Передумови виникнення правовідносин, субєкти правовідносин

Практично будь-який аспект сучасного життя суспільства пронизує право. Багато видів відносин, що складаються в суспільстві, регламентовані нормами законів, підзаконних актів та інших правових документів. Такі відносини називаються правовідносинами. У даній статті ми розглянемо поняття, структуру та передумови виникнення правовідносин.

Поняття правовідносини

Правовідносини можна визначити як правове явище, яке являє собою врегульоване правовими нормами взаємовідносини суб’єктів права з приводу якого-небудь об’єкта. Об’єкт правовідносини – це будь-яка субстанція, що має певне значення.

Суб’єкти правовідносини інакше називаються сторонами і наділяються конкретними правами та обов’язками. Відносини між сторонами правовідносини складаються з їхньої волі, а це значить, що правовідносини має свідомий вольовий характер. Крім волевиявлення суб’єктів, існують і інші передумови виникнення правовідносин, мова про яких піде нижче.

Зміст правовідносин утворюють права і обов’язки його суб’єктів. Право суб’єкта правовідносини – це міра можливого допустимого поведінки такого суб’єкта, передбачена законом або іншим правовим актом. Обов’язок являє собою норму необхідної поведінки суб’єкта правовідносин, тобто суб’єкт зобов’язаний діяти згідно з приписом.

Передумови виникнення правовідносин

Виникнення правовідносин обумовлюється наявністю певних обставин, які іменуються юридичними фактами. Ось які юридичні передумови виникнення правовідносин.Юридичні факти поділяються на дії і події, при цьому виникнення події не залежить від волі людини, а виникнення дія залежить від свідомості і волі людей.

Згідно з іншою класифікацією, передумови виникнення правовідносин поділяються на матеріальні і юридичні. Матеріальні передумови являють собою інтереси і потреби людей, у зв’язку з якими вони вступають у правовідносини. Матеріальні передумови також називають соціальними. Юридичними ж передумовами є норма права, правосуб’єктність і той же юридичний факт.

Суб’єкти правовідносин

Правовідносини поділяються за галузями права на конституційні, цивільні, адміністративні, трудові, сімейні та інші. У зв’язку з цим, суб’єктний склад різних правовідносин може відрізнятися.

Найчастіше суб’єктами правовідносин стають громадяни (індивідуальні суб’єкти) і організації (колективні суб’єкти).

Особливий інтерес викликає питання про те, хто може бути суб’єктом адміністративних правовідносин. До таких суб’єктів (крім громадян та організацій) належать також державні органи. Правові відносини, що виникають між державними установами та іншими суб’єктами, називаються публічно-правовими.

Слід зазначити, що правовідносини передбачають наявність двох чи більше суб’єктів взаємодії.

Властивості суб’єктів правовідносин

Говорячи про суб’єктів правовідносин, не можна не згадати про властивості, якими повинні володіти такі суб’єкти. До цих властивостей відносяться дієздатність і правоздатність. Під дієздатністю розуміється здатність суб’єкта за допомогою юридично значущих дій набувати прав та виконувати обов’язки. Правоздатність – це можливість суб’єкта володіти якими-небудь правами і здійснювати обов’язки. Громадяни не завжди можуть мати право – і дієздатністю, в той час як юридичні особи та інші організації володіють цими властивостями за замовчуванням.