Посадова інструкція юриста: особливості, обовязки та вимоги

Одна з найпопулярніших професій на сучасному ринку праці – це юрист. У неї входить величезний спектр різного роду діяльності, він вивчає, навчає і проводить дослідження у сфері права, а також застосовує отримані знання на практиці. Юристи можуть займати посади адвокатів, прокурорів, суддів, слідчих і консультантів.

Кожна з цих професій включає в себе закони і правові норми. Із-за того що сфера діяльності цих фахівців дуже велика, класифікувати співробітників можна лише з урахуванням спрямованості їх діяльності. Більш зрозумілу й докладну інформацію про те, чим займається цей працівник, містить посадова інструкція юриста.

Положення

На цю посаду приймається фахівець, який отримав вищу юридичну освіту і пропрацювала в даній сфері не менше трьох років на посаді юрисконсульта. Прийняти або звільнити його з роботи може лише головний директор. Цей працівник перебуває у безпосередньому підпорядкуванні головного керівництва компанії. На момент відсутності працівника його місце займає призначений вищим керівництвом особа або ж його прямий помічник. Те, що він приймає всі права, відповідальність і функції, що має бути враховано у посадової інструкції помічника юриста.

Знання

Співробітник, що претендує на посаду юриста корпорації, повинен мати певні знання, в число яких входять всі нормативи і методичні матеріали, що безпосередньо стосуються виробничої і господарської діяльності компанії. Він повинен чудово розуміти профіль, спеціалізацію її діяльності і структуру всього підприємства. Від нього вимагається знання підприємницького, цивільного, комерційного, фінансового права та інших його галузей, в залежності від того, які закони потрібні компанії, де він працевлаштований.

Посадова інструкція юриста підприємства передбачає, що він знає кримінальне, цивільне і арбітражне процесуальне право, як ведеться діловодство правової документації та стандарти її складання, структуру органів влади, основи адміністрування та етику ділового спілкування. Крім цього він нього вимагається вміння систематизувати правову документацію і вести її облік, використовуючи сучасні інформаційні технології для цього. Також мається на увазі, що в його знання входить економіка, праця, управління та організація виробництва, охорона праці та інше.

Функції

Посадова інструкція юриста компанії передбачає, що він займається розробкою установчої документації, проводить реєстрацію юридичних осіб, емісію акцій, цінних для організації, що здійснює внесення змін у документи, а також виконує функції координатора ведення реєстрів.

Працівник виконує розробку положень, що стосуються договорів купівлі або відчуження компанією майна, контролює операції з акціями організації. Співробітник повинен забезпечувати законами, правовою і нормативною документацією компанію, а також контролювати ведення та облік баз по збереженню необхідних документів, без яких фірма не зможе здійснювати свою діяльність.

Обов’язки

Посадова інструкція юриста установи передбачає, що він зобов’язаний забезпечувати всіх співробітників компанії, іноді в індивідуальному порядку, правовими актами, без яких вони не можуть виконувати свої функції. Крім цього він повинен перевіряти законність всієї документації, яка надходить на підпис керівництву, визначати форми відносин у договорах, перевіряти на законність запропоновані проекти від контрагентів, займається врегулюванням питань, що виникли за проектної діяльності, проводить державну реєстрацію та нотаріальне завірення, якщо це необхідно. Він повинен здійснювати аналіз і вдосконалення договірної роботи в окремих підрозділах і в компанії в цілому.

Інші функції

Посадова інструкція юриста ТОВ увазі, що він розглядає, веде облік і вирішує питання по всім претензіям, що надходять від контрагентів, намагається врегулювати всі позови в досудовому порядку, займається підготовкою і передачею заяв та матеріалів до суду, веде облік всіх даних щодо цього та представляє інтереси компанії в державних установах.

В обов’язки працівника входить підготовка всієї документації, в тому числі заявок на отримання організацією ліцензії на дозвіл продовження її діяльності, а також розроблення актів, що дозволяють зберегти майно фірми. Він зобов’язаний перевіряти всі переклади, звільнення та стягнення з працівників на їх законність і правомірність.

Інші обов’язки

Посадова інструкція юриста передбачає, що під час державних правових перевірок він повинен представляти інтереси компанії, перевіряючи відповідність фіксації та висновків державних службовців, а також обґрунтованість здійснення контрольної роботи.

Виступає представником фірми в наглядових органах, вирішуючи питання, що стосуються порушення чинного законодавства, і у разі порушення особами, які представляють владу їх повноважень, захищає права працівників фірми. Крім цього він зобов’язаний письмово і усно допомагати працівникам компанії складання юридичної документації.

Права

Посадова інструкція юриста передбачає, що він має право запитувати будь-які відомості та матеріали по всім структурним підрозділам компанії, які потрібні йому для виконання роботи. Також він має право вести листування від свого імені з усіма муніципальними та державними службами, а також судами при вирішенні правових питань, представляти інтереси компанії і давати співробітникам вказівки по виконанню нових актів і нормативів.

Якщо працівник виявить порушення закону у фірмі, він повинен повідомити про це начальству і простежити, щоб винних притягли до відповідальності. Працівник має право залучати третіх осіб для отримання юридичної консультації, а також для оформлення пропозицій та регламенту щодо поліпшення роботи організації. Працівник має право вносити свої пропозиції щодо поліпшення його роботи, а також мати доступ до всіх документів, що стосуються оцінки його діяльності. Також він має право вимагати забезпечення йому технічних і організаційних умов, необхідних для здійснення його діяльності.

Відповідальність

Посадова інструкція юриста передбачає, що він відповідальний за несумлінне виконання своїх обов’язків або ігнорування пунктів цього документа. Крім цього, його можуть притягнути до відповідальності за адміністративні, правові і кримінальні порушення під час роботи, за перевищення своїх повноважень або використання їх в особистих цілях, а також за розголошення конфіденційної інформації третім особам. Він також відповідає за будь-які дії, які призвели до нанесення організації матеріального збитку.

Висновок

Інструкція для юриста може змінюватися в залежності від масштабу і потреб компанії, де він отримує роботу. Але всі її пункти повинні чітко відповідати нормам і стандартам чинного законодавства країни. В силу масштабу можливостей юристів перш, ніж приступити до роботи, слід чітко уточнити, чого саме чекає від співробітника керівництво і яку саме юридичну допомогу воно бажає доручити.

Природно, в залежності від кількості обов’язків буде залежати і зарплата співробітника. Крім цього, дуже важливо бути професіоналом своєї справи, адже неякісна робота може принести великі збитки фірмі.