Освіта простого минулого часу і вправи Past Simple

Про хронологію подій ми можемо судити по часу. У російській три форми часу: минуле, сьогодення і майбутнє. В англійській мові за допомогою дієслова можна не тільки визначити дію, але і показати, як воно протікає.

Лінгвісти в англійській мові розрізняють 12 часових форм, вивчення яких починається з відпрацювання вправ Past Simple. При утворенні часу використовуються правильні та неправильні дієслова.

Форма Past Simple Tense правильних дієслів утворюється за допомогою додавання суфікса –ed до невизначеною формою дієслова в усіх особах: to travel – I travelled; to wash – he washed; to warm – we warmed. Наприклад:

I lived in New-York.

Не lived in New-York.

She lived in New-York.

We lived in New-York.

You lived in New-York.

They lived in New-York.

Неправильні дієслова

Час неправильних дієслів утворюються не за загальним правилом. Їх просто треба запам’ятати!

Вправи на Past Simple у підручниках можуть виглядати так.

Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Past Simple:

 • Their children (to listen) to music and (to play tennis.
 • My mother (to cook) breakfast in the kitchen.
 • In the evening our family (to have) dinner, (to watch) TV and (to go) to bed.
 • I (to get) up at five o’clock yesterday.
Цікаве:  Щастя - це... Суть щастя, визначення

Пропозиції з запереченням утворюються за допомогою дієслова to do, який стоїть в минулому часі. Як відомо, дієслово to do допоміжний, тому додаємо частку not, ставимо дієслово в невизначену форму і після допоміжного дієслова ставимо частку not :

 • I did not want/build.
 • He did not want/build.
 • She did not want/build.
 • It did not want.
 • We did not want/build.
 • You did not want/build.
 • They did not want/build.

Питальні речення складаються з питальним словом, допоміжним дієсловом у формі минулого часу, підметом і невизначеної форми смисловим дієсловом (без to):

 • Where did he last summer work?
 • When she did visit her friends?
 • Did it work?
 • Did we work?
 • What did you do in the park?
 • Did they work?