Моральні почуття – це… Визначення, поняття, методи виховання і вплив на життя людини і суспільства в цілому

Гарантія безпеки будь-якої країни — висока моральність її громадян. Це не високопарні слова, а істина підтверджується безліччю історичних прикладів, які доводять її безумовність. Трудові і бойові подвиги в ім’я свободи і процвітання Батьківщини продиктовані не особистим інтересом її громадян, а високими духовними почуттями.

Актуальність морального виховання дітей

Засоби масової інформації рясніють шокуючими повідомленнями: там підлітки побили товариша або вчителі, тут обікрали магазин, вчинили дику розправу над тваринами, з помсти підпалили будинок сусіда, влаштували автокатастрофу заради ефектних кадрів в інтернеті… Далеко не завжди ці дикі вчинки здійснюються під впливом алкоголю або наркотиків.

Чому це відбувається? Ні батьки, ні школа не вчать красти, калічити, вбивати, розважатися за рахунок чужого горя. Змінилися моральні ідеали і орієнтири? Ослабло виховні вплив сім’ї та школи? Немає приголомшливих прикладів моральної самовідданості?..

Напевно, це тема для масштабного соціологічного дослідження. Очевидно те, що сьогодні проблема виховання високоморальної людини надзвичайно актуальна, моральні почуття – це продукт цілої системи сімейного та суспільного виховання.

Що таке моральність?

Первісна моральність, мабуть, зародилася, коли людина почала розуміти, що вижити в дикій природі легше, якщо установити в суспільстві правила взаємодопомоги: допоможи іншому і не шкодь йому. Змістове збагачення цього поняття відбувалося по мірі ускладнення правил колективного буття і розвитку почуттів, емоцій людини. Він свідомо став узгоджувати свої дії з нормами свого племені, оскільки власне благополуччя безпосередньо залежить від благополуччя колективного співіснування.

Мораль і моральність — синоніми, що позначають якийсь кодекс, систему прийнятих правил, норм поведінки по відношенню до інших членів суспільства і до самого суспільства. Моральні почуття – це основа моральної поведінки людини.

Моральна зрілість — це…

Моральне виховання неможливе без формування в кожній людині знання моральних ідеалів, норм і правил, потреби слідувати їм у всіх обставинах.

Результатом такого виховання є розвиток високих моральних почуттів людини (обов’язку, совісті, сорому, честі, гідності, співчуття, милосердя, терпимості і т. д.) і таких якостей особистості, як відповідальність за себе, за інших, за загальну справу), сміливість, патріотизм, принциповість та ін.

Внутрішні морально-етичні почуття неодмінно виражаються у зовнішній культурі поведінки людини, в його повазі до інших людей, готовність підкорятися суспільним вимогам і контролю. Вони не дозволять особистості обрати ганебні суспільством способи досягнення життєвих цілей.

Суть моральної зрілості людини виражається в її критичному ставленні до себе і вміння керувати власною поведінкою за загальноприйнятим нормам. Така людина бачить власні недоліки і готовий до самовиховання.

Патріотизм як моральне почуття

Любов до Батьківщини починається з любові до батьків, до своєї сім’ї, до власного дому, села, міста. У міру дорослішання у людини з’являються такі високі морально-патріотичні почуття, як гордість за своїх земляків, за історію своєї країни, повагу до її символіки, готовність самовіддано трудитися на загальне благо, готовність до захисту і самопожертви в ім’я національної свободи.

Виховання патріотизму передбачає повагу до законів країни і їх безумовне виконання, толерантність по відношенню до традиціям і звичаям, вірі людей інших національностей.

Моральні почуття людини — це свого роду внутрішній рушій, що спонукає його до активної дії. З іншого боку, вони можуть змусити його припинити діяльність, що суперечить суспільним етичним нормам.

Моральне самовиховання

Виховання людини відбувається шляхом зовнішнього, стороннього впливу на його особистість (сім’я, школа, трудовий колектив). Вершиною формування моральних почуттів особистості є поява у неї внутрішнього усвідомлення необхідності займатися самовдосконаленням, тобто самовихованням.

Мета самовиховання — формування в собі найкращих звичок, прагнень, якостей і позбавлення від негативних. Для цього необхідно розвинути в собі звичку до самоаналізу, самостійної оцінки не тільки власних вчинків, але і їх внутрішніх мотивів. Важливо, щоб самоаналіз ґрунтувався на еталонних уявленнях про мораль і право.

Правильна етична оцінка своїх дій та їх мотивів штовхає людини на визнання своїх хибних вчинків, на пошук шляхів їх виправлення і відновлення його авторитету в думці оточуючих.

Приводів до роздумів про якості власної особистості безліч, оскільки моральні почуття – це велике поле для філософських роздумів і часом вимагають негайного дозволу. По суті, те, що він поставить під главу кута — власний інтерес чи інтерес іншої особи, суспільства - це один з показників рівня вихованості людини.

Методи виховання моральних почуттів

Сім’я, освітні заклади, громадські організації виконують замовлення держави на виховання особистості з певними моральними якостями.

У сімейному вихованні використовуються в основному такі методи:

  • особистий приклад батьків,
  • пояснення,
  • приклади з життя, кіно і літератури,
  • аналіз, пояснення почуттів і вчинків дітей та інших осіб,
  • заохочення, стимулювання добрих почуттів і вчинків,
  • вимоги,
  • покарання.

Моральні почуття — це стан душі, вони приховані від очей сторонніх. Батьки повинні стимулювати дитячу безпосередність у їх вираженні, заохочувати довірчі душевні бесіди, в процесі яких відбувається як формування, так і корекція почуттів зростаючого людини. Правильний сімейний уклад також служить цієї мети.

Дитячий садок і школа — наступники сімейного виховання. Програми формування морально-етичних почуттів у дітей включають в себе і колективні та індивідуальні форми взаємодії з вихованцями. У навчальній та позанавчальній діяльності, у праці, у спеціально організованих контактах з ветеранами війни і праці, військовослужбовцями, представниками різних видів мистецтва відбувається обмін не тільки життєвим, але і чуттєвим досвідом дорослих з дітьми.

Поряд з традиційними методами педагоги використовують військово-патріотичні ігри, відвідування місць бойової і трудової слави, волонтерські акції, вшанування дітей і дорослих, які виявили в критичних ситуаціях найкращі моральні якості.

Неодмінними умовами успішного застосування методів формування морально-патріотичних почуттів і поведінки дітей і підлітків є неухильне дотримання норм суспільної моралі з боку дорослих, справедливість заохочень і покарань. На шанобливе ставлення до особистості вихованця повинні застосовуватися такі методи, як переконання, навіювання, вправи у моральних вчинках, корекція небажаного поведінки через формування моральних почуттів і переживання.