Посадова інструкція касира: обовязки та вимоги

За останні роки професія касира значно змінилася в зв’язку з розвитком мережевих технологій і економіки в цілому. Зараз це фінансовий спеціаліст, що керує грошовими запасами підприємства. Він займається не тільки прийомом і видачею грошей, але і передає цінні папери, обробляє банківські пластикові картки. У деяких компаніях необхідно також займатися електронними грошима. Дуже часто ці фахівці поєднують кілька професій одночасно, виконуючи додаткові обов’язки.

Вимоги до касира

Роботодавці дуже цінують претендентів, вміють розподіляти свою увагу, концентруватися. Оскільки ця робота пов’язана зі спілкуванням з людьми, співробітник повинен бути привітним, комунікабельним, а також мати хорошу стресостійкість.

Крім особистих якостей, від співробітників часто вимагається уміння використовувати персональний комп’ютер і спеціалізоване програмне забезпечення. Працівники повинні вміти здійснювати касові операції, вести необхідну документацію. Також акцент йде на наявність досвіду роботи. У деяких компаніях від співробітників додатково вимагається знання англійської мови і наявність спеціалізованої освіти.

Загальні положення

Фахівець, що приймається на цю посаду, є технічним виконавцем. Щоб отримати цю роботу, претендент повинен отримати початкову професійну або середню загальну освіту. У другому випадку співробітникові також потрібно пройти спеціальну підготовку.

У більшості випадків роботодавці не вимагають наявності стажу роботи. Прийняти або звільнити працівника з посади може директор компанії або керівник підрозділу, де працевлаштований касир.

Знання

Посадова інструкція касира передбачає, що працівник повинен володіти певними знаннями, вивчити всю керівну документацію організації, яка стосується його діяльності, добре розбиратися у формах банківської та касової документації. Він повинен чітко знати правила, що стосуються роботи з грошовими коштами і цінними паперами, у тому числі їх прийомом, видачею, зберіганням і обліком.

Посадова інструкція касира передбачає, що він знає, як оформлюється прибуткова і видаткова документація, які в компанії встановлені ліміти готівкових грошей в касі. Працівник зобов’язаний розуміти, як забезпечувати схоронність цінностей компанії, як слід вести касову книгу, складати звітну документацію. Крім цього, в його знання повинні входити правила використання обчислювальної техніки і персонального комп’ютера. Він повинен знати основи трудового законодавства, внутрішній розпорядок компанії, положення про охорону та організації праці.

Функції

В обов’язки касира входить здійснення операцій, що стосуються прийому, обліку та зберігання коштів і цінних активів. Він повинен стежити за їх збереженням за всіма правилами, які враховані в організації. Крім цього, співробітник займається оформленням документів і отриманням грошових коштів і цінних паперів, які потім виплачує службовцям в якості зарплати і премій.

Також він займається виплатами відрядних та іншими витратами компанії, веденням касової книги, яка заповнюється на підставі надходять і витрачаються фінансових коштів, звіркою реального залишку суми з даними облікової документації. Касир записує в список купюри, які стали старими, і займається їх передачею у спеціальні органи для того, щоб їх замінили.

Обов’язки

В обов’язки касира входить передача грошей інкасаторам, ведення касового обліку, він повинен дбайливо звертатися з довіреними йому цінностями і дотримувати всі правила для захисту і збереження активів компанії від зловмисників. Крім цього, працівник відразу ж повідомляє своєму керівництву про будь-які обставини, які можуть загрожувати збереження цінностей, довірених йому за службовим обов’язком.

Дуже важливо, щоб працівник розумів, що ні за яких обставин не можна розголошувати важливі деталі його роботи згідно інструкції по техніці безпеки касира. Конфіденційною інформацією вважаються відомості про зберігання фінансів, коли і куди вони відправляються, при яких обставинах будуть перевозитися, як працює охорона компанії, сигналізація і які доручення по касі отримує працівник. Крім того, функціями працівника є виконання окремих завдань від вищестоящого керівництва.

Права

Інструкція з охорони праці для касира передбачає, що, вступаючи на цю посаду, працівник має певні права. Він може знайомитися з рішеннями вищестоящих керівних структур, які безпосередньо впливають на його діяльність.

Також він має право пропонувати начальству проведення робіт, які допоможуть зробити його діяльність більш ефективною і досконалою. Працівник сам або за дорученням свого керівника може вимагати інформацію та документи у службовців інших підрозділів, якщо такі вимагаються для виконання ним своїх обов’язків. Також він має право вимагати у начальства надати йому пряму допомогу у виконанні доручених або покладених на нього зобов’язань.

Відповідальність

Посадова інструкція касира передбачає, що працівник може бути притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством країни, якщо він виконує свою роботу не належним чином або не дотримується правил компанії. Також його можуть притягнути, якщо він порушив Трудового, Адміністративного чи Кримінального кодексу в ході виконання своїх робочих обов’язків.

Його притягнуть до відповідальності за розголошення конфіденційної інформації і за порушення комерційної таємниці. Понесе покарання, якщо з його вини компанії буде завдано матеріальних збитків, у відповідності з діючими законами Трудового кодексу. Також він відповідає за збереження довірених йому цінностей. Працівник відповідальний і за перевищення компетенції і використання свого статусу в особистих цілях.

Висновок

Вище представлена типова інструкція касира, яка включає в себе основні пункти та обов’язки працівника. Але її зміст може бути змінено в залежності від масштабу компанії і того, які функції повинен виконувати працівник для добробуту фірми, на думку керівництва. На касира покладається велика відповідальність, він повинен дуже уважно виконувати свою роботу, добре розбиратися у фінансовій документації та правильно розпоряджатися активами компанії.

У більшості сучасних організацій касири мають справу не тільки з готівкою та цінними паперами, але і з банківськими картками пластикового зразка, а іноді навіть з електронними гаманцями. Тому працівникові обов’язково потрібно мати певні знання та навички, щоб якісно виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією касира.