Судове постанову: визначення, поняття і види. Постанова про судової практиці

Судове рішення – одна з правових категорій, з якими стикаються читачі процесуальних кодексів. Як постанови згадуються окремі акти судів у всіх видах судочинства. Яка між усіма ними різниця?

Термінологія

У процесуальних кодексах даються роз’яснення термінів. У ЦПК, наприклад, судовими постановами іменуються всі без винятку акти, що виносяться судами. Таке загальне позначення. До всіх без винятку пред’являється ряд вимог, і про них поговоримо нижче.

Судді виносять ухвали, рішення і постанови. Що між ними спільного і яка між ними різниця?

Які рішення приймаються по справі

Судова постанова – це, насамперед, результат реалізації суддями їх повноважень. Воно відображає думку суду з усіх питань, що виникають в ході розгляду справи та суті спору.

Документальне закріплення процедур

Всі дії судді закріплюються документально. Секретар чи помічник, розробивши документ, подають його на підпис судді, і той ставить на ньому свій підпис. Якщо папір слід надіслати учасникам справи, ще і ставиться печатка, підтверджує достовірність документа.

Деякі дії, наприклад, визначення про відмову у витребуванні доказів, не формується як окремого документа. У протоколі засідання ставиться відмітка про те, яке судове постанову прийнято за клопотанням сторони.

У процесуальному законодавстві дано чіткі вказівки про те, в якій ситуації як діяти.

Як захистити свої інтереси, якщо суддя ігнорує прохання, або відмовляє в них, а ніяких додаткових позначок у протоколі не робиться?

Викладати свої прохання в письмовому вигляді і подавати їх через канцелярію, а у себе залишати копії заяв, тоді суддя й друга сторона не зможуть стверджувати, що відповідних запитів подано не було.

Систематизація судових актів

Перелік такий:

 • визначення;
 • рішення;
 • постанову;
 • судовий наказ.

Судові визначення

З них починається провадження у справі у всіх інстанціях, ними оформлюються проміжні дії і підсумкові рішення у справах особливого виробництва, підсумкові рішення апеляційної, касаційної чи наглядової інстанції, що залишили акти нижчестоящих судів без змін.

Таким чином, визначення – акт, що приймається суддями частіше інших. Рішення в справі може бути одне, зате визначення виносяться кілька разів навіть у найпростішому справі.

Рішення

Рішення завжди виноситься по суті. Суддя або погоджується із заявою, або немає, або робить це частково. До цієї різновиди судових актів пред’являються більш суворі вимоги, і їх порушення тягне безумовне скасування.

Документ відображає доводи сторін, обставини, виявлені судом, трактування законодавства та їх оцінку з точки зору суду. Відсутність належної мотивування — знак невпевненості судді у правильності своїх дій.

Постанова

Так називаються кінцеві акти суду наглядової інстанції по справі в цивільному процесі.

Розгляд по кримінальній справі на судовій стадії оформляється постановами, якщо справою зайнятий один суддя. Якщо суддів кілька – проміжні рішення оформляється у вигляді визначень.

Постанова про судову експертизу – плід дій або слідчого або судді.

Всі експертизи, призначені в ході слідства, називаються судовими.

Судовий наказ

Приймається за заявами громадян і організацій, перелік приводів для подібних звернень закритий і розширенню не підлягає. Весь список підстав являє собою спори про стягнення грошових коштів і визнання прав на майно (ціною до 500 тис. руб.).

Виноситься лише за наданими матеріалами та без виклику сторін. Відмова у видачі або його скасування дають заявнику право вийти до суду з позовом у загальному порядку з тим же проханням щодо боржника. Оформляються накази інакше, ніж інші акти судів. Про це більш докладно йдеться в постанові пленуму про судову практику в справах наказного провадження.

Загальні вимоги до оформлення актів проміжного характеру

 • найменування суду;
 • найменування документа (ухвала, рішення або постанову)
 • прізвище та ініціали судді, секретаря;
 • короткі відомості про подану прохання, її утриманні;
 • мотиви, якими керувався суддя, приймаючи рішення та статті процесуального закону;
 • істота рішення (відмовити у клопотанні або задовольнити його, повністю або частково) або прийняти інше рішення (залишити позов без руху або повернути його і т. д.).
 • дата та підпис судді та секретаря.

Зміст актів, винесених по суті справи

У документі зазначається:

 • найменування суду;
 • прізвища та ініціали суддів і секретаря;
 • коротко викладаються обставини справи, вимоги сторін або позивача;
 • доводи сторін;
 • оцінка доказів судом, посилання на законодавство;
 • причини, чому суд вважає доводи необґрунтованими, а докази незаконними або не мають відношення до розгляду;
 • згоду з позовом або відмову у ньому (далі перераховуються прохання, з якими суд погодився).
 • дата винесення рішення та підпис судді.

Якщо повну версію судового акта видали пізніше, на документі ставиться ще і дата виготовлення повній версії.

Постанови про практику

ЗС РФ видає Постанови Пленуму про судову практику. Що вони являють собою і який у них статус?

В постановах даються загальні роз’яснення щодо застосування законодавства без посилань на конкретну справу, простіше кажучи, як в цілому слід розуміти і застосовувати ту чи іншу норму матеріального і процесуального права. Таким чином забезпечується формування єдиного розуміння законодавства та його застосування.

Періодично в документи вносять зміни. Чому? Верховний Суд змінює свій погляд або внесені зміни в законодавство. Треба сказати, що постанови часто відстають від законів в плані оновлення, і це викликає труднощі для суддів і юристів, які беруть участь у справах.

Крім змін, що вносяться зміни та доповнення, що описують проблеми, яких раніше не було, або їх не помічали.

Раніше, у радянський час, постанови мали обов’язкову силу. Зараз такого положення немає, і, згідно чинного законодавства, Постанова Пленуму Верховного Суду РФ » про судової практиці має рекомендаційний характер.

Одночасно в процесуальному законодавстві одна з підстав для перегляду справ у порядку нагляду – недотримання судами однаковості практики.

В цілому проблема залишається відкритою і до кінця невирішеною.

Узагальнення або огляди

Щоквартально видаються огляди. Вони затверджується Президією суду. Це не що інше, ніж постанова про судової практиці. Розбираються нюанси спорів, що дійшли до Президії Суду, викладаються причини, по яких раніше винесені рішення скасовані або змінені.

Огляди дають шанс побачити, як дивиться вища судова інстанція на норми закону та їх застосування в розрізі конкретного спору. Учасникам процесу з допомогою прикладів простіше усвідомити розуміння законодавства судами.

Подібні вивчення матеріалів проводяться по справах, розглянутим в різних регіонах, що показує загальну картину в країні.

Огляди цінні ще й тим, що вони відображають практику по цивільним, господарським, кримінальним справам, спорах за участю військовослужбовців. До того ж робляться повідомлення про рішення, прийнятих ЄСПЛ і комітетами ООН щодо РФ.

Періодично судами всіх рівнів робляться місцеві огляди, вони характерні різним рівнем інформативності. Деякі вважаються вдалими і активно використовуються.