Як написати курсову роботу? Докладний розбір

Одне з головних завдань вищих навчальних закладів – дати своїм студентам навички самостійної роботи з джерелами і навчити їх самостійно мислити. Тому наприкінці кожного курсу студенти пишуть курсову роботу. У статті буде описано приклад, як написати курсову роботу, з рекомендаціями.

Підготовчий етап

Перед тим, як написати курсову роботу, потрібно визначитися з темою, науковим керівником і списком літератури. Все не так просто, як може здатися на перший погляд. Кожен з цих пунктів буде докладно описаний нижче.

Вибір викладача

З цього кроку починається ваша робота над курсовою. Кожен науковий керівник має свої інтереси, від яких безпосередньо залежать теми робіт. Також деякі викладачі можуть відрізнятися поганим характером або ж, навпаки, занадто лояльно ставитися до вашої роботи. І в першому, і в другому випадку результат буде позитивним. Вам потрібен викладач, який буде вказувати на ваші помилки і зможе дати зразок, як написати курсову.

Вибір теми

Тема курсової не завжди дається на вибір студента. Як було сказано в попередньому пункті, вибір викладача дуже важливий. Розкажіть про те, які теми вам були цікаві і обговоріть можливі варіанти. Краще прийти на початку року або на крайній випадок на початку другого семестру. Можете взяти кілька тем на вибір і обдумати, яка вам здається цікавіше і привабливіше. Після того, як на одній з них ви зупините свій вибір, питання, як написати курсову роботу самостійно, не буде здаватися таким нерозв’язних.

Вивчення загальної інформації

Після того, як ви вибрали тему, починається найскладніше. Тут же виникає питання про те, як написати курсову самостійно. Почніть з прочитання загальної інформації на обрану тему. Це дозволить в загальних рисах зрозуміти те, як написати курсову.

Складання плану

Після ознайомлювального етапу почніть складати план вашої наукової роботи. Для початку потрібно написати загальний план курсової роботи, схожий на зміст, і обговорити зі своїм керівником. Якщо план буде схвалений, то краще пояснити кожен пункт. Про що ви будете писати у ньому. І знову проконсультуйтеся зі своїм науковим керівником.

Як скласти список літератури

Велика частина викладачів дає список літератури, на який можна спиратися. Але зазвичай цього недостатньо. Пам’ятайте, що потрібно використовувати монографії, статті, які публікуються в наукових журналах і збірниках, а не енциклопедії та підручники. На деяких кафедрах просять використовувати іноземну літературу. Краще включити одне чи два видання, які ви змогли хоча б перегорнути, ніж просто вписувати навмання. Це може не зіграти вам на руку.

Вимоги кафедри та викладача

У кожного наукового керівника можуть бути свої вимоги до написання роботи. Так що краще всього попросити, щоб вам заздалегідь показали на прикладі, як написати курсову роботу.

Збір матеріалу

Підготуйтеся до великого потоку інформації, яку вам потрібно буде пропустити через себе. Щоб не “потонути” в ній, розділіть її на дві категорії:

 • “Флагмани”. Це ті джерела, з яких ви візьмете більшу частину інформації. Краще, щоб кількість такої літератури було від трьох до п’яти.
 • Допоміжні матеріали. Це ті джерела, з яких ви візьмете будь-які статистичні дані, пару цитат тощо.

Як написати курсову?

Ви пройшли підготовчий етап, і тепер все не здається таким страшним і незрозумілим. Пора перейти до практичної частини – написання.

Частини курсової роботи завжди однакові в незалежності від обраної теми:

 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • введення;
 • основна/теоретична частина;
 • практична частина;
 • висновок;
 • список літератури;
 • додатка.

Структурування матеріалу

Перш ніж приступати до безпосереднього написання роботи, краще за все розкласти по поличках знайдений вами матеріал. Формально розподіліть його по главам і підпунктів. Деяким студентам здається, що чим більше інформації, тим краще. Це помилкова думка. Якщо дотримуватися такої позиції, то ви ризикуєте отримати замість покладених 20-45 сторінок більше сотні.

