Атестація керівників і фахівців: підготовка і правила проведення

Атестацію керівників і фахівців організацій проводять для того, щоб підвищити ефективність роботи підприємств, поліпшити підбір і розстановку наявних кадрів, дати стимул для зростання кваліфікації і підвищити їх відповідальність за фактичні результати господарської діяльності організації. Ще однією метою цього заходу є розвиток ініціативності і активності у керівників і фахівців.

Що оцінюється?

За підсумками названого процесу буде проведена оцінка професійних, ділових і моральних якостей керівників і фахівців, вміння і здатність проводити роботу з людьми. Спеціальна комісія зробить висновок про відповідність кожного атестується займаної посади. Атестація керівників проводиться як в муніципальних установах, так і в промислових.

Основні завдання процедури

До основних завдань атестації керівників і фахівців відносять:

 • З’ясування службової відповідності працівника займаної посади.
 • Визначення наявності перспектив використання потенційних здібностей і можливостей керівника або спеціаліста.
 • Стимуляція росту їх професійної компетенції та відповідності.
 • Виявлення необхідності підвищення кваліфікації.
 • Виявлення ступеня професійної підготовки, а при необхідності призначення фахівця перепідготовки.
 • Забезпечення можливості просування та перестановки кадрового складу, наприклад своєчасного звільнення від займаної посади, пониження в посаді.
 • Строки проведення, склад комісії

  Яких-небудь конкретних строків для проведення атестації керівників немає. Графік і точні терміни встановлюються адміністрацією міста і затверджуються відповідною постановою.

  До складу комісії входять: голова, його заступник, секретар, члени комісії. Точний склад визначається постановою, яка стверджує глава міста. Але існує група осіб, які не піддаються чергової атестації:

  • вагітні;
  • співробітники, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною (вони підлягають атестації тільки після 1 року після виходу на роботу);
  • фахівці, які не пропрацювали 1 року.

  Порядок проведення

  Для проведення атестації керівників організацій муніципального типу необхідно на всіх співробітників, що підлягає їй, надати службову характеристику, не пізніше ніж за 2 тижні. Її готує галузевий комітет адміністрації міста. Цей документ повинен містити всебічну оцінку особистості, її сильні і слабкі сторони, індивідуальні здібності, показники роботи організації за попередній рік і сам атестаційний лист. При наявності, надається також результати попередньої перевірки.

  Працівник повинен бути ознайомлений зі своєю характеристикою не пізніше, ніж за 2 тижні до наступної атестації.

  Створена комісія спочатку слухає кожного працівника, потім задає питання, які стосуються його займаної посади. Також члени комісії переглядають надані їм матеріали. Результати їх діяльності, можуть мати наступні оцінки:

 • Фахівець відповідає своїй посади.
 • Працівник відповідає своїй посаді, але за умови виконання рекомендацій, наданих комісією, а також при поліпшенні його роботи з повторної перездачею атестації через 1 рік.
 • Атестований не відповідає своїй посаді.
 • Крім того, у названої комісії є повноваження про внесення рекомендацій про зміну заробітної плати, заохочення, підвищення або скасування надбавок до окладу, включення людини у резерв на підвищення або ж на відсторонення від посади.

  Комісією також вносяться пропозиції по підвищенню кваліфікації працівників, поліпшення трудової діяльності, зазначаються мотиви, на підставі яких даються рекомендації. Оцінка діяльності керівників організації муніципального типу та рекомендації приймаються членами комісії шляхом відкритого голосування, яке проводиться у відсутності атестується.

  Правила атестації керівників і фахівців свідчать, що процедура буде проведена за присутності не менше 2/3 кількості членів комісії, які раніше були затверджені відповідною постановою. За результатами голосування атестується може бути визнаний відповідним посади і навпаки. При рівності голосів рішення приймається на користь атестується.

  Атестаційний лист – це документ, куди заносяться результати перевірки, оцінка та рекомендації для фахівця. Він складається в одному примірнику і підписується всіма членами комісії. Характеристика і атестаційний лист зберігається в особовій справі працівника. Якщо виникли трудові спори, які пов’язані з минулої атестацією, то вони можуть розглядатися у відповідності з цим чинним законодавством.

  Навіщо потрібна ця процедура

  Існує безліч способів виявити реальний рівень кваліфікації працівника, відповідність його посади, підібрати правильну мотивацію, але провідне місце займає підготовка та атестація керівників і фахівців.

  Саме з її допомогою стає зрозумілі справжні можливості конкретного працівника. Цей метод дозволяє підвищити якість роботи не тільки конкретної людини, але й організації в цілому.

  У чому різниця між оцінкою і атестацією працівників

  Найсуттєвіша відмінність криється в нормативній базі, яка регламентує описувану процедуру. Оцінка роботи людини проводиться на підставі нормативних документів організації. А конкретні правила проведення атестації персоналу знаходяться не тільки в державних нормативних документах, але і в Трудовому Кодексі Російської Федерації.

  Ще одна відмінність в тому, що на підставі оцінки роботи людину не можна звільнити або зменшити заробітну плату, виписати йому штраф і т. д. Такі заходи можуть прийматися тільки внаслідок поганих результатів атестації.

  У співробітника є можливість звернутися до суду, якщо він не згоден з результатом оцінки його трудової діяльності. У цьому випадку організація зіткнеться з низкою неприємних моментів.

  При оцінці працівника підприємство задається більш масштабними цілями, ніж при атестації. У керівництва з’являється можливість визначити, наскільки конкретний співробітник справляється з посадою.

  Атестація керівників буде показувати професійні якості, якими володіє людина, а що стосується нерозкритого потенціалу, то тут він не буде грати ніякої ролі. Потенціал працівників та його перспективи начальство може визначити за допомогою оцінки роботи. Крім того, при цьому вирішуються такі ж завдання, що і при атестації.

