Вивільнення персоналу: види, причини, методи та умови

Звільнення окремих працівників з підприємства або організації трапляються з багатьох причин. Із-за невідповідності кваліфікації займаної посади, порушень правил внутрішнього розпорядку або трудового законодавства, скорочення штатної одиниці, заяви за власним бажанням і т. п. Масове ж звільнення персоналу відбувається лише в декількох випадках, і, як правило, особисті якості співробітників на цей процес мало впливають.

Зайві люди

Звільнення – це розрив трудового угоди з дотриманням прописаних у ньому домовленостей між працівником і роботодавцем. Незалежно від того, хто з них став ініціатором розірвання контракту, далі слід досить простий і швидкий механізм оформлення документів та виплати заробленої або компенсаційної суми колишньому співробітнику. За винятком процедури скорочення, яка може розтягнутися на кілька місяців. Що до технології вивільнення персоналу, то тут процес являє собою цілий комплекс різних заходів і не завжди закінчується обов’язковим звільненням. Він може тривати від кількох місяців до кількох років, залежно від обумовлюють його причин.

Разом опинитися за межею діяльності одного підприємства кільком десяткам чи навіть сотням людей можна через його повної ліквідації або реорганізації виробничої. Якщо говорити про одночасне вивільнення персоналу коротко, то в основному це трапляється внаслідок оптимізації чисельності співробітників компанії. До таких кардинальних змін можуть призвести як зовнішні, так і внутрішні фактори. До перших належать:

  • падіння попиту на продукцію або послуги, що завдає збитки діяльності компанії;
  • переорієнтація на виробництво іншого виду товарів, більш затребуваної споживачами;
  • впровадження нових технологій та обладнання, обслуговування яких відбувається на основі заміняють робочу силу комп’ютерних програм, тощо
Цікаве:  Одноразова допомога при народженні дитини: розмір, строки виплат і необхідні документи

Останню особливість можна також віднести і до внутрішнім чинникам. Рішення керівництва компанії замінити людей на підприємстві «розумними» автоматами – перша з причин масового звільнення працівників. Крім неї, внутрішніми чинниками можна вважати: ліквідацію компанії, зниження обсягів виробництва, початкове неправильне планування чисельності необхідної кількості співробітників на ту або іншу операцію. Залежно від зазначених причин можна спостерігати кілька етапів вивільнення персоналу: від перенавчання та переміщення на іншу роботу до абсолютного звільнення. Бажання і згода працівників при цьому максимально враховується, але не має першорядного значення, якщо іншого варіанту немає.