Просування товару на ринку: цілі та методи

Перехід економіки від планової спрямованості до ринкової неминуче спричинив формування конкуренції. Що це явище змінило в житті підприємств? На сьогоднішній день вони змушені виробляти конкурентоспроможну продукцію. Це є однією з обов’язкових умов успішного функціонування будь-якої компанії, а також отримання нею прибутку. Для вирішення таких важливих завдань, що стоять перед підприємством, виникла і отримала свій стрімкий розвиток маркетингова служба. Її діяльність здійснюється у різних напрямках.

Цікаве:  Маркетингові ходи для залучення клієнтів і збільшення продажів: приклади

Це і маркетингові дослідження і розробка основних напрямків цінової політики, організація рекламних акцій, та формування бази замовлень. Однак одним з найважливіших напрямків у діяльності цих служб є все ж просування товару на ринку. Воно передбачає формування у покупців суб’єктивного сприйняття пропонованого фірмою продукту з метою отримання прибутку.