Одне з головних завдань курсової роботи – навчити вас виділяти головну інформацію з джерел.

Як оформити титульний аркуш

Зразок титульного аркуша зазвичай показує ваш науковий керівник, так як кожен університет може мати свої вимоги. Якщо подивитися зразок немає можливості, то робіть титульний аркуш за державним стандартам.

Як правило, на початку титульного аркуша по центру розташовується шапка, яка пишеться стандартним шрифтом (Times New Roman 14, абзац полуторний).

Зразок титульного аркуша можна побачити нижче.

Деякі внз вимагають, щоб після слів “курсова робота” дані про студента, який виконує проект, і його наукового керівника розташовувалися по правому краю, а не по центру.

Як написати зміст

Зміст буде схоже з планом вашої наукової роботи. Щоб було легше його скласти, можна взяти кілька підручників по вашій темі і подивитися в них зміст. Порівняйте, як у них розглядається ваша тема, які розділи і підрозділи беруться там. Порівняйте з вашим планом, написаним раніше. На основі цього ви зможете з легкістю написати зміст курсової роботи.

Як написати вступ до курсової роботи

Краще починати свою роботу з написання введення. Це допоможе вибудувати свою подальшу роботу правильно і логічно. Якщо ж відкласти це на самий кінець, ви ризикуєте піти далеко від проблеми вашої курсової.

Проблема курсової роботи – це питання, на яке ви відповідаєте в ході написання роботи. І якраз проблему потрібно вказати на самому початку вашого введення.

Перше, що ви повинні вказати у вступі, – це актуальність вашої роботи. У цьому пункті ви пишете про те, чому проблема потребує дослідження і яку роль в розвитку науки, суспільства або інших сфер вона грає.

Далі йдуть завдання дослідження. Як правило, виділяють чотири частини:

 • Вивчити джерела та рекомендовану літературу, присвячену цьому питанню.
 • Вивчити головні поняття (вони будуть ключовими у вашій курсової). У цій частині роботи вони просто перераховуються. При написанні основної частини роботи ви будете давати їм точне визначення.
 • Третя і четверта завдання будуть присвячені практичної частини. Тут ви вказуєте, що нового можна впровадити за темою вашого дослідження. Можете запропонувати свій варіант або скористатися досвідом попередників.
 • Ця задача повинна показувати ваш власний внесок у хід вивчення питання. Потім вказується мета курсової роботи, яка обов’язково має узгоджуватися з висновками вашої роботи.
 • Після цього ви описуєте об’єкт і предмет вашого дослідження. Не потрібно плутати ці два поняття. Об’єкт – це те, що відбувається з предметом, а предмет – це те, на що спрямований процес дослідження.

  Як написати основну частину

  В цій частині курсової роботи ви узагальнюєте відомості з обраної теми. Знайти цю інформацію можна в різній науковій літературі. Яку саме літературу краще використовувати, як описано вище.

  Ця частина курсової роботи зазвичай ділиться на розділи – від двох до чотирьох, кожен з яких, у свою чергу, поділяється на пункти. Пункти повинні бути логічно розташовані і не переривати вашу думку.

  Перша частина курсової передбачає теоретичну основу вашого дослідження і способи розв’язання проблеми дослідження. Тут також можна розмістити будь-які дані, які взяті з офіційних джерел.

  Друга частина – аналітичний. Мета цієї частини у вивченні факторів, які впливають на аналізовані процеси. Аналіз не повинен суперечити цілям і завданням курсової роботи. Тут краще описати рекомендації та пропозиції щодо покращення та вдосконалення розвитку об’єкта дослідження. Також тут потрібно вказати недоліки об’єкта, причини їх виникнення і шляхи їх вирішення.

  Третя частина – експериментальна. Тут описуються шляхи вирішення поставленої у вступі проблеми, рекомендації, які вдосконалять досліджувані процеси. Третя частина не повинна бути об’ємною, але при її написанні ви повинні освоїти основні методи досліджуваної науки.

