Заяву про встановлення факту, що має юридичне значення: зразок

Заяву про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду в разі неможливості зібрати потрібні документи для отримання пільг, державних послуг або прав на майно. Закон передбачає на цей рахунок спеціальну процедуру. Яким чином треба діяти, ми розглянемо далі в статті.

Завдання суду

Діяльність суду складається у вирішенні спорів, підтвердження прав. Ще одна його завдання – дозвіл справ особливого виробництва, де спору немає як такого. Зокрема, якщо громадянин потребує підтвердження фактів.

Бюрократична система діє на підставі чітких інструкцій. Наприклад, щоб отримати той чи інший документ, треба подати перелік конкретних довідок, виписок і т. д. Вихід за межі приписів призведе до негативного результату.

Суддя ж має право вийти до деякої міри за рамки у силу своїх повноважень і встановити той чи інший факт згідно з непрямим підтвердженням. Для цього він користується показаннями свідків. І іноді залишається єдиний вихід – подати заяву про встановлення факту, що має юридичне значення.

На що вправі розраховувати заявник

Суд керується кількома критеріями, перш ніж відкривати провадження по справі:

 • По-перше, від факту встановленого судом, залежать права та інтереси громадян. Наприклад, треба підтвердити факт родинних відносин між спадкоємцем та спадкодавцем, а органи Рацсу не в змозі видати відповідні довідки або свідоцтва. Залишається лише звернення до суду. З-за цього судді і з’ясовують, з якою метою подається заява про встановлення факту що має юридичне значення.
 • По-друге, підпадає прохання під перелік, прописаний у законі. Це важливо, оскільки є одне виключення, про який ви дізнаєтеся далі.

Приводи для подачі документів для цивільного процесу

ЦПК перераховує ситуації, в яких дозволено звернутися з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення. До найбільш частих серед них відносяться наступні:

 • Встановлення родинних відносин, зокрема практикується підтвердження факту, та ступеня споріднення (мати – дочка і т. д.).
 • Підтвердження перебування на утриманні (зміст).
 • Реєстрація цивільного стану (народження, смерть, укладення шлюбу, батьківство).
 • Встановлення належності документів (за винятком підтверджують особистість та свідоцтв, що видаються органами РАЦС).
 • Підтвердження прав на володіння і користування нерухомістю.
 • Підтвердження нещасного випадку.
 • Уточнення місця відкриття спадщини і факт його прийняття.
 • Інші факти, що зачіпають цивільні права, обов’язки та інтереси.

Арбітражний процес

Розглядає заяву про встановлення факту, що має юридичне значення, арбітраж? Так, але перелік ст. 218 АПК сформований відповідно до потреб підприємців і організацій, що займаються економічною діяльністю.

У нього входять:

 • Факт володіння або використання майна, як свого власного.
 • Факт реєстрації юридичної особи та ІП в конкретному місці в конкретний час.
 • Факт належності документа організації або ІП, якщо назва організації або Ф. В. О. підприємця не збігаються з тими, що вказані в установчих документах або в тих, що підтверджують особу.
 • Інший факт, наявність чи відсутність якого впливає на виникнення, припинення або зміну прав у сфері економічної діяльності.

Як вибирати зразок або заява

Зразки заяв на встановлення фактів, що мають юридичне значення, розраховані на конкретні ситуації. Способи викладу текстів законодавчих актів і заяв відрізняються.

Перші абстрактні і їм властива невизначеність. Другі сконструйовані під конкретну ситуацію. І заяви по схожих справах завжди мають індивідуальні нюанси.

Бланк заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, розрахований на загальне застосування. Правда, в ньому є посилання на статті процесуального кодексу. Варто бути уважним, аби не переплутати АПК і ЦПК. В іншому випадку суд або відмовить у прийнятті заяви або залишить її без руху для усунення недоліків.

Що треба враховувати при написанні заяви

Обидва кодексу згадують один важливий нюанс. Перш ніж відправити заяву в суд, треба зібрати документи, які доводять неможливість підтвердження факту іншим шляхом, без звернення до суду.

Мова йде в цьому випадку про заборону, установленим законодавством, або про недостачу паперів для вирішення відповідних питань самими чиновниками.

В чому особливість АПК? Зразок заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, має ще й посилання на внутрішні акти організації, що підтверджують відсутність того чи іншого документу і неможливість його відновлення.

Пред’являються аналогічні вимоги до ІП? Все залежить від практики конкретного суду, який прийняв заяву. У звичайних громадян подібної проблеми не виникає.

Схема складання заяви до загального суду

Заява дозволено направляти шляхом розміщення на електронному сервісі або в паперовому вигляді. Його текст включає:

 • найменування районного суду (за місцем проживання заявника або розташування нерухомості);
 • Ф. В. О. заявника або повна назва організації;
 • аналогічні відомості про зацікавлених осіб;
 • виклад обставин справи (який факт і для чого потрібно встановити, а також інші важливі, на думку заявника, обставини);
 • вимога до суду («прошу встановити такий-то факт»);
 • перелік доданих до заяви документів;
 • квитанція про оплату держмита, прикладена до заяви;
 • підпис із зазначенням процесуального статусу (заявник або його представник) і дата подачі.

Кількість копій заяви та документів додається відповідно до кількості учасників, плюс одна додаткова копія для судової справи.

Підготовка матеріалів для арбітражу

Заяву в арбітражний суд може подаватися в паперовій або електронній формі. Воно складається за наступною схемою:

 • найменування арбітражного суду;
 • відомості про заявника (назва організації або повне Ф. В. О.), дата народження, реєстраційні номери з реєстру юр. осіб та ВП;
 • адреса розташування або проживання, адресу електронної пошти;
 • зацікавлені особи (назва організації, повний виклад Ф. В. О., адреса розташування або проживання);
 • обставини справи;
 • посилання на норми закону, які підтверджують настання юридичних наслідків, якщо буде задоволено заяву до суду;
 • обставини чи факти, що обґрунтовують втручання суду;
 • докази звернення у відповідні інстанції і їх відповіді про неможливість відновлення відповідних документів;
 • прохання про встановлення факту;
 • перелік використаних при підготовці заяви документів;
 • підпис подавця, підтвердження його повноважень і дата направлення заяви до суду;
 • квитанція про оплату держмита.

Додаються копії паперів, зазначених у переліку. У будь-якому випадку повинні бути присутніми наступні документи:

 • Копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи або як ІП, яка повинна бути отримана не раніше ніж за 30 днів до звернення в суд.
 • Папери, що підтверджують повноваження, зокрема, накази про призначення на посаду, що дають право підпису довіреностей або особистого представництва.
 • Якщо до участі у справі запрошуються інші особи чи організації, заявник зобов’язаний довести і надсилання їм копій заяви з усіма документами.

  Скільки заплатити державі

  Який розмір державного мита? Заяву про встановлення факту, що має юридичне значення в суд загальної юрисдикції (цивільні справи) обійдеться в 300 руб. А заява до арбітражу – в 3000 руб., незалежно від статусу подавця (людина або організація).