Пріоритетні національні проекти. Державні програми

Пріоритетні національні проекти спрямовані на розвиток соціальної сфери. До неї відносяться ті організації, підприємства, які безпосередньо впливають на рівень і спосіб життя населення, їх добробут. Саме тому в центрі уваги держави виявилося освіта, охорона здоров’я, комунальне обслуговування, культура, соціальне забезпечення.

Варіанти проектів

Успішна реалізація пріоритетних національних проектів безпосередньо пов’язана з економічним зростанням країни. Саме тому державою була розроблена ефективна стратегія розвитку соціальної сфери.

Оговтавшись від численних криз, що обрушилися на нашу країну, Росія зуміла провести якісні зміни в охороні здоров’я, освіті, культурі.

Серед найважливіших напрямків соціальної політики країни з’явилися пріоритетні національні проекти:

  • «Освіта»;
  • «Житлове будівництво»;
  • «Охорона здоров’я»;
  • «Сільське господарство».

Вони безпосередньо впливають на всіх громадян Російської Федерації, її економічний розвиток.

Національні проекти забезпечують якісну освіту, гідне житло і медичну допомогу. «Точкові» заходи вирішення проблем соціальної сфери, обрані урядом РФ, стали важливим кроком для підтримки в країні здорового клімату, торкнулися кожного громадянина. Саме національні проекти дозволили підвищити якість життя громадян, дали можливість сформувати «людський капітал»: здорову і освічену націю.

Соціальне самопочуття суспільства, демографічне благополуччя держави безпосередньо пов’язані саме з медициною та освітою.

Умови для впровадження

Національні проекти Росії розвивають економічний курс країни:

  • фінансові ресурси направляються (без загрози інфляції) на вирішення різних соціальних завдань;
  • зміцнюється державна влада;
  • здійснюється трирічний цикл планування бюджету.

У кінці двадцятого століття в нашій країні відбувався стрімкий, але безсистемний зростання числа цільових федеральних програм, які орієнтовані на досягнення цілей державного масштабу.

Національні проекти Росії з’явилися після Послання президента РФ Володимира Путіна до Федеральних Зборів восени 2005 року. В рамках завдань, які він поставив перед Урядом, були створені чотири проекти.

Критерії успішності в медицині

Національні проекти в охороні здоров’я повинні вирішувати наступні завдання:

  • збільшити в чотири рази обсяги надання населенню високотехнологічних медичних послуг;
  • повною мірою укомплектувати дільничні служби кваліфікованими сестрами та лікарями, надати персоналу необхідне обладнання, освіта.

Для того щоб повною мірою вирішувати подібні завдання, багато муніципалітети стали укладати договори з медичними середніми і вищими навчальними закладами.

Національний проект «Здоров’я» став відмінним стартовим кордоном для молодих фахівців, які погодилися працювати в сільській місцевості. Крім гарантованого робочого місця, матеріальних виплат, у кваліфікованих кадрів з’явилася можливість купувати житло за пільговими умовами іпотечного кредитування.

Національний проект «Здоров’я» відчули на собі і звичайні громадяни. Поліклініки і лікарні отримали інноваційне обладнання, що дозволяє медичним працівникам надавати населенню високотехнологічну допомогу.

Освіта

Державна підтримка не обійшла стороною і педагогічних працівників. З 2010 року (щорічно) в нашій країні проводиться конкурс кращих вчителів, у рамках якого у кожного вчителя є можливість довести громадськості значимість своєї професійної діяльності. Такі національні проекти – відмінна можливість для виявлення і заохочення талановитих педагогів, стимулювання їх самовідданого служіння дітям.

Регіональні власті підтримали ініціативу президента країни, і, крім виділення кращих вчителів на всеросійському рівні, стали відзначати гідних педагогів на регіональному рівні. Крім вчителів, в рамках національного проекту «Освіта» здійснюється і вшанування кращих педагогів додаткової освіти, тренерів, вихователів дитячих дошкільних установ.

Міністерством освіти і науки РФ щорічно складався перелік олімпіад, творчих конкурсів, інтелектуальних турнірів, науково-дослідних конференцій, переможці та призери яких (школярі та студенти) були нагороджені грантами Президента Російської Федерації. Розміри грантів становили 30 і 60 тисяч рублів, їх розмір залежав від місця, зайнятого нагороджуваних молодою людиною.

Така ініціатива Президента та уряду країни дозволила підвищити престиж інтелектуальної діяльності, привернути увагу суспільства до проблем виховання підростаючого покоління. Тисячі талановитих вчених, педагогів, школярів, студентів, стали володарями заслужених матеріальних премій. В рамках проекту більше половини всіх шкіл нашої країни були підключені до Всесвітньої павутини.

Житлова сфера

Серед областей, які опинилися в центрі уваги Президента РФ, зазначимо та житлово-комунальну сферу. Національний проект «Житло» був розроблений з метою забезпечення масового будівництва нових мікрорайонів у селах і невеликих містах.

Мільярди рублів були виділені для підтримки недорогих довгострокових кредитів в будівельній сфері, переобладнання тваринницьких комплексів. Подібні заходи позитивно позначилися на добробуті населення, дозволили створювати нові ефективні робочі місця у сільській місцевості, зменшити відтік молоді з сільської місцевості.

Від ідеї до практики

Економічний і політичний розвиток країни протягом кількох років дали державі можливість приділяти пильну увагу проблемам соціальної сфери, надавати адресну підтримку окремим сім’ям, громадянам. Уряд робить акцент на людський потенціал, підтримуючи людей за допомогою національних проектів. В них поставлені довгострокові цілі, продуманий бюджет, заходи підтримки.

Висновок

Президент Російської Федерації Путін В. о. за підтримки уряду створив комплексну програму, в рамках якої здійснюється адресна підтримка талановитої молоді, вчителів, медичних сестер і лікарів. Враховуючи, що країна потребує високотехнологічному тваринництві та рослинництві, окреме місце в національному проекті відведено і підтримки фермерських господарств. Заходи, що вживаються керівництвом країни, вже дали свої позитивні результати: таланти стали залишатися в Росії, на селі з’явилися медики, у школах працюють талановиті педагоги, житло стає доступним для громадян.