбачуваний момент часу;
 • невиплата обіцяної заробітної плати;
 • покладання непередбачених посадою зобов’язань;
 • ненормований робочий графік;
 • неоплачувані лікарняні та відпускні;
 • відсутність юридичних гарантій при травмі на робочому місці.

Є подібний список неприємних наслідків і в роботодавця:

 • недотримання положень фірми працівником;
 • крадіжка або псування майна організації;
 • невиконання планів, збій робочого режиму.

Для того, щоб убезпечити себе від шахрайства, крадіжки, невиконання домовленостей, відсутність соціального та юридичного захисту, необхідно правильно складати зразок трудового контракту, прописувати в ньому всі хвилюючі моменти, вчасно доносити його зміст до працівника і підписувати на етапі працевлаштування.

Порядок укладення трудового договору

Перед укладенням трудового контракту з працівником, зазвичай проводиться кілька етапів співбесіди і тестування. Зазвичай все починається з отримання від працівника резюме по електронній пошті, через спеціальні портали в інтернеті, або від секретаря, якщо цей документ був переданий здобувачем в компанію особисто. Далі його запрошують на співбесіду з кадровою службою, безпосереднім начальником, або комісією з зацікавлених осіб компанії. Проводиться тестування знань, умінь і психологічних якостей потенційного працівника на відповідність вакантної посади. Також його можуть перевіряти за допомогою служби безпеки на негативні відгуки з попередніх місць роботи, наявність судимостей і умовного терміну, відповідне іміджу компанії поведінку і так далі.

Якщо претендент пройшов всі ці етапи і готовий вийти на роботу, необхідно оформити трудовий договір. Для цього з боку службовця надається певний набір документів:

 • паспорт;
 • ІПН;
 • СНІЛС;
 • трудова книжка;
 • дипломи, атестати, сертифікати та інші документи, що підтверджують отримана освіта;
 • військовий квиток (для військовозобов’язаних);
 • санітарна книжка (якщо планована трудова діяльність знаходиться у сфері, що вимагає її наявності).

Залежно від специфіки діяльності організації, роботодавець може запросити й інші документи. Наприклад, характеристику з попереднього місця роботи. Для працевлаштування ці документи не є обов’язковими, але можуть давати їх власнику переваги перед іншими претендентами.

Цікаве:  Поняття і системи оплати праці

Укладення трудового договору або контракту проходить з оформленням мінімум двох примірників. Один з них залишається в організації, другий видається на руки працівникові.

Зміст документа

При оформленні трудового договору необхідно враховувати ряд вимог до змісту. Законодавство не визначає чітко встановленої форми контракту, однак вимагає наявності певних пунктів. До обов’язкових складових цього документа можна віднести наступні розділи:

 • найменування, фактична та юридична адреса, ІПН, посада та Ф. І. Про керівника, назва підрозділу або філії компанії-роботодавця;
 • опис посади, перерахування трудових обов’язків і компетенцій, закріплених за працівником;
 • права та обов’язки працівника, поширення відповідальності;
 • дата початку роботи;
 • термін трудового контракту;
 • причини укладення договору;
 • метод нарахування заробітної плати, оклад, ставка, премії та інші заохочувальні заходи;
 • тривалість робочого дня, тижня, зміни, час на перерву, вихідні дні;
 • компенсації і доплати, якщо співробітник працює у важких умовах, з шкідливим виробництвом, а також за понаднормову роботу;
 • якщо працівника займаній посаді покладаються пільги, додаткові податкові відрахування та інші соціальні бонуси, його посада повинна бути прописана в договорі згідно з державним класифікатором посад;
 • опис робочого місця та режиму роботи (віддалено, роз’їзного характеру, на території роботодавця).

У договір можуть включатися додаткові пункти, що мають значення для даної організації.

Регулювання на законодавчому рівні

Питання про трудові договори і контракти, а також правила оформлення працівника відображається в Трудовому кодексі Російської Федерації. Містять цю інформацію наступні статті: 63-71. В них відображається порядок прийому, надаються документи, зміст договору, відображення в обліку, звітність в органи статистики та інші зацікавлені структури. Відрахування та виплати за влаштованому працівнику відображаються в Податковому кодексі. Також є окремі нормативно-правові акти, що регулюють відносини працівника і роботодавця.

Різновиди трудових договірних відносин

Виділяють строковий трудовий контракт і безстроковий договір. Перший оформляється зазвичай терміном від року до п’яти років. У деяких випадках організація може оформити договір і на більш короткий проміжок часу. Наприклад, якщо робота, для якої береться співробітник, за термінами виконання розрахована на термін від місяця. Також оформляють строковий трудовий контракт на період стажування або випробувального терміну. Після закінчення зазначеного терміну роботи, контракт продовжується. Якщо трудові відносини все-таки необхідно закінчити з закінченням контракту, необхідно повідомити про своє рішення іншу сторону договірних відносин не пізніше, ніж за 2 тижні до настання передбачуваної дати.

Безстроковий трудовий договір термінів дії не має. Його зміст ідентично строковим контрактом. У процедурі розірвання також практично немає відмінностей.

Ефективний трудовий контракт

Це поняття увійшло у вжиток не так давно, проте воно вже повністю підкріплена юридично і активно використовується. Основним місцем застосування став державний сектор. По законодавчої програми в 2018 році на такий контракт мають бути переведені всі службовці муніципальних і державних структур. Його необхідність зумовлена низькими показниками праці і досягнення планів. Тепер співробітник, який працює за таким видом трудового договору як ефективний контракт, буде отримувати суттєві надбавки та премії за досягнення певних показників, докладно описаних у цьому документі. На думку чиновників, саме така мотивація повинна послужити виходу з кризи і підвищення підсумкових показників в деяких галузях.

Розірвання договору за ініціативою працівника

Деякі ситуації вимагають припинення трудового контракту: переїзд, зміна складу сім’ї, проблеми в колі рідних, конфлікти з колегами або начальством, альтернативний варіант робочого місця і так далі. За нормами трудового права, розірвати контракт з роботодавцем можна в наступних ситуаціях:

 • за погодженням сторін;
 • по закінченню строку контракту;
 • при невиконанні зобов’язань;
 • за обставин непереборної сили.

В будь-якому іншому випадку доведеться або доводити свою позицію через суд, або виплачувати неустойку.

Розірвання контракту за ініціативою компанії

Організація також має право розірвати трудовий контракт у ряді випадків, передбачених трудовим законодавством:

 • порушення внутрішнього розпорядку і техніки безпеки працівником;
 • систематичні прогули і запізнення;
 • невиконання зазначених обов’язків;
 • зрив строків, плану, цілей контракту;
 • заподіяння шкоди майну компанії та її працівників;
 • адміністративні правопорушення;
 • закінчення термінів дії контракту.

Якщо працівника звільняють без вагомих причин, йому повинні виплатити грошове відшкодування.