Готові проекти в дитячому саду – особливості, вимоги та приклади

Проекти в дитячому саду стали особливо актуальними після того, як в дошкільну освіту були введені нові освітні стандарти.

Засновником проектної технології вважають педагога, психолога, політика Джона Дьюї.

Що являє собою проектна діяльність

Суть даної педагогічної методики полягає в тому, що вчитель складає проект, спрямований на вирішення конкретної дослідницької задачі. Потім його впроваджують в роботу з дітьми. Малюки із задоволенням займаються пошуковою діяльністю.

Проект у дитячому садочку в старшій групі передбачає спільну творчу або ігрову діяльність, спрямовану на розвиток в підростаючому поколінні ініціативності, самостійності, цілеспрямованості, відповідальності.

Етапи проектування в ДНЗ

Проекти в дитячому саду в середній групі припускають п’ять етапів:

 • формулювання вихователем проблеми, вказівка мети роботи, вибір завдань;
 • планування діяльності, спрямованої на досягнення поставленої мети;
 • пошук наукової інформації, залучення до роботу батьків вихованців;
 • презентація результатів проекту;
 • збір звітів: схем, малюнків, фотографій, портфоліо.

Педагог сам виконує останній етап, накопичує матеріали своїх вихованців.

Види проектів

Які можна використовувати проекти в дитячому садку? Розглянемо основні варіанти:

 • творчі проекти, що передбачають завдання дослідження, демонстрацію отриманих результатів у вигляді театралізованої вистави;
 • ролево-ігрові види, в яких для вирішення поставленого завдання діти виступають в образах персонажів казки;
 • творчо-дослідницькі проекти, спрямовані на вирішення задачі у формі газети, дизайну;
 • інформаційні та практико-орієнтовані варіанти, що передбачають збір хлопцями інформації, необхідної для дизайну групи.

При виборі форм роботи педагог повинен враховувати індивідуальні вікові особливості дошкільнят. Малюки відрізняються підвищеною руховою активністю, тому проекти пов’язують з ігровою діяльністю.

Класифікація

Всі проекти в дитячому саду підрозділяють по тривалості:

 • короткострокові (кілька занять);
 • довгострокові (протягом навчального року).

Вихователь може працювати як з однією дитиною (індивідуальна діяльність), так і з групою дошкільнят (колективна робота).

Проект у дитячому садочку в старшій групі – це відмінний спосіб залучення дітей у активну творчу діяльність. Така робота сприяє формуванню пізнавального інтересу у дітей дошкільного віку, допомагає вихователю вибудовувати індивідуальні освітні траєкторії для кожного вихованця.

Наприклад, проекти в дитячому саду дозволяють коригувати мовні проблеми у дітей, розвивати комунікативні навички.

Приклад проекту в ДНЗ

Як правильно організувати діяльність? Для того щоб відповісти на це питання, наведемо готові проекти в дитячому саду. Наприклад, у деяких дошкільних закладах виділяють спеціальні логопедичні групи.

Проект по темі «Лук: смачно, корисно, цікаво» призначений для розвитку уміння знаходити певну інформацію, складати доповіді, оформляти газети.

Серед основних завдань, які ставить вихователь:

 • розширення уявлень дошкільнят про сорти, місці вирощування цибулі;
 • формування у дитини навичок і вмінь підготовки переказу;
 • підвищення зацікавленості батьків у творчій діяльності малят.

Подібні проекти в дитячому саду сприяють спільній діяльності дітей і дорослих. Результатом стане створення інформаційної газети про луці.

Учасниками даного проекту стануть дошкільнята, їх тата і мами, педагог, музичний працівник.

Готові проекти в дитячому саду припускають використання спеціального інвентаря, наочних матеріалів. Наприклад, для розглянутого проекту буде потрібно розсада, робочий інвентар.

В інформаційному куточку вихователь додає матеріал з теми, пов’язаної з цибулею: прислів’я, загадки, поради по вирощуванню.

Розпочати такий проект групи дитячого саду можна з рольової гри, в якій діти самі вибирають свої обов’язки. Хтось посадить цибулю, інший малюк буде поливати. Також вибирають дитину (групу дітей), які займуться творчою діяльністю: аплікаціями, малюнками.

План заходів

Вихователь організовує виставку дітей з теми «Робота в нашому городі». Для неї підбирається інформаційний матеріал: листівки, газетні вирізки, дидактичні ігри, художня література.

Далі сіють цибулю разом з батьками та педагогом. Хлопці з підготовчої групи демонструють молодшим дітям казку «Чиполліно».

Медичний працівник готує для батьківських зборів лекцію про користь цибулі. Вихователь вибирає з хлопцями теми, по яким вони будуть оформляти творчі роботи.

Після завершення проекту підводяться підсумки діяльності, оформлюється газета, презентуються смачні цибульні страви.

Музичний працівник організує супровід церемонії нагородження кращих кулінарів.

Висновок

Невеликі проекти в дитячому саду – це інтеграційний варіант виховної програми. Подібна методика пов’язана з використанням різних прийомів, що сприяють глибокому освоєнню теми. Проектна робота допомагає вчителям підвищувати ефективність і результативність виховного проекту.

В рамках реалізації проектів в державних дошкільних установах за ФГОС другого покоління малюки отримують навички самостійної роботи, педагог виступає в якості тьютора.

Процес вирішення поставленої вихователем завдання настільки захоплює дошкільника, що він вчиться планувати роботу, контролювати окремі етапи, прогнозувати результати. Серед головних завдань, які успішно вирішує проектна методика, зазначимо стимулювання природного цікавості дошкільнят підвищенням їх самооцінки.

Малюки, які брали активну участь у дослідницькій діяльності у дошкільному освітньому установі, набагато краще і активніше за своїх однолітків під час шкільного життя.