Рекламне агентство: структура і перелік послуг

Сьогодні для просування товарів і послуг застосовується реклама. Від правильності проведення подібних кампаній залежить прибуток від реалізації підприємства. Тому таку роботу довіряють професіоналам.

Питаннями просування товару, виділити його з маси продуктів-конкурентів займаються спеціалізовані організації. Це рекламні агентства. Структура, основні види та особливість діяльності подібних організацій слід розглянути для розуміння особливостей їх роботи.

Загальне поняття

Перше рекламне агентство було відкрито в США Уолином Б. Палмером в 1814 році. Він уклав ряд великих договорів з газетами про розміщення оголошень за зниженими цінами. Тим, хто хотів розмістити в газетах нотатки про продукцію, товари або послуги він перепродував це місце за більш високою вартістю. При цьому рекламодавці готували текст оголошень самостійно.

Сучасні організації, що займаються просуванням товарів і послуг інших компаній, що діють за іншим принципом. Вони планують, організовують рекламні кампанії і отримують за це винагороду від рекламодавців. В залежності від типу та особливостей структура рекламного агентства може дещо відрізнятися. Однак основні складові практично завжди залишаються незмінними.

Сьогодні рекламним агентством називається організація, яка надає ряд послуг з планування, створення і просування реклами. Такі компанії можуть спеціалізуватися на одному її вигляді. Наприклад, просуванням реклами на радіо. Якщо ж компанія розповсюджує інформацію про товар в різних джерелах, вона здатна охопити контингент споживачів комплексно. Це рекламне агентство повного циклу.

Різновиди агентств

Просування та розробка реклами є досить складною задачею, що вимагає від структурних елементів організації повній злагодженості дій. Існує кілька різновидів агентств, які відрізняються своєю спеціалізацією.

Організації повного циклу розробляють стратегію, тактику проведення кампанії. Вони виробляють і просувають рекламу, розміщуючи її на різних ресурсах. Це великі організації, що займають лідируючі позиції на ринку.

Спеціалізовані агентства виконують переважно одну функцію на шляху просування інформації про товар або послуги. Дизайн-студії розробляють концепції кампанії, оформляють інформацію відповідно до вимог ринку і замовника.

Медійні агентства виступають посередником між ЗМІ та замовником. Вони також можуть надавати послуги з планування кампаній, розробляти графіки і плани появи реклами на тих чи інших майданчиках.

BTL агентства організовують промо-акції. PR-агентства сприяють встановленню серед покупців позитивної думки про продукцію замовника. Також сьогодні існують агентства, що займаються просуванням сайтів в інтернеті.

Існують компанії, які займаються виготовленням і розміщенням зовнішньої реклами, а також організації, які проводять маркетингові дослідження ринку.

Послуги спеціалізованих агентств

Від типу організації залежить, які послуги надає рекламне агентство. Вузький перелік послуг надають спеціалізовані компанії. У них може бути присутнім або відсутнім власне виробництво.

Спеціалізоване агентства можуть створювати один вид реклами, наприклад, зовнішню, друковану, розміщений в інтернет-ресурсах і т. д. Такі компанії можуть займатися також закупівлею майданчиків для розміщення необхідної інформації, ефірного часу і т. д. Також може різнитися вид реклами. Вона може бути політичною, просувати певний тип товарів або послуг.

Також спеціалізовані компанії можуть працювати з певною аудиторією, розміщувати рекламу за кордоном або всередині країни, певної адміністративної одиниці.

Послуги агентств повного циклу

Рекламне агентство повного циклу є великим підприємством. Його діяльність здійснюється одразу в кількох напрямках. Перелік їх послуг у сфері реклами найбільш повний.

Такі компанії проводять вивчення ринку, який належить освоїти рекламної кампанії, а також цільової аудиторії. Агентство повного циклу проводить стратегічне планування, займається постановкою цілей і завдань, планує бюджет і графіки виходу реклами.

Тактичні рішення по складанню кошторису витрат також покладаються на певні відділи подібних компаній.

Після проведених досліджень агентство створює рекламу. Оформляються телевізійні, радіоролики, створюються сайти в інтернеті, друковані оголошення або зовнішня реклама. Після цього досліджується ефективність розроблених заходів кампанії. При необхідності проводяться коригування в окремих частинах її проведення.

Основні відділи

Розробка реклами проводиться в процесі злагодженої роботи декількох основних підрозділів агентства. Структура може відрізнятися в залежності від цілей організації. Великі агентства повного циклу об’єднують працівників певної спеціалізації у відділи. Кожен з видів структурного підрозділу виконує визначені функції.

Практично у всіх подібних організаціях є такі відділи:

  • художній (творчий);
  • виробничий;
  • виконання замовлень;
  • маркетингу;
  • фінансово-господарський.

Структура може відрізнятися. Деякі великі агентства вважають за краще користуватися послугами спеціалізованих організацій в тому чи іншому питанні. Однак найчастіше в межах їх підприємства діє безліч відділів, які мають свою спеціалізацію.

Організаційна структура

Організаційна структура рекламного агентства може бути різною. Одним з найпоширеніших варіантів є організація на чолі з директором. Йому підпорядковуються керівники кожного відділу. Наприклад, це можуть бути директора адміністративного, художнього, розпорядчого відділу, а також зв’язків зі ЗМІ. Їм підпорядковуються працівники з певною спеціалізацією.