  Такий поділ є зразковим і його не обов’язково дотримуватися. Розбивка на глави повністю залежить від обраної теми, цілей і завдань роботи.

  Практична частина курсової роботи

  Для написання цієї частини курсової потрібно заздалегідь домовитися з підприємством, на якому буде проходити практика. Будь то школа, готель або завод. Перш ніж туди вирушати, краще заздалегідь підготувати план заходу, експериментів або питань і погодити його з вашим науковим керівником.

  Після проведеного вами експерименту потрібно ретельно обробити отриманий матеріал. Складаються графіки, таблиці або бізнес-плани з рекомендаціями тощо. Все залежить від теми вашої курсової роботи.

  Але пам’ятайте, що висновки, отримані в ході практики, повинні підтверджувати вашу теорію, яку ви вказали у введенні.

  Висновок

  В цій частині ви підводите підсумок вашої роботи. Тут потрібно вказати короткі, але в той же час ємні висновки. Щоб трохи полегшити собі завдання, подумки розділіть ув’язнення на три частини:

  • теоретичні висновки;
  • висновок щодо практичної частини;
  • ваші пропозиції та рекомендації щодо удосконалення об’єкта курсової роботи.

  Починайте писати висновок з невеликого вступу. Буде достатньо трьох-п’яти речень. Тільки після цього починайте писати основну частину.

  Не можна використовувати займенники “я”, “моє” і так далі. Замініть їх на “ми”, “наше”.

  Оформлення списку літератури

  До оформлення списку використаної літератури потрібно підходити так само відповідально, як і до написання основних частин курсової роботи. Є певні критерії, які потрібно враховувати при виборі літератури:

 • Література повинна бути сучасною. Найкраще за останні 5 років, тобто 2012-2017 років). Відповідати обраній темі.
 • Джерел 1990-х років повинно бути використано мінімум.
 • Обов’язково наявність виносок. Тобто в самій роботі потрібно вказати, з якого джерела взята інформація. Не залишайте розміщення посилань на кінець роботи. По закінченні роботи можна легко забути, що і звідки ви брали. Краще залишати виноски відразу ж. Взяли інформацію з літератури або джерела – залишили виноску.
 • Якщо при написанні курсової роботи ви спиралися на будь-які закони і підзаконні акти, то вони повинні оформлятися в останній редакції.
 • Приклади оформлення різної літератури можна побачити нижче.

  Як оформити додатки

  По центру сторінки пишеться слово “ДОДАТКИ”. Кожен додаток повинен мати свій підзаголовок. Наприклад, “ДОДАТОК А”. Сюди виносяться різні графіки, креслення та інші ілюструють матеріали курсової роботи.

  Текстова інформація може бути розділена на частини. Тоді кожну частину також потрібно пронумерувати. Наприклад, “ДОДАТОК А №1”.

  Перевірка роботи

  Для початку ви здаєте чорновий матеріал своєму науковому керівникові, який прочитає його і вкаже на недоліки, якщо такі є. Якщо викладач сумлінний, то він пояснить вам, як правильно написати курсову роботу, щоб довести її до високої оцінки. Також краще ще раз перечитати свою роботу, адже чим менше помилок у неї буде, тим вище буде ваша оцінка.

  Не забувайте про те, що ваша робота повинна пройти “Антиплагіат”. Мінімум 70 % унікальності – стандартні вимоги. Так що перш, ніж нести роботу викладачеві, краще перевірити унікальність самостійно. І якщо знадобиться, підвищити відсоток унікальності.

  Після прочитання цієї статті у вас повинно скластися враження про те, як писати курсову роботу самостійно. Дотримуючи всі перераховані вище рекомендації, високий шанс того, що ви здасте свою курсову роботу на “відмінно”. Не забувайте, що курсова робота має на увазі яку-небудь проблему, які ви повинні пропустити через призму свого світогляду. Чим оригінальніше буде ваша робота, тим більше шанс, що ви отримаєте за неї оцінку “відмінно”.