Вина в цивільному праві: поняття, форми, доведення і відповідальність

Объективистская концепція

Її виникнення розглядається як початковий етап кардинальних змін у напрямку вивчення видів вини в цивільному праві, орієнтований раніше на кримінально-правовий підхід. У цивілістиці все ще панує розуміння її як психічного ставлення правопорушника до своїх протиправних дій/бездіяльності та їх наслідків. З кримінально-правової точки зору правовою відповідальністю визнається особиста відповідальність громадян. У зв’язку з цим, основна увага приділялася питанням психологічного ставлення до діянню.

Цікаве:  Заповіт на квартиру: правила оформлення, плюси і мінуси

Ідея “об’єктивістської” (“поведінкової”) концепції полягає в тому, що вина в цивільному праві слід визначати через її об’єктивні ознаки. Прихильниками цієї теорії є М. І. Брагінський, Е. А. Суханов, В. о. Витрянский тощо Згідно об’єктивістської концепції, вина – міра, спрямована на запобігання негативних наслідків поведінки суб’єкта цивільно-правових відносин.