Так, директор-розпорядник керує менеджерами, які шукають замовлення на розміщення реклами. Керівник художнього відділу контролює роботу художників, виконавців, копірайтерів. Адміністрації ж підпорядковується канцелярія, бухгалтерія. Директор зі зв’язків зі ЗМІ може самостійно виконувати всі функції, покладені на відділ або мати в своєму підпорядкуванні певну кількість виконавців.

Кожне агентство у процесі свого створення і розвитку вибирає таку організаційну структуру, яка дозволить йому виконувати поставлені завдання і цілі максимально ефективно з мінімальною кількістю витрат.

Творчий відділ

Творчий відділ у рекламному агентстві включає в себе художників, авторів, дизайнерів і інших співробітників, які працюють над оформленням відповідної інформації. Вони генерують ідеї звернення до цільової аудиторії, а також знаходять оптимальні засоби для їх реалізації.

Цей відділ є одним з найбільш важливих в роботі агентства. Його співробітники повинні поєднувати не тільки вміння правильно і красиво подати інформацію, але і врахувати психологічні фактори впливу на споживачів.

Практично у всіх великих рекламних агентствах є свої власні творчі або художні відділи. Це дозволяє виробити певний стиль реклами, зробити бренд упізнаваним. Невеликі агентства звертаються до платних послуг спеціалізованих організацій, які допомагають красиво й правильно оформити рекламну інформацію.

Виробничий відділ

Виробничий відділ рекламного агентства координує процес матеріального виготовлення розробленої продукції. Вони отримують розроблений художніми фахівцями макет, текст. Цей матеріал виробничий відділ роботи в потрібну форму.

Співробітники цієї спеціалізації контролюють строки виготовлення, якість готової роботи і всіх етапів технологічного циклу. В цей відділ входять менеджери по виготовленню друкованої реклами, режисери, продюсери і т. д.

Щоб створити, наприклад, друковані матеріали, виробничий відділ закуповує всі необхідні матеріали, шрифти, ілюстрації для оформлення своєї роботи. Співпрацює агентство з виробниками фарб, фотоклише, інших матеріалів.

До складу підрозділу може входити друкарня, майстерні по виготовленню щитів, рекламних носіїв і т. д.

Адміністративний відділ

Адміністративний відділ рекламного агентства включає в себе канцелярію, бухгалтерський відділ. Вони займаються забезпеченням нормальної роботи всього підприємства. В канцелярії проводиться оформлення наказів директора про процесі роботи організації. Також цей відділ відповідає за оформлення різної обов’язковою для об’єкта господарської діяльності документації. З його допомогою на роботу приймають співробітників.

Секретаріат також може входити в структуру цього агентства. Він займається передачею інформації всередині організації та зовнішніми партнерами, замовниками. Це допоміжний елемент, який також дозволяє забезпечити нормальне функціонування агентства.

Бухгалтерія займається питаннями оплати праці, фінансування діяльності компанії. Тут ведеться відповідний облік грошових коштів компанії, що контролюються економічні показники роботи підприємства.

Відділ по роботі з клієнтами

Відділ по роботі з клієнтами рекламного агентства також є важливою складовою організації. Співробітники цієї спеціалізації залучають нових замовників, зміцнюють, підтримують зв’язки всередині існуючої клієнтської бази. У великих агентствах на посаду можуть приймати співробітників, які можуть займатися питаннями співробітництва з одним великим клієнтом або кількома невеликими замовниками.

Від якості функціонування відділу по роботі з клієнтами залежить добробут всієї організації. Тому до професіоналізму співробітників цього напряму висувають підвищені вимоги. Представники цього відділу повинні розбиратися в особливостях бізнесу замовника, добре орієнтуватися в галузі. Також співробітники повинні знати законодавство.

Щоб мати можливість укладати вигідні великі угоди, співробітники відділу по роботі з клієнтами повинні вивчати структуру ринку, на якому працюють потенційні замовники, рівень та особливості конкуренції. Також вони повинні бути інформовані про потенційної споживчої аудиторії, для якої буде спрямована реклама.

Медійний відділ

Медійний відділ рекламного агентства займається налагодженням зв’язків із ЗМІ. У функціональні обов’язки співробітників цього напрям входить заключення договорів з різними компаніями, на ресурсах яких можна помістити підготовлену інформацію.

Співробітники цього відділу відповідають за пошук каналів, на яких буде транслюватися або розміщуватися реклама. Це можуть бути друковані видання, сайти в інтернеті, телебачення, радіо і т. д.

Також у деяких агентствах цей відділ займається питаннями моніторингу ефективності реклами, розміщеної на тих чи інших ресурсах.

Маркетинговий відділ

Структура рекламного агентства може також включати в себе маркетинговий відділ. Він проводить дослідження ринку, розробляє стратегію розвитку організації. Цей відділ вивчає стан агентства на ринку, розробляє заходи щодо поліпшення його конкурентної позиції.

Завдяки маркетинговому відділу компанія може зберегти свої позиції, зміцнити їх. При цьому оцінюються існуючі потреби замовників, контингент цільової аудиторії. Це дозволяє просувати бренд, робити його упізнаваним.

Розглянувши особливості структури рекламного агентства, можна зрозуміти особливості взаємодії відділів, їх внесок у загальний розвиток організації.