  Цікаве:  Суть роботи поліції. Як влаштуватися на роботу в поліцію?

  Важливим моментом є дотримання в точності термінології. Це пов’язано з тим, що неправильно застосоване поняття відразу змінює суть, мета та значення одержаних результатів.

  Основні цілі

  Проведення атестації керівників і персоналу переслідує наступні цілі:

  • Отримати оцінку ефективності роботи.
  • Виявити відповідність займаній посаді.
  • Визначити слабкі місця в професійній підготовці.
  • Розробити програми для майбутнього вдосконалення.
  • Визначити рівень уміння працювати колективно.
  • Виявити стимули у працівника для підвищення якості роботи і виконання своїх прямих обов’язків.
  • Виявити напрямки для майбутнього професійного зростання.
  • Удосконалювати систему роботи у кадровій службі.
  • Посилити рівень трудової дисципліни і відповідальності.
  • Скласти список працівників, які підлягають скороченню.
  • Оптимізувати мікроклімат в колективі.

  Атестація співробітників промбезпеки

  Всі промислові підприємства, чия діяльність так чи інакше пов’язана з виробничими об’єктами, що представляють собою небезпеку, повинні проводити заходи щодо запобігання НС, аварій, несприятливих наслідків.

  Атестація керівників і фахівців з промислової безпеки забезпечує цю саму безпеку, видаючи спеціальні допуски до роботи. Керівництво зобов’язане вести контроль безаварійного експлуатування об’єктів, знати необхідні нормативи, допускати до роботи фахівців, які пройшли атестаційну перевірку.

  Атестаційна перевірка керівників з промбезпеки повинна проводитися 1 раз в 5 років. По ходу виконання тестових завдань перевіряються знання:

  • загальних вимог з промбезпеки;
  • вимог до безпеки з питань, які входять у компетенцію атестується;
  • нормативних критеріїв енергетичної безпеки;
  • вимог безпеки споруд гідротехнічного типу.

  Види атестації з промбезпеки та періодичність проходження

  Наказом Ростехнагляду від 29.01.2007 року № 37 встановлюється періодичність проведення атестаційної перевірки фахівців і керівників. Так, первинну перевірку необхідно проводити не пізніше 1 місяця після переведення фахівця на інший вид роботи, призначення його на посаду або переходу в іншу організацію.

  Періодичність перевірки складає 1 раз в 5 років, якщо в конкретній області не передбачена інша періодичність допомогою спеціальних нормативних актів.

  Позачергову перевірку знань в області промбезпеки проводять у відношенні персоналу і керівників, в чиї обов’язки входить несення відповідальності за ведення робіт на об’єкті, на якому був зафіксований нещасний випадок з летальним результатом або аварія.

  Атестаційна перевірка працівників закладів освітнього типу

  Більш високі вимоги пред’являються до працівників, які займають керівні посади. Адже вони несуть величезну відповідальність за рівень підготовки майбутніх фахівців.

  Атестація керівників освітніх установ проводиться 1 раз в 5 років. Людина, який пропрацював менше 1 року, не проходить дану перевірку. Крім того, існує ще група осіб, які звільняються від неї:

  • керівники, які отримали посаду згідно з наказом Уряду або Президента Російської Федерації;
  • тимчасово виконуючі обов’язки;
  • вагітні або працівники, які перебувають у декретній відпустці.

  Атестація керівників освітніх установ зазнала деякі зміни в 2018 році. В основному, це торкнулося документації, яку необхідно підготувати для комісії. Співробітник зобов’язаний надати:

 • Згоду в письмовому вигляді на проходження атестації керівників, яка складається на підставі відповідного повідомлення.
 • Згоду в письмовому вигляді на те, щоб члени комісії провели дослідження і розгляд наданих документів, даних.
 • Підсумковий звіт своєї діяльності, повну інформацію про роботу на посаді керівника освітнього закладу.
 • Документи, що містять інформацію про те, як виконується загальна навчальна програма.
 • Рекомендації і думку від колегіальних органів.
 • Будь-які інші документи, що стосуються трудової діяльності, які керівник вважав за потрібне надати.
 • Також існує список додаткової інформації, яку до атестації керівник навчального закладу зобов’язаний підготувати. У перелік входить:

  • інформація про доходи, витрати;
  • про наявне майно;
  • факти одруження, розлучення, народження дітей;
  • трудова книжка, документи, що підтверджують наявну освіту, вчені звання, почесне звання;
  • повний перелік науково-дослідних робіт.

  Крім цього, на атестацію керівників закладів освітнього типу необхідно підготувати інформацію про заплановану програму з розвитку навчальної організації.

  Ще одна важлива зміна стосується правки самого процесу атестації. Вона повинна здійснюватися у 2 етапи. Перші етап заснований на підтвердження співробітником рівня його власних професійних навичок. Другий полягає в підтвердженні рівня наявної кваліфікації.

  Аттестуемому важливо надати повний перелік необхідної інформації, в іншому випадку він не буде допущений до процедури.

  Порядок проведення атестаційної перевірки керівників освітніх організацій

  В першу чергу видається указ, що містить інформацію про майбутній процесі із зазначенням посад, які піддаються перевірці, і термінів її проведення. У наказі відображається також мету перевірки. Від цього буде залежати склад атестаційної комісії та наслідки для працівників, що не пройшли перевірку.

  Всі працівники повинні бути в обов’язковому порядку ознайомлені та цим наказом. Далі затверджується точний склад комісії, куди входять представники муніципальних і федеральних органів управління. Співробітники надають їм для оцінки своєї діяльності необхідні документи. Після їх вивчення, аттестуемому задаються цікавлять питання комісію, робиться висновок про його роботу і даються рекомендації.