Що таке стимулюючі виплати, кому вони належать?

Матеріальна підтримка працевлаштованих громадян здійснюється різними способами. На багатьох підприємствах для працівників передбачені компенсаційні і стимулюючі виплати. Останні спрямовані на підвищення мотивації працівників до праці. Вони надаються за умови досягнення співробітниками певних цілей, поставлених наймачем. Розглянемо особливості виплат стимулюючого характеру.

Загальні відомості

Відповідно до положень статті 129 ТК, зарплата працівників являє собою винагороду, що встановлюється у відповідності з кваліфікацією, обсягом, складністю, якістю та умовами праці. У неї входять надбавки та доплати компенсаційного характеру, в т. ч. за здійснення трудової діяльності в умовах, відмінних від нормальних, на територіях з високим рівнем радіоактивного забруднення та ін. Сума заробітку формується також з урахуванням стимулюючих виплат. До них відносять спеціальні надбавки і доплати, премії, інші заохочення.

Цікаве:  Документи при прийомі на роботу