Вина в цивільному праві: поняття, форми, доведення і відповідальність

Відмінні риси вини юридичної особи

Організація являє розглядається як самостійний суб’єкт цивільно-правових відносин. Юрособа реалізує правоздатність з допомогою власної внутрішньої структури, організаційної єдності. На відміну від вини фізичної особи, вина організації не відображає психічне ставлення до діяння і його наслідками. Мова йде про самостійної правової категорії, яку радше слід розглядати як невжиття необхідних заходів щодо недопущення або припинення протиправної дії/бездіяльності.

Висновок

Беручи до уваги все сказане вище, можна сформулювати кілька висновків.

Вина являє собою одну з підстав, при наявності яких настає цивільно-правова відповідальність.

Сьогодні в юридичній науці панує дві ключові теорії щодо природи провини: психологічна і объективистская. Перша запозичена з кримінально-правової сфери. Прихильники цієї концепції вважають провину психічним ставленням суб’єкта до своєї поведінки та наслідків. Прихильники другої теорії визначають вину як невжиття заходів, необхідних у рамках даних правовідносин.

Цікаве:  Пенсія по інвалідності: кому належить, розрахунок, оформлення

У літературі, на жаль, немає єдиної думки з питань, пов’язаних з характеристикою провини юридичної особи. З усіх точок зору можна виділити дві, представляють юридичний інтерес. У відповідності з першою, вина організації зводиться до вини її працівників. Згідно з другою концепцією, юридична особа виступає в якості самостійного суб’єкта провини.

Варто, однак, відзначити, що провина у рамках цивільно-правових відносин не виконує таких істотних функцій, як в інших юридичних галузях (наприклад, в адміністративному, кримінальному праві). Справа в тому, що в певних випадках заходи цивільно-правової відповідальності можуть застосовуватися і без відсутності вини. Поняття “юридична особа” – це виключно правова конструкція, в якій слово “особа” використовується досить умовно. У зв’язку з цим, якщо в рамках цивільно-правових відносинах підприємство винне, то присвоїти провину конкретній посадовій особі або рядовому працівнику не можна.