Вина в цивільному праві: поняття, форми, доведення і відповідальність

Ознаки провини

Якщо розглядати її як психологічне явище, то можна виділити наступні відмінні риси:

  • Свідоме ставлення особи до діяння. Свідомістю в даному випадку є загальна властивість проявів людської психіки. Простіше кажучи, суб’єкт має і цілком здатний адекватно ставитися до всього, що навколо нього відбувається. Якщо говорити про усвідомлення особою своїх дій, тут мова про розуміння конкретних поведінкових актів. Усвідомленість вважається спільною рисою, яка притаманна всім формам вини, за винятком необережності (у цьому випадку наслідки протиправної дії не усвідомлюються).
  • Вираження почуттів і емоцій правопорушника, зазвичай мають негативне забарвлення. Суб’єкт, що здійснює протиправне діяння, висловлює цим своє негативне, зневажливе, а в ряді випадків і зовсім байдуже ставлення до порядку, що діє в суспільстві. Багато фахівців вважають, що цей ознака дозволяє відмежовувати провину від інших форм суб’єктивного ставлення особи до своєї поведінки та її наслідків.
  • Небезпека діяння відображає ступінь негативного ставлення порушника до державних та суспільних цінностей. Багато фахівці називають це явище “пороком волі”.
  • Оцінка порушення виражається в реакції суспільства на діяння і суб’єкта, його вчинила. При цьому критеріями виступають існуючі і схвалені більшістю правила.
  • Цікаве:  Поняття, види та зміст трудового договору

    Треба сказати, що не тільки воля виступає в якості визначального фактору вини. У багатьох випадках навіть навпаки – воля визнається наслідком негативного ставлення до інтересів оточуючих.

    Вина являє собою комплекс психічних процесів, що відбуваються в людині, в числі яких і вольові. Негативне ставлення до цінностей багато в чому залежить від почуттів і емоцій, що впливають на волю, обумовлюють прийняття тих чи інших рішень.