Вина в цивільному праві: поняття, форми, доведення і відповідальність

Вина юридичної особи в цивільному праві

В якості суб’єктів цивільного обороту виступають не тільки фізичні особи, але й організації, а також публічно-правові утворення. Розгляд питань, пов’язаних із встановленням вини юрособи, вимагає особливої уваги. Справа в тому, що тут є безліч явних відмінностей від вини фізособи. Саме тому ці дві правові категорії не можна ні порівняти, ні ототожнювати.

Юрособа не може безпосередньо негативно ставитися до прав та інтересів інших учасників обороту і, зрозуміло, не в змозі усвідомлювати ступінь протиправності і характер поведінки. Між тим у вітчизняній юридичній науці йдеться про особливу волі юрособи, зміст якої формується всім колективом в цілому.

Говорячи про вину юридичних осіб, Р. Е. Авілов вказує на вину його посадових осіб та інших працівників, тобто осіб, які в конкретних обставинах діють від імені організації.

За положеннями п. 1 статті 48 ЦК, юридична особа – суб’єкт, що має у господарському віданні, оперативному управлінні або власності відособлене майно, яким він відповідає за своїми боргами, здатний від свого імені набувати та реалізовувати права (немайнові в тому числі), нести обов’язки, виступати в суді у статусі відповідача або позивача.

Цікаве:  Як нараховуються аліменти, якщо батько не працює?

Правопорушення юрособи свідчить про погану роботу його внутрішньої структури, кадрових, організаційних, технологічних та інших механізмів. Наприклад, якщо на підприємстві випускається меблі , то продукція повинна бути належної якості і відповідати встановленим нормативам і стандартам. Якщо ж хтось із збирачів допускає шлюб, відповідає з це юрособа, а не конкретний працівник. В цьому випадку слід говорити про те, що вина підприємства полягає у недобросовісному підборі персоналу, неналежному контролі за роботою співробітників та ін.

Необхідно сказати, що юридична особа притягується до відповідальності за дії/бездіяльність працівників, вчинені під час виконання ними своїх трудових обов’язків. Санкції до організації застосовуються і в тому разі, якщо шкода виникла з вини позаштатного працівника.

З сказаного можна укласти наступне. Нанесення шкоди суб’єктом, що реалізує свої трудові обов’язки, являє собою громадянське правопорушення. Його суб’єктом визнається юридична особа – підприємство, на якому працює відповідний громадянин. Вина організації буде складатися під внутрішньовиробничих помилках, допущених кадровою службою.