Вина в цивільному праві: поняття, форми, доведення і відповідальність

Особливості необережної форми

Такий вид вини має місце, коли боржник не виявляє обачність і дбайливість у тій мірі, яка потрібна для належного виконання зобов’язання в умовах обігу. Грубою необережністю вважається прояв особою мінімальному ступені обачності і дбайливості, яку можна було очікувати від будь-якого учасника цивільного обороту, невжиття ним заходів, що забезпечують належне виконання зобов’язань.

Правовідносини, регламентовані КК, мають імперативним характером. В цьому їх відмінність від цивільно-правового обороту, в рамках якого всі взаємодії здійснюються за принципом диспозитивності. У ситуації, коли більшу частину питань можна вирішити за угодою сторін, необережність проявити легше, оскільки можна сподіватися на наявність згоди другої сторони мовчазно вираженого волевиявлення.

Цікаве:  Як оплачується робота у вихідний день?

Специфіка необережності в тому, що вона може виступати як наслідок ускладнення нормативного регулювання. Серед великої кількості норм, що регламентують певну категорію публічних відносин, завжди можуть виникнути умови для необережності.