Зовнішнє управління боржником: план, цілі і завдання

Банкрутство будь-якої компанії – це специфічний, тривалий і складний процес, що складається з кількох послідовних етапів. Нерідко в рамках нього виконується зовнішнє управління. За цю процедуру призначається відповідальна людина, називається керуючим. Самі компанії повинні добре розбиратися, в чому мета такого управління, як відбувається процес, а також які можуть бути результати.

Поняття банкрутства

Банкрутство, зване по-іншому неспроможністю, являє собою процес, при якому за рішенням суду боржник звільняється від погашення своїх зобов’язань перед усіма кредиторами, так як він за своїм фінансовим станом не може впоратися з платежами і задовольнити вимоги контрагентів в повному розмірі.

Застосовується ця процедура, якщо борг не погашається протягом 90 днів. Банкрутство реалізується в послідовних етапах, до яких відноситься:

 • спостереження, що передбачає аналіз наявного фінансового стану фірми, а при цьому майно, як і раніше знаходиться в розпорядженні боржника;
 • оздоровлення (санація), що полягає у формуванні спеціального графіка, на підставі якого погашаються послідовно усі зобов’язання перед кредиторами;
 • зовнішнє управління, що передбачає виведення компанії з кризи, але не зусиллями власників, а призначеним керівником;
 • конкурсне виробництво, на підставі якого продається все майно, що належить боржнику, що дозволить погасити більшу частину заборгованості або повністю всі борги;
 • мирова угода, причому його допускається складати на будь-якому етапі, якщо компанія справляється зі своїми зобов’язаннями, тому може продовжувати функціонування.

Самим складним і специфічним вважається процес зовнішнього управління.

Призначення процесу

Якщо компанія визнається неспроможним, то це не означає, що вона автоматично повинна бути закрита. Можуть відносно фірми застосовуватися численні процедури, що дозволяють її реабілітувати. До них відноситься і фінансове управління.

Воно використовується в рамках банкрутства організації. Основною його метою виступає відновлення платоспроможності боржника, а також погашення всіх боргів, наявних у підприємства. Нерідко зовсім оформляються різні відстрочки платежу, рефінансування або застосовуються інші можливості, на підставі яких фірма виходить з кризи.

Коли застосовується?

Передача управління компанією зовнішньому керуючому провадиться за рішенням суду. Позов подають самі власники підприємства на підставі рішення, прийнятого на зборах акціонерів. Для цього процесу має бути обґрунтування, представлене можливістю вивести компанію з кризи і відновити її платоспроможність.

Зовнішнє управління має плюсами не тільки для самої компанії, але і для її кредиторів. Це обумовлено тим, що якщо фірма стає банкрутом, то існує ймовірність, що її активів просто не вистачить для погашення всіх боргів. Якщо ж вона відновить свій фінансовий стан, то в майбутньому впоратися з боргами.

Завдання процесу

Існує кілька завдань, розв’язуваних при керуванні. До них відносяться:

 • відновлення платоспроможності і фінансового стану фірми;
 • погашення заборгованостей компанії;
 • оптимальна організація роботи;
 • запобігання процесу визнання компанії неплатоспроможною.

Зовнішнє управління боржником починається тільки після винесення судового рішення. А при цьому важливо грамотно вибрати самого керуючого, що володіє потрібною кваліфікацією і знаннями, щоб впоратися із завданням.

Як виконується управління?

Процес реалізується у кількох послідовних етапах:

 • Спочатку всі повноваження, наявні у керівника фірми, передаються арбітражному керуючому.
 • Він приймає всі документи підприємства.
 • Починається керівництво компанією, тому можуть скасовуватися раніше використовувані способи повернення боргів.
 • Нерідко у рамках цієї процедури змінюється стратегія роботи підприємства.
 • Поки триває цей процес, накладається на виплати за боргами мораторій, щоб запобігти тиску з боку кредиторів.
 • Фінансове управління не є обов’язковим етапом визнання компанії неспроможною, так як воно використовується тільки при наявності відповідних підстав. Суд, що приймає рішення, повинен отримати достатньо доказів того, що дійсно при грамотному управлінні компанії можна вивести її з кризи і погасити всі борги.

  Якщо всі вжиті заходи не дадуть потрібних результатів, то відразу щодо боржника буде розпочато конкурсне виробництво, що передбачає розпродаж активів фірми на торгах.

  Складання плану

  Коли компанія переходить під управління спеціаліста, він повинен оцінити перспективи застосування різних заходів по поліпшенню стану фірми. Для цього формується спеціальний план зовнішнього управління. Він обов’язково затверджується арбітражним суддею. При її формуванні враховуються вимоги:

  • складається план протягом одного місяця після того, як керівнику передається під зовнішнє управління підприємство;
  • у нього повинні включатися різні заходи, які є ефективними і сприяють відновленню оптимального фінансового стану компанії;
  • вказується порядок застосування цих заходів;
  • включаються витрати, які доведеться понести підприємству для повернення до нормального функціонування;
  • встановлюється період часу, протягом якого можуть використовуватися вищевказані заходи для поліпшення фінансового становища фірми;
  • наводяться обов’язково обґрунтування для відновлення платоспроможності в заздалегідь обумовлені терміни;
  • зазначаються посилання на різні нормативні акти, так як робота керуючого повинна точно відповідати законодавству.

  Якщо за результатами реалізованих дій у фірми будуть відсутні ознаки банкрутства, перечисляющиеся в законодавстві, то вважається, що компанія відновила свою платоспроможність.

  На зборах кредиторів може прийматися рішення про те, щоб призначений керуючий звітував про всіх досягнутих результатах.

  Як призначається керуючий?

  На підставі рішення суду обирається керуючий. Саме він виконує процес управління підприємством, щоб вивести його з кризи.

  При виборі фахівця враховується його освіта, кваліфікація, досвід та інші параметри. Засновники не можуть сприяти вибору, а також не можуть впливати на діяльність керуючого.

  Обов’язки керуючого

  Спеціаліст наділяється численними повноваженнями, але при цьому у нього є певні обов’язки. Тому він виконує наступні дії:

  • формує детальний і грамотний план;
  • реалізує зовнішнє управління організацією на підставі даного документа;
  • керує компанією в якості директора;
  • користується різними заходами щодо реабілітації підприємства;
  • розробляє різні заходи, спрямовані на стягнення боргів з дебіторів;
  • відкриває реєстр вимог;
  • приймає документи і майно компанії;
  • проводить інвентаризацію;
  • відкриває окремі рахунки в банках, за допомогою яких виконуються різні фінансові операції;
  • складає звіти по усім виконаним діям.

  Порушення з боку фахівця призводять до того, що він позбавляється своєї посади, тому управління фірмою може бути передано іншій особі.

  Права керуючого

  Крім обов’язків, спеціаліст наділяється певними правами в рамках процесу управління компанією.

  Тому він може вести господарську діяльність, користуватися і розпоряджатися наявними активами, укладати мирні угоди з іншими компаніями, а також складати заяви, на підставі яких відмовляється від зобов’язань за різними контрактами. Він може на законних підставах вимагати визнання різних угод, укладених минулим керівництвом, недійсними.

  Скільки триває процес по часу?

  Не допускається користуватися таким способом відновлення платоспроможності необмежену кількість часу. Тому зовнішнє управління максимально може здійснюватися протягом півроку. При наявності вагомих підстав допускається продовжувати цей період до 1.5 років.

  Для певних компаній можуть застосовуватись інші часові рамки. Сюди відносяться містоутворюючі організації, так як їх закриття може негативно позначитися на соціальній та економічній сфері конкретного регіону або країни в цілому. Тому для цих підприємств може проводитися процедура зовнішнього управління протягом 2,5 років. Але для цього потрібно подати заяву місцевої адміністрацією в суд.

  Також є певні послаблення для фермерських господарств, так як вони можуть вийти з кризової ситуації тільки після того, як дозріє і буде зібраний врожай. Тому і часові відрізки встановлюються на підставі цієї особливості діяльності.

  Якщо на роботу компанії, яка є боржником, вплинули різні ПП або стихійні лиха, то суд може прийняти рішення про продовження управління на рік.

  Що можуть робити кредитори?

  В рамках проведення даного управління нерідко кредитори не бажають чекати занадто довго результатів процесу. Тому вони можуть приймати різні рішення:

  • брати участь у процесі банкрутства фірми-боржника;
  • проводити загальні збори, на яких обговорюються різні питання щодо діяльності керуючого;
  • пред’являти вимоги до фахівця, назначаемому керуючим;
  • розглядати і схвалювати план, складений призначеним громадянином, причому вони можуть внести в документ різні доповнення або зміни.

  Нерідко стягувачами виступають державні установи, які вимагають, щоб фірма-банкрут погасила борги з податків, страхових внесків та інших платежів. Вони не є кредиторами, тому всі їх вимоги задовольняються в першу чергу.

  Які заходи вживаються керуючим?

  Фахівець повинен користуватися всіма можливими способами, щоб досягти мети зовнішнього управління. Вона полягає в поліпшенні фінансового стану компанії. Для цього використовуються різні дії:

  • зміна напрямку роботи підприємства;
  • внесення коригувань у виробничий процес;
  • закриття підрозділів і філій компанії, які не приносять прибуток;
  • стягнення дебіторської заборгованості різними способами;
  • продаж майна, що належить компанії;
  • поповнення КК з допомогою запрошених інвесторів або засновників.

  Можуть використовуватися різні заходи окремо або в комплексі.

  Наслідки процедури

  Можуть бути два результату управління:

  • вихід компанії з кризи, тому вона повертає своє оптимальне фінансовий стан;
  • відсутність необхідних результатів, тому далі починається конкурсне виробництво.

  До інших наслідків даного процесу відносяться наступні:

  • керівник компанії може бути звільнений або переведений на іншу посаду;
  • припинення всіх повноважень, наявних у власників фірми;
  • скасування прийнятих раніше рішень;
  • визнання колишніх угод недійсними;
  • введення мораторію на повернення боргів.

  Якщо компанія поліпшила своє фінансове становище, то здійснюються на підставі спеціального графіка розрахунки з кредиторами. Допускається продовжувати термін управління при необхідності, якщо дійсно є позитивні результати роботи фахівця, але за короткий термін фірма не повернула свою платоспроможність.

  Висновок

  Таким чином, зовнішнє управління компанією – це складний процес, що вимагає рішення суду і використання можливостей професійного керуючого. Проводиться в рамках банкрутства підприємства. Передбачає виконання численних дій фахівцем.

  Основною метою процедури виступає поліпшення фінансового стану фірми, щоб вона змогла впоратися з усіма боргами і продовжити функціонування.