Водневий показник: поняття і норма

Значення водневого показника грає важливу роль для багатьох хімічних і біологічних перетворень, йдуть як в лабораторіях і на виробництві, так і в живих організмах і навколишньому середовищу. Кількість іонів водню не тільки впливає на результат будь-якої реакції, але і на можливість її протікання. Для підтримки заданого значення рН використовують буферні розчини. Їх завдання полягає у збереженні цього рівня при розведенні розчинів або додаванні в них кислот і лугів.

Показник рН води є одним з ознак якості вод різного призначення. В природі від нього залежить розвиток рослин, агресивність дії середовища на металеві та бетонні конструкції. Слід пам’ятати, що водневий показник змінює токсичність забруднюючих речовин для організмів, що живуть у річках, озерах, ставках.

Цікаве:  Психологічна теорія Леонтьєва: концепція та основні положення

Водневий показник рН

Цей параметр характеризує вміст іонів Η+ в розчинах. Позначається він рН. Математично водневий показник дорівнює зворотному десятичному логарифму концентрації Η+ (СН+, моль/л): рН = −lgCН+. Кількість іонів Н+ у воді визначається дисоціацією молекул Н2О, що відбувається, згідно виразу: Н2О Н+ + ОН-.

Незважаючи на те, що воду не прийнято відносити до електролітів, вона є малодиссоциирующим речовиною. Для неї можна записати константу дисоціації: Кд=(СН+·СОН-)/СН2О. При t=22 °C її значення становить 1.8ˑ10-16.

Ця цифра настільки мала, що іонами Η+ і ОН – в воді можна було б знехтувати. Але в хімії розчинів значення водневого показника застосовується для створення шкали рН. Розглянемо її